Palayain sina Lino Baez at Willy Capareño!

,

Mariing pinabubulaanan ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ang bintang ng PNP-Region IV-A (CALABARZON) at 2nd Infantry Division ng Philippine Army (2nd ID-PA) na mga kagawad at matataas na opisyal ng New People’s Army si Ginoong Erlindo Baez at Ginoong Wilfredo Capareño. Hindi kailanman naging mataas na opisyal ni naging kasapi si Ginoong Baez at maging si Ginoong Capareño sa alinmang yunit ng New People’s Army sa rehiyon ng Timog Katagalugan.

Dinakip ng pinagsanib na pwersa ng PNP-Region IV-A at 2nd ID-PA sina Erlindo Baez at Wilfredo Capareño bandang alas-dos ng madaling araw ng Oktubre 6, 2021 sa Sityo Sentro, Barangay Manggalang Uno, Sariaya, Quezon.

Batay sa aming ginawang pagsisiyasat at pagtatanong-tanong, ang dalawa ay mga organisador na tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng Sariaya na may malaking problemang kinakaharap sa kanilang lupang kinatitirikan at pinagkukuhanan ng kabuhayan sa panabihang dagat ng Sariaya, Quezon dahil sa pangangamkam at bantang demolisyon sa kanilang mga kabahayan para bigyang daan ang proyekto ng San Miguel Corporation (SMC).

Sa nakuha naming salaysay ng mga tao sa lugar, may mga sundalo, na ayon sa kanila ay mula sa 1st Infantry Batallion ng Philippine Army (1st IB-PA), ang nagsisilbing escort-security ng SMC at siyang ginagamit sa paghahasik ng takot sa lugar para bumigay ang mga tao sa kagustuhan ng San Miguel Corporation kasabwat ng lokal na gubyerno. Napag-alaman din namin na ang mga magsasaka at mangingisdang patuloy na nanindigan para sa kanilang mga karapatan ay kinakaratulahan bilang tagasuporta ng CPP-NPA-NDFP. Ang mga organisasyong tumulong sa kanila tulad ng mga lehitimong organisasyon ng Karapatan, Pamalakaya at Bayan ay inaakusahan ng mga sundalo bilang “front” ng CPP-NPA-NDFP. Binabalaan din sila ng mga sundalo na sila’y huhulihin kapag nabalitaan nilang nagpatuloy sila sa kanilang baryo o tahanan ng mga tao o organisador mula sa mga organisasyon na tinatakan ng PNP at AFP na “front” ng CPP-NPA-NDFP.

Sina Ginoong Baez at Capareño ay mga biktima ng walang habas na pag-atake ng PNP at AFP sa mga lehitimong organisasyon na kinabibilangan nila na ang tanging layunin ay tumulong sa pagtatanggol sa kabuhayan at karapatang pantao ng mga mahihirap na mamamayan sa Sariaya. Ang kanilang pagtungo sa lugar ay bilang tugon sa pakiusap at hinihinging tulong ng mga kamag-anak nila sa lugar.

Pinaratangan ng PNP at AFP si Erlindo Baez bilang lider ng Finance Staff at miyembro diumano ng Executive Committee ng Sub-Regional Military Area 4C ng Southern Tagalog Regional Party Committee. Kinasuhan sila ng PNP ng mga gawa-gawang kaso na illegal possession of firearms and explosives, batay sa talamak nilang modus na tanim-ebidensya, para hindi makapagpiyansa ang kanilang mga hinuhuli.

Bistado na ang ginagawang modus ng PNP at AFP na tinatatakan bilang matataas na opisyal at may katungkulan sa rebolusyonaryong kilusan ang kanilang mga iligal na inaaresto upang palabasing lehitimo ang operasyon kahit alam nilang ito ay ordinaryong sibilyan lamang. Sadyang ginagawa nila ito para kumita at makakuha ng promosyon. Ganito ang ginawa nila kay Lamberto Asinas na taga Nasugbu, Batangas na isang ordinaryong mangingisda na may pinatatakbo na maliit na tindahan. Hinuli si Ginoong Asinas dahil sa paratang ng PNP-Region IV-A at 2nd ID-PA na diumano ay isa siyang RegionaI `Intelligence Officer ng NPA-Southern Tagalog. Subalit napatunayan ng hukuman na ang kasong isinampa kay Ginoong Asinas ay mga gawa-gawa lamang ng PNP at AFP kaya siya napalaya. Ganuon din ang nangyari sa 6 na magsasaka mula sa Barangay Coral ni Lopez, Calaca Batangas na napawalang sala din ng Hukuman mula sa mga gawa-gawang kasong isinampa sa kanila ng PNP-Region IV-A at 2nd ID-PA. Pinakakumbinyenteng ikinakaso sa mga iligal na inaaresto ang diumano ay pag-iingat ng iligal na armas at eskplosibo na pawang itinatanim ng mga raiding team.

Marapat lamang na palayain sina Baez at Capareño. Sila’y mga taong matuwid na walang ibang hangarin kundi ang makatulong sa mga inaapi at pinagsasamantalahan tulad ng mga magsasaka at mangingisda sa Manggalang Uno at iba pang karatig na mga barangay sa Sariaya, Quezon na biktima ng panlilinlang, pandarahas at tuwirang pangangamkam ng lupa para lamang bigyang daan ang proyekto ng San Miguel Corporation.

Nananawagan din kami sa mamamayan ng Sariaya na patuloy na kumilos at lumaban. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa kabila ng pangyayari sa inyong mga kasama at organisador na sina Lino at Willy. Patuloy ninyong ipaglaban ang inyong karapatan para sa paninirikan at kabuhayan lalo na sa panahon na nahaharap ang bansa sa pandemya. Kondenahin ang ginawang pag-aresto sa dalawa. Ipaglaban ang maagap na pagpapalaya kina Lino at Willy. Ang dapat supilin at patigilin ay ang proyekto ng San Miguel Corporation sa Sariaya na siyang sanhi ng malawakang dislokasyon ng mga magsasaka at mangingisda sa lugar. Lupa at kabuhayan ang kailangan ng mga mamamayan sa Manggalang Uno at iba pang barangay sa Sariaya, Quezon hindi ang proyekto na ang tanging makikinabang lamang ay ang malaking burgesyang komprador na nagmamay-ari ng San Miguel Corporation.

Ang NDFP-ST ay laging nasa panig ng mga inaapi at pinagsasamantalahang uri’t sektor ng lipunang Pilipino. Ang demokratikong rebolusyon ng bayan na isinusulong nito ay pangunahing tumutugon sa kapakanan at interes ng masang anakpawis para sa tunay na kalayaan, demokrasya, maunlad at masaganang Pilipinas.#####

Palayain sina Lino Baez at Willy Capareño!