Pamatukan kag Pakigbatuan ang mga iskema sang terorismo ni Duterte sa Panay

Sa tunga sang mga serye sang pag-utas sang kabuhi sang mga rebolusyunaryo nga kaupod kag sang mga binansagan nga kuno mga suspetsado nga naulamid sa druga, ang NDF-Panay paagi sa ila tigpamababa nga si Ka Concha Araneta nagpahayag sang pagkaalarma sang mga hitabu nga nagresulta sang pagkapatay sang 9 ka personahe sa sulod lang sang halos 10 ka adlaw.

Sa isa ka pahayag, nagpanawagan si Ka Concha Araneta nga pamatukan kag pakigbatuan ang mga iskema sang terorismo ni Duterte sa isla sang Panay.

Suno sa iya, “Pagkaligad sang wala gani 2 ka bulan nga kalinong matapos nga nabulilyaso ang DDS nga si PO2 Melvin Mocorro sa pagpatay kay PO1 Dorben Acap, liwat nga nagbalik ang mas malala nga pagpamatay sang mga uhaw-sa-dugo nga idu-ido ni Duterte sa Panay sa pagkatawo nanday C/Supt. John Bulalacao, S/Supt. Marlon Tayaba, S/Supt Henry Biñas, 301st Brigade Col Benedict Arevalo kag 61st IB Col Sisenando Magbalot.”

Sa handom nga putson and publiko sa kakugmat kag kahadlok ang Duterte Death Squads nga ginatiglawas sang 301st Brigade, 61st IB kag PNP nagpatuman sang ila pinakabrutal kag makasilidni nga masaker sa pito ka indi armado nga rebolusyunaryo nga mga kaupod sang Agosto 15, 2018.

Sa paglantaw sang NDF-Panay gusto magtanom sang kakugmat kag terorismo sa kasyudaran kag kaumhan sang Panay sanday Bulalacao, Arevalo kag Magbalot bilang tampad nga mga sumulunod ni Duterte.

Pareho sang kadam-an nga pumuluyo, ang NDF-Panay wala man nagapati sa mga ginapahayag sang mga pulis nga napatay nila ang mga suspek bangud nga nagbato kuno ang mga ini sang arestuhon sang mga yunit sang pulis sa idalum sang PDEA kag RDEU.

Suno kay Araneta, “Indi na bag-o nga ang mga napatay may paltik nga .38 kalibre nga rebolber kag wala makuhaan sang pin nga granada kag kon ano pa para lang tagaan sang rason ang ila ginhimo nga pagpatay sa mga suspek.” Sa pahayag nagpaabot pa gid sya angut sa mga indi mapatihan nga sitwasyon kon diin ang mga suspek may kaisog pa nga magbato sa tuman kadamo nga mga pulis nga lupit sa hinganiban samtang ang ila armas mga ahaw paltik nga mga pusil kag bangud lang sa kagamay nga kantidad sang druga.

Nagpahayag man sang pagkadismaya ang NDF-Panay sa kalinong sang mga lokal nga lideres sa tuman ka makaalarma nga mga pag-utas sang kabuhi sang mga suspek pa lang.

“Ining mga inutil kag talawan nga mga lideres sang lokal nga burukrasya nagpakita sang ila kahadlok sa buang nga Presidente paagi sa paghipos kag pagbalewala sa indi rasonable nga pagpamatay sa ila mga sumulunod, bisan pa nga sila mga suspetsado ukon nag-surender angut sa druga,” dugang pa ni Araneta.

Ginlaslasan man sang NDF-Panay ang mga lokal nga politiko nga nakapokus lang gid sa eleksyon kag pag-inagaway sa poder. “Napamatud-an na sila nga inutil sa tunga sang pagtimbuok sang presyo sang mga balaklunon, krisis sa bugas nga 140 ang gantang, kawawad-on kag pagpang-agaw sang duta sang mga mangunguma, kontraktwalisasyon kag wala trabaho, jeepney phase-out, mataas nga implasyon sa 6.4%, makamamatay nga buhis sang TRAIN, demolisyon kag kawawad-on sang puluy-an, mataas nga balayran sa twisyon, manubo nga sweldo, abuso kag pagpamatay sa mga OFW kag ang mga lantaran kag extra-hudisyal nga pagpamatay,” siling ni Araneta.

Suno pa gid sa iya nga wala na gid sang may makadtuan pa ang mga pumuluyo para mapa-untat ang krisis sa ekonomiya, nagalala nga kaimulon, kag ang pagdingot kag represyon politikal sa mga nagademanda para sa reporma kundi ang organisado nga hulag sang pumuluyo. Suno kay Ka Concha, santo sa rebolusyonaryo nga kasaysayan kag sa inagihan mismo sang pumuluyo nga ang pagbag-o indi mahatag sang reaksyonaryo nga estado ukon sang gobyerno, kundi nga maangkon ini paagi sa paghulag sang gamhanan kag nagahiliusa nga pumuluyo.

Sa pangtakop, nagpanawagan si Concha Araneta nga pamatukan ang mga ginapatuman nga mga kontra-pumuluyo nga polisiya kag batuan ang tiraniya nga pagginahum ni Duterte.

Dugang man sya nga nagpanawagan sa mga makibanwahanon, matarung, nagapalangga sang kahilwayan kag kalinong nga mga Panayanon nga mag-amot sa pagkapukan ni Duterte paagi sa tanan nga porma sang paghimakas.

“Dapat naton batuan ang iya tiraniya nga paggahum kag ang iya mga mersenaryo nga sumulunod sa rehiyon, ibuyagyag ang iya peke nga gera kontra-druga, peke nga pederalismo bilang dalan pakadto sa iya diktadurya kag ang iya pagkapapet sa US kag China. Indi kita dapat kulbaan sa terorista nga taktika nanday Duterte kag Bulalacao, Arevalo kag Magbalot” suno sa pahayag ni Araneta.

NDF-Panay Media Bureau
Setyembre 9, 2018

Pamatukan kag Pakigbatuan ang mga iskema sang terorismo ni Duterte sa Panay