Pahayag sang Katipunan ng Gurong Makabayan – Negros kaangot sa resulta sang PISA 2018

 

Nabuyagyag na naman ang kahimtang sa sistema sang edukasyon sa Pilipinas sa resulta sang Programme for International Student Assessment (PISA) sadtong 2018 sa diin ang estudyanteng Pilipino nakakuha sang pinakanubo nga score sa reading comprehension kag naga-pangaduha ini sa may manubo nga score sa Mathematics kag Science. Masobra 600,000 ka estudyante sa 79 ka pungsod ang nakigbahin sa PISA 2018. Human ini sa bug-os nga implementasyon sang Enhanced Basic Education Act ukon ang K to 12 program.

Nagapabilin nga manubo ang kalidad sang edukasyon sa Pilipinas. Madugay na nga ginasinggitan sang mga estudyante, ginikanan kag mga manunudlo ang kakulang sa mga libro, bangko kag classroom; paantus nga dalagku nga galastuhan; madamo nga isip sang estudyante sa kada manunudlo; kakulang sa teaching materials; kag kakulang mismo sa mga manunudlo nga nagresulta sa overload nga trabaho sa eskwelahan sa tunga sang manubo nga sweldo. Nakadugang lang sang palas-anon ang K to 12 program ilabi na ang dugang duha ka tuig nga senior high school.

Gin-abandona sang reaksyunaryo nga gobyerno ang bwas-damlag sang kabataan sa pagbuya sang responsibilidad nga maghatag sang libre kag de-kalidad nga edukasyon para sa tanan. Sa P4.1 trillion nga badyet sa pungsod para sa 2020, padayon nga nagtaas ang badyet para sa AFP/PNP kag National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Manubo nga budget ang gin-alokar para sa edukasyon kag iban nga serbisyo sosyal kag ginahatagan ligwa ang mga kapitalista edukador sa pagdumala sini. Athag ang prayoridad sa rehimen Duterte, ulihi ang Pilipinas sa hambalanon sa edukasyon sa bilog kalibutan apang numero uno sa pagpamatay kag paglapak sa tawhanon nga kinamatarong.

Indi mabasul ang mga kabataan kung kulang ang ihibalo sa eskwelahan tungod sa sistema sang edukasyon nga dunot kag komersyalisado.

Ang direksyon sang sistema sa edukasyon sa Pilipinas nagasunod sa export-oriented, import-dependent nga ekonomiya sang pungsod. Samtang madamo pa nga kabataan ang indi maka-eskwela bangud sa kagutom kag kapigaduhon, ang mga maka-gradwar sa idalum sang K to 12 program wala man gihapon maayo nga palaabuton. Dugang sa dako nga reserba sang mga wala trabaho ang mga pamatan-on nga nakatapos sang K to 12. Mangin kabahin sila sang semi-skilled nga pwersa nga pang-eksport para magtrabaho sa mga pakturyahan nga naga-serbi sa interes sang mga dumuluong nga mga kapitalista sa barato nga kusog-pangabudlay.

Kabutigan ang ginahambal sang DepEd nga makatrabaho ang mga pamatan-on pagkatapos maka-gradwar. Sa pahayag sang Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) nga hilaw pa ang mga K to 12 graduates para sa trabaho. Samtang suno sa isa ka survey sang Job Street, 24% lang sang employers ang handa nga magdawat sang K to 12 graduates. Ang administrasyon ni Duterte ang may pinakamataas nga rekord sang wala sang trabaho kag nagapadayon ang kontraktwalisasyon.

Ang pasismo sang rehimen Duterte nabatyagan man mismo sa sulod sa mga eskwelahan. Ang mga estudyante kag manunudlo biktima sang militarisasyon kag pagpamahug ni Duterte kag iya pasista nga tropa. Gusto i-imposar sang AFP/PNP ang Reserved Officers Training Corps nga magsabwag sang kultura sang kalakasan sa kabataan.

Ang paghatag kasulbaran sa sistema sang edukasyon sa pungsod upod sa pagsulbad sa mala-kolonyal, mala-pyudal nga sistema sa sosyedad Pilipino. Nagakadapat nga padayon nga ipakig-away sang mga manunudlo kag kabataan-estudyante ang maki-pungsodnon, siyentipiko kag pangmasa nga edukasyon nga may kurikulum nga naghatag tum-ok sa pungsodnon nga pag-uswag nga nakabase sa pungsodnon nga industriyalisasyon kag matuod nga reporma sang duta. Nagaka-angay nga sukton sang mga manunudlo ang ila makatarunganon nga sweldo nga gindingut sang rehimen Duterte. Indi magpasugot nga mangibabaw ang pasismo sang rehimen Duterte sa mga komunidad kag sa eskwelahan.

Apang, sa ulihi, paagi sa pagpakigbahin sa pungsodnon demokratiko nga rebolusyon lamang malab-ot ang aton maki-pungsodnon nga handum upod sa malapad nga masang pigos.

Pahayag sang Katipunan ng Gurong Makabayan - Negros kaangot sa resulta sang PISA 2018