Pakusgon og 10 ka pilo ang mga protesta batok sa ika-10 nga pagsaka sa presyo sa gasolina

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Nakigduyog ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa katawhang Pilipino sa pagkundena sa hakog sa ganansya nga mga kumpanya sa lana, kakunsabo ang rehimeng Duterte, sa pagpahamtang karong adlawa sa grabeng pagsaka sa presyo sa petrolyo nga siguradong labaw pang magpa-antus sa katawhang Pilipino. Kinahanglang pakusgon sa katawhang Pilipino ang ilang mga protesta og 10 ka beses aron kundenahon ang ika-10 nga pagsaka sa presyo sa lana sukad sa pagsugod sa tuig, ug iduso ang hinanaling pag-rollback sa presyo sa petrolyo hangtud sa katapusang lebel sa 2021 isip usa ka porma sa paghupay gikan sa nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang.

Misaka ang mga presyo sa gasolina gikan ₱15 hangtud ₱17 matag litro sukad sa pagsugod sa tuig, dugang sa pagsaka og ₱16 kada litro niadtong 2021. Ang mga presyo sa diesel ug gasolina misaka og ₱30 sukad sa katapusan 2020 kung asa ₱36 ang usa ka litro sa diesel, ug ₱48 ang usa ka litro sa gasolina.

1. Gitukmod ang mga kumpanya sa lana sa ilang kahakog sa ganansya sa pangatarungang kinahanglan nilang patas-an ang mga presyo sa lana tungod kay ang mga presyo sa krudo misaka tungod gyera sa Ukraine, ug kung dili nila patas-an presyo, mag-antus sila sa ubos nga ganansya.

Kinahanglang isalikway sa katawhang Pilipino ang maong hinungog nga rason nga nagpasabot lamang nga ang naghagong katawhan ang kanunayng mag-abaga alang sa ganansya sa mga kumpanya sa lana. Una sa tanan, ang mga kumpanya sa lana nagbaligya sa daang stock. Sagad nagapalit sila og human daang mga produkto gikan sa higanteng mga oil refiners sa China, Japan, Korea ug Singapore nga adunay higanteng reserba sa krudo ug dili apektado sa pag-usab-usab sa presyo niini.

Dugay nang gipasobrahan sa kartel sa lana ug sa ilang mga langyawng tag-iya ug kasangga ang presyo sa mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Nasayran nga ang presyo sa pipila ka mga kumpanya sa lana ang gipasobrahan ang presyo sa labing menos ₱10 matag litro tungod sa kaylap nga smuggling ug sa wala pagbayad sa import duties. Hingpit nga walay transparensiya sa pagkwenta sa presyo sa lana, lakip na ang gasto sa imported nga diesel, gasolina ug ubang produktong petrolyo. Ang klaro mao nga ang mga kumpanya sa lana nagkunsabo sa usag usa sa pagpataas sa mga presyo aron mohakop og labing taas nga ganansya.

2. Nakigkunsabo ang rehimeng Duterte sa mga kumpanya sa lana sa pagpataas sa presyo sa gasolina tungod kay nagakolekta kini og dugang buhis, sa porma sa value-added tax ug excise tax. Ang mga upisyal sa enerhiya sa gubyerno mao ang unang nangatarungan sa mga pagtaas sa presyo. Gibanabana nga misaka sa kapin sa ₱75 bilyon ang nakolekta sa gubyernong Duterte gikan sa buhis sa lana. Nagdumili si Duterte sa pagsuspinde sa pagkolekta sa mga excise tax sa hingpit nga pagbaliwala sa singgit sa katawhan.

Aron hatagag rason ang hingpit nga kawalay aksyon niini, nagtakuban ang rehimeng Duterte luyo sa Oil Deregulation Law sa 1998 nga naghatag og kagawasan sa mga kumpanya sa lana sa pagtakda sa presyo sa mga produktong petrolyo, aron kuno mag-awhag sa kumpetisyon, nga sa pagkatinuod wala nagtunhay sa panahon sa monopolyo ug kartel.

3. Ang higanteng mga kumpanya sa lana, mga nasud nga nagprodyus og lana ug mga espekulador sa pinansya (mga bangko sa pamuhunan ug hedge fund) mipahimulos sa gubat sa Ukraine aron patas-an ang presyo sa lana ug ibulsa ang daku kaayong ganansya. Nagkunsabohay sila sa usag usa aron baldahon ang suplay sa lana, mugnaon ang artipisyal nga kanihit, ug mamatigayon sa balor sa sapi sa lana sa umalabot aron motaas ang presyo niini.

Katimbayayong ang mga kapitalistang nagaprodyus og mga armas, ang mga kumpanya sa lana ug dagkung mga bangko lakip sa labing dagkung mga nakabenipisyo sa gubat sa Ukraine, nga lambigit sa pagpanghulhog sa Russia nga modangop sa agresyong militar, aron mahatagan og rason ang dugay nang panginahanglan sa US para mohunong ang Europe sa pagpalit og natural gas gikan sa Russia ug kanselahon ang mga kontrata alang sa operasyon sa pipeline sa Nord Stream 2.

4. Ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo miresulta grabeng kalisud sa katawhang Pilipino, ilabina sa naghagong masa. Ang mga presyo sa pagkaon, ug uban pang mga palaliton misaka lapas sa katakus sa minilyong pamilya. Ang kita sa mga mamumuo sa transportasyon, ilabina sa mga drayber sa dyip, halos gikawkaw sa mga kumpanya sa lana. Ang mga sukdanan sa panginabuhi sa katawhan paspas nga mihagba.

Kinahanglan kaayong modagsang sa kadalanan ang halapad nga masa sa katawhang Pilipino aron ipalanog ang ilang kasuko, kundenahon ang mga kumpanya sa lana sa grabeng pagsaka sa presyo sa lana, ug iduso silang hinanali nga paubsan ang presyo sa tanang produktong petrolyo. Kinahanglang maisugong iduso ang ilang pangayo nga ibasura ang balaod sa deregulasyon sa lana, nasyunalisasyon sa industriya sa lana, pagwagtang sa excise taxes ug pagtangtang sa ubang buhis.

Sa susamang higayon, kinahanglang ipanawagan nila ang ilang mga pangayo alang sa umento sa pletehan sa dyip ug traysikol, dinaliang umento sa suhulan ug suweldo, pagkontrol sa presyo sa mga batakang panginahanglan, mahinungdanong ayuda sa ekonomiya, ug uban pang hinanaling panginahanglan aron makasagubang sila sa krisis sa ekonomiya.

Kinahanglan nilang sawayon ang rehimeng Duterte tungod sa korapsyon niini, sobrang paggasto sa militar, mga anomalya sa proyektong imprastruktura ug pabug-at nga buhis nga nakapasamot sa ilang katilingbanong kahimtang, ug molihok aron pugngan ang laraw niini nga magpadayon sa gahum.

Pakusgon og 10 ka pilo ang mga protesta batok sa ika-10 nga pagsaka sa presyo sa gasolina