Panagutin ang mersenaryong 201st IB sa pambobomba’t istraping sa Quezon!

,

Mariing kinukundena ng NDFP-ST ang walang alintanang pambobomba at pang-iistraping ng 201st (KABALIKAT) Infantry Brigade ng Philippine Army sa apat na bayan sa Quezon mula Pebrero 5 hanggang sa kasalukuyan. Gamit ang mga bago at mahal na Black Hawk helicopter, hinulugan ng pasistang tropa ng mga bomba at pinaulanan ng bala ang walong barangay na tinitirhan ng higit 10,000 tao. Nakagagalit ang kalupitan ng rehimeng Duterte at AFP-PNP sa paglulunsad ng todo-gera at walang konsensyang pang-aatake nito sa buhay, kaligtasan, at kabuhayan ng mamamayan. Ito’y malinaw na panibagong akto ng terorismo ng pasistang rehimeng US-Duterte laban sa mamamayang Pilipino.

Isinagawa ng 201st Brigade ang akto ng terorismo bilang ganti sa NPA-Quezon na ilang beses nitong nakasagupa sa unang linggo ng Pebrero. Sa pahayag ni Gov. Danilo Suarez, tatlong sundalo ang patay, kabilang si 1Lt. Romeo Sabio, Jr, habang dalawang NPA ang namartir sa labanang naganap noong Pebrero 5 sa hangganan ng mga bayan ng Catanauan at Buenvavista. Ang mga engkwentro sa pagitan ng AFP at NPA sa Quezon ay bunga ng walang patlang at mababagsik na focused military operations (FMO) ng AFP-PNP. Gaya ng kinagawian, ibinaling ng AFP sa mga sibilyan ang galit dahil sa mga natamo nilang pinsala at kabiguan sa labanan kontra NPA.

Malinaw ang pagiging terorista ng rehimeng Duterte sa patakaran nito ng pambobomba at istraping sa mga komunidad na pinaghihinalaang pinagkukublihan ng NPA. Teroristang gawi ang pang-aatake mula sa himpapawid na walang tiyak at presisong target. Ang higit na napipinsala ng ganitong mga tipo ng operasyon ay ang mga sibilyang komunidad, kanilang mga alagang hayop at mga taniman na pipinsalain ng mga bomba at bala. Inilalagay nito sa peligro at kapahamakan ang mamamayan sa makahayop nitong layunin na ubusin ang mga NPA.

Sa nangyaring pambobomba at istraping sa Quezon, tulad sa mga nakaraan, tiyak na marami ang mapipilitang lumikas at madidisloka ang kabuhayan. Katakut-takot na trauma ang dulot nito sa mga residente laluna sa mga bata. Pangmatagalan din ang epekto ng pagkasira ng kanilang mga sakahan na napakaraming taon nilang pinaghirapang ipundar.

Nananawagan ang NDFP-ST sa taumbayan na tulungan ang ating mga kababayan sa Quezon na labis-labis na ang pagdurusa dahil sa teroristang rehimeng Duterte. Hinihimok namin ang mga peace advocate, humanitarian organizations, grupong nagtatanggol sa karapatang tao at mga lingkod-bayan na sampahan ng kaso ang CO ng 201st Brigade na si Brigadier General Norwyn Romeo Tolentino, CO ng 2nd ID na si Maj.Gen. Greg Almerol at iba pang opisyal na utak ng operasyong pambobomba at istraping sa Quezon. Dapat ding kundenahin at ipatigil ang pagbili sa mga armas at sasakyang pandigma na instrumento ng teror ng estado. Pagwawaldas lamang ito sa pondo ng bayan na dapat sana’y pangunahing inilalaan sa mga kailangang-kailangang serbisyo at ayuda sa panahon ng krisis.

Kailangan ding kumilos ang mamamayan ng probinsya para kalampagin ang mga pinuno ng lokal na gubyerno ng Quezon, sa pamumuno ni Gobernor Danilo Suarez, na tumindig at manindigan sa pagtatanggol ng mga karapatan ng mamamayan ng probinsya laban sa militarisasyon, karahasan at terorismo ng 201st at 202nd Brigade ng 2nd Infantry Division. Higit sa lahat, palakasin din ang mga pakikibakang anti-pasista at panawagang pagpapalayas sa lahat ng pwersang militar sa kanayunan upang bigyang puwang ang pagbangon ng mamamayan mula sa pandemya at mga nagdaang sakuna.

Mahigpit na naninindigan ang NDFP-ST na dapat papanagutin ang rehimeng Duterte sa ginawa nitong walang habas na pambobomba at istraping sa mga baryo at komunidad sa kanayunan ng rehiyon. Ito’y malinaw na krimen laban sa sangkatauhan (crime against humanity) na gawain ng mga terorista tulad ni Duterte. Tahasang nilalabag ng rehimeng Duterte ang internasyunal na makataong batas at alituntunin sa kondukta ng digmaan. Pagpapakita rin ito ng kawalang-pakundangan ni Duterte at AFP sa mga pandaigdig na alituntunin at batas ng digmang naglalayong protektahan ang karapatan at pangalagaan ang kaligtasan ng mga sibilyan sa gitna ng gera sibil. HIndi maaaring magkibit-balikat na lamang ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon habang nagaganap ang ganitong atrosidad sa kanayunan.###

Panagutin ang mersenaryong 201st IB sa pambobomba’t istraping sa Quezon!