Pakyas ang estado nga sumpuon ang rebolusyonaryong kalihukan sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa PKP!

28, patay sa AFP sulod sa 10 ka adlaw

Gisumbag sa kaugalingong kinumo sa rehimeng US-Duterte ug sa alipures niining Armed Forces of the Philippines (AFP) ang kaugalingon taliwala sa laraw niining sugpuon ang rebolusyonaryong pwersa sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas sa North Central Mindanao Region.

Sukad Disyembre 6 hangtud 16, nakaangkon og kapin-kon-kulang 30 ka kaswalti ang AFP, lakip na ang 28 ka patay ug pipila ka samaron sa boundary sa Agusan del Sur ug Misamis Oriental. Buot ipasabot, mokabat og halos tulo ang patay sa kasundaluhan kada-adlaw sulod sa 10 ka adlaw.

Disyembre 1 pa lamang, todo-larga na ang mga operasyong militar sa AFP sa mga bukirong bahin sa rehiyon. Gani, ayha pa ang Disyembre, subsob na ang mga aerial reconnaissance, pinaagi sa drone surveillance sa mga lugar nga gituuhang anaa ang kota sa BHB. Sa susamang higayon, wala usay lugway ang militarisasyon sa mga baryo sa sibilyan. Tungod kini sa kaylap na nga pagpasiatab sa rehimen nga dili kuno niini ipasaulog ang Bagong Hukbong Bayan ug ang tibuok rebolusyonaryong kalihukan og anibersaryo. Dugang pa, wala nagapahigayon ang reaksyunaryong gobyerno og ceasefire o hunong buto tungod kay matud pa kuno, kung lugwayan ang rebolusyonaryong kalihukan, basin makatigom pa kuno kini og dugang kusog.

Sa pagsugod sa ilang operasyon, nasayran nga dili moubos sa 400 ka pwersa sa AFP ang nag-operasyon sa maong mga bukid nga gilangkuban sa ilang Scout Rangers ug Special Forces. Gilunsad kini sa AFP isip test mission niini nga mga tropa.

Disyembre 6, alas-2:40 sa hapon, sa Sityo Calahaan, Brgy. Minalwang, Claveria, Misamis Oriental, giatangan sa usa ka yunit sa BHB ang mga tropa sa sundalo nga nagpadulong sa ilang nahimutangang kampo. Dihang nakaduol na ang mga sundalo, gibirahan dayon kini. Niini, nakaangkon og pito ka patay ang han-ay sa kasundalohan.

Disyembre 7, alas-9:30 sa buntag ug alas-2:40 sa hapon, sa Sitio Mahagwa, Brgy. Hagpa, Impasug-ong, Bukidnon, nakaangkon usab og duha ka patay ang sundalo sa dihang giatake sa mga Pulang manggugubat ang mga nag-operasyong tropa. Human niini, nagbuhi dayon og walo ka bala sa kanyon ang AFP.

Disyembre 12, alas-8:00 sa buntag, nabirahan sa Pulang manggugubat ang mga nagpundo nga sundalo. Human niini, 15 ka hugna nga nagtuyok ang surveillance plane sa lugar sa nahitaboan.

Pagka-alas-9:21 hangtud alas-10:01 sa buntag, gi-reyd sa AFP ang kampo sa usa ka yunit sa BHB pinaagi sa air strike sa duha ka AW109 attack helicopters. Namomba ang kaaway gamit ang walo ka rockets ug nang-strafing gamit ang .50 cal machine gun. Taliwala niini, luwas nga naka-widrow ang mga Pulang manggugubat.

Pagka-alas-2:51 sa hapon, sa dihang gibalikan sa usa ka iskwad sa BHB ang na-reyd nga kampo, nasapnan niini ang mga kaaway nga nisulod sa kampo. Nakit-an nga gibitbit na sa mga sundalo ang pipila ka gamit sa mga Pulang manggugubat. Gibirahan dayon kini sa BHB ug luwas dayon silang naka-widrow.

Disyembre 13 sa buntag, nagpadayon ang aerial surveillance sa AFP. Mikabat og pila ka higayon ang pagtuyok sa ilang duha ka Huey helicopters sa mga bukid duol sa nahitaboan sa milabay’ng adlaw. Pagka-alas-9:48 sa buntag, subling na-engkwentro sa mga Pulang manggugubat ang susamang kolum sa kaaway nga nabirahan sa milabay’ng adlaw. Aduna usay laing kolum nga nisugok sa nahilunaan sa mga Pulang manggugubat, apan na-alkontrahan kini sa BHB. Mikabat og usa ka oras ug 32 minutos ang sangka. Human niini, nagsaoy-saoy na sab ang duha ka AW109 attack helicopters ug nagbuhi kini og 11 ka rocket ug nang-strafing sa ilang .50 cal machine gun. Nagbuhi usab og kinatibuk-ang 13 ka bala sa kanyon ang kaaway sugod hapon hangtud pagkagabii. Apan, luwas ra ang mga Pulang manggugubat.

Sa duha ka adlaw, nakumpirmang mikabat og 15 ang patay sa mga tropa sa kasundaluhan. Nasayran nga nangabaho pa ang 13 niini tungod sa kadugay sa pagka-rescue sa ilang kaswalti. Nasuta usab nga adunay usa ka kanyon sa AFP ang na-destroy ug naigo ug napatay ang usa ka dalaga sa maong lugar.

Disyembre 20, alas-2:30 sa buntag, gi-ambus sa mga Pulang manggugubat ang convoy sa kaaway nga pagawas gikan sa ilang operasyon sa Sityo San Isidro, Calabugao, sa susamang munisipyo. Sakay ang mga sundalo sa KM450 ug M35. Nakita sa mga lumulupyo nga nabalintong ang KM450 ug nakumpirmang upat ang patay sa kasundalohan.

Nagpamatuod lamang ang maong mga panghitabo nga dili kanus-aman takus ang rehimeng US-Duterte ug armadong kusog niini nga pakyason ang nagkakusog nga armadong pagsukol sa katawhan. Tataw nga pakyas si Duterte sa gipasiatab niining opensiba sa katapusang kwarto sa tuig. Taliwala sa mga abanteng rekurso sa AFP, pinaagi sa ilang mga himan sa kahanginan, surveillance drones, high-powered nga mga armas ug susama, wala kini naghatag kanila og kamahukmanon sa pag-alkontra sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Inay, samtang gipasubsob ang desperadong atake sa estado, labaw’ng gakahatagan og dakong luna ang mga Pulang manggugubat aron makakat-on og dugang taktika sa pag-atubang sa mga bangis nga opensiba.

Busa, ang pinakamaayong ekspresyon sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa PKP mao ang subli-subling pagtamparos sa estado nga dili nila kanus-aman mabuntog ang makasaysayanong pakigbisog sa katawhang linupigan. Niini, angay natong hatagan og pinakataas nga pagsaludo ang katawhan, ang mga Pulang manggugubat ug ang tanang rebolusyonaryong pwersa nga hugot nga mihupot sa lamdag nga giya sa Partido aron mapadaog ang gubat sa katawhan!

Pakyas ang estado nga sumpuon ang rebolusyonaryong kalihukan sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa PKP!