Pahayag sang PKM Negros sa pagpatay sa 14 ka mangunguma sa Negros Oriental

Lubos nga ginakondenar sang Pambansang Katipunan ng Magbubikid (PKM)- Negros ang brutal nga pagpatay sa 14 nga mga mangunguma sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Negros Oriental. Ginakasubo sang tanan ang wala kaluoy nga pagpatay sa mga biktima, pag tiro kag pagtanom sang mga armas kag granada sa ila nga puluy-an. Ang mga nagkalamatay nga mga mangunguma nagabaka-baka sang obra para may ipakaon sa ila nga mga pamilya, nagasakripisyo sa uma para matuga ang pagkaon sa katilingban. Mga mangunguma nga wala sang may ginapanag-iyahan nga kadutaan, ginahimuslan sang mga nagaharing sahi. Ang ila ginakapyotan amo ang garab kag guna para matikad ang duta nga ila ginakuhaan sang ila pang-ekonomiya. Naghandom sa matuod-tuod nga reporma sa duta apang ang ila naaguman amo ang bala nga kabangdanan sa ila kamatayon.

Kon nagahimakas para sa duta kag palangabuhian, tawagon kana nga terorista? Paano nangin kriminal ang mga masa nga ang ila permi gina-atubang amo ang uma nga ila ginakuha-an sang pangabuhi-an? Paglapak ini sa tawhanon nga kinamatarung sa mga inosenteng sibilyan paagi sa patu-patu nga mga kaso sa mga napatay, iligal nga pagpangdakop kag pagpanglagas. Ang pasismo kag diktadurya sang rehimen Duterte ang nag-utas sa kabuhi sa masobra 69 na ka biktima sa extra-judicial killings (EJK) sa isla sang Negros. Imbes nga duta kag kagamitan sa pagpanguma ang ila ihatag sa mga mangunguma para makabulig pagpauswag sang ila pang ekomoniya, pusil, granada kag iban pa ang ila gintanom para kuno may ebidensya sa pagpatay kag pagdakop sa mga biktima.

Ang pag-utas sang ila kabuhi, ang pagpa-agas sang dugo nga naghalin sa lawas sa mga biktima dapat bayaran man sang kabuhi sang nagbuhat ini sa ila. Ang nagpadayon nga SEMPO ukon Oplan Sauron indi rason nga magpakahuyang. Ang pagpangasubo sang pamilya sang mga biktima dapat matransporma sa kaisog agud mapabaskug ang panindugan para maangkon ang hustisya! Ang pagkapintas sang rehimen Duterte amo ang nagatulod sa malapad nga pumuluyo nga maghimakas kag magpakaisog, makigbahin kag magsuporta sa NPA. Paagi lamang sa pagdaog sa demokratikong rebolusyon sang banwa malab-ot ang hustisya nga ginapangita.

Hustisya para sa 14 nga napatay, hustisya para sa tanang mga biktima sa SEMPO/Oplan Sauron!

Rebolusyon ang solusyon! Maghimakas, indi mahadlok!

Pahayag sang PKM Negros sa pagpatay sa 14 ka mangunguma sa Negros Oriental