Panagutin si Duterte at NTF-ELCAC sa Teroristang Pananalasa ng 49th IB sa Masang Albayano! Hustisya Para Kina Brgy. Chair Luzviminda Dayandante at Brgy. Treasurer Albert Orlina!

,

Sa mismong araw ng paggunita sa deklarasyon ng Martial Law, pinaslang ng mga elemento ng 49th Infantry Battallion-Phil. Army sina Brgy. Capt. Luzviminda M. Dayandante at Brgy. Treasurer Albert Orlina, mga sibilyang upisyal ng Brgy. Batbat, Guinobatan. Pinagbabaril ang naturang mga biktima sa Sityo Gumian, Brgy. Sinungtan, Guinobatan, habang pabalik sa kanilang baryo matapos makipagkonsulta sa municipal LGU kaugnay sa nangyayaring abusong militar sa kanilang lugar.

Ito ang mukha ng EO 70, Anti-Terror Law at NTF-ELCAC. Ito ang mukha ng militarisasyon na nagaganap sa prubinsya ng Albay.

Pinatay ng militar sina Dayandante at Orlina dahil lamang ginagampanan ng naturang mga barangay officials ang kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang kanilang residente. Bago ang pangyayari, nagbanta ang mga nakapakat na pwersa ng 49th IB sa pangunguna ni 2nd Lt. Aidan Sulapaz sa mga residente ng Brgy. Batbat na hindi aalis ang militar sa kanilang lugar hangga’t hindi napapalitan ang kapitan. Inakusahan pa si Dayandante na umano’y kalihim ng uamno’y local na Sangay ng Partido Komunista sa baryo Subalit hindi natinag ang naturang mga barangay official. Noong Set. 20, isang araw bago ang nangyaring pagpaslang, kinumpronta pa ni Dayandante ang mga militar sa kanilang lugar na tigilan ang panghihimasok sa session ng barangay. Ang sinapit ni Dayandante at Orlina ay patuloy ding dinaranas ng iba pang LGU officials, higit sa mga barangay na sinasaklaw ng operasyong militar na RCSP. Ginigipit sila at pinupwersang gawing giya sa mga operasyon at instrumento ng panunupil. Sinumang hindi sumunod sa militar ay aalisin sa puwesto o papatayin.

Walang kinikilalang pandemya ang 49th IB sa paghahasik ng pasismo at terorismo sa ilalim ng operasyong Retooled Community Support Program (RCSP) sa prubinsya. Dala-dala ng nagbabalik na 49th IB sa Albay kapwa ang COVID19 at Duterte virus. Buhat nang magsimula ang RCSP, patung-patong na paglabag sa karapatan, tulad ng pambabanta’t panggigipit, iligal na pagcensus at pagbabahay-bahay, pagwasak sa mga organisasyon at pagtutulungan ng taumbaryo, sapilitang imbestigasyon, iligal na pag-aresto, panonortyur, pagpapalabas ng lsitahan umano ng mga residenteng simpatisador ng NPA at pagpapasurender ang araw-araw na sinasapit ng masang Albayano sa gitna ng ligalig at pangambang hatid ng COVID 19. Militar din ang numero unong tagapagdala ng virus hatid ng kanilang paglabag sa mga militaristang COVID19 health protocols. Sa Brgy. Ongo, Guinobatan, tropa ng 49th IB ang unang naitalang kaso ng positibo sa naturang baryo.

Higit dapat managot ang punong kumander ng AFP na si Duterte sa halimaw na nilikha ng pinaiiral niyang di-deklarado subalit walang taning na batas militar. Tigas-mukhang haharapin ni DUterte ang United Nations General assembly sa gitna ng papatinding paglabag ng AFP-PNP-CAFGU sa karapatang tao. Sa Kabikulan pa lamang, nabalitaan ang sabay-sabay na pang-aatake ng militar at pulis. Nariyan ang pambubomba sa Brgy. R. Gerona, Bulan, Sorsogon. Sunud-sunod din ang pananambang ng mga riding-in-tandem sa mga barangay upisyal tulad ng nangyari kay Kapitan Wilfredo Ombao ng San Ramon, Donsol sa parehong prubinsya, barangay tanod sa Masbate, at kina Dayandante.

Tiyak pang titindi ang pang-aabuso sa ilalim ng pinalaking badyet ng NTF-ELCAC at EO 70. Dugo ng taumbayan ang kapalit ng katakut-takot na P16 bilyong pondo ng ELCAC para lamang sa kurakot ni Duterte at ng kanyang mga kroning mga upisyal militar. Pinangakuan ng 49th IB sina Dayandante ng proyekto sa ilalim ng ponding ito. Subalit anong sinapit ng mga sibilyang upisyal na ito? Pagyurak sa karapatan, pang-aagaw ng lupa at pagdanak ng dugo ang kapalit ng hungkag na mga proyekto sa ilalim ng NTF-ELCAC.

Taos-pusong pakikiramay ang ipinaabot ng SBC-NPA Albay at ng buong masang Albayano sa pamilya, kaibigan, kababaryo at iba pang naulila ng dalawang magiting na LGU officials. Sina Dayandante at Orlina ang pinakamahuhusay na ehemplo ng mga sibilyang upisyal na buong-pusong nanindigan laban sa militarisasyon ng kanilang komunidad. Walang ibang pamamaraan upang pagpugayan ang naturang mga upisyal kundi ang kamtin ang hustisya at ipagpatuloy ang kanilang adhikaing ipagtanggol ang kanilang komunidad sa hagupit ng berdugong AFP-PNP-CAFGU.

Nagkakamali si Duterte at ang 49th IBPA kung inaakala nilang mapapatahimik ang taumbayan ng kanilang teroristang pandarahas. Higit lamang sinilyaban ng pagpaslang kina Dayandante at Orlina ang kapasyahan ng masang Albayano na pagbayarin ang berdugong militar sa kanilang mga pasistang krimen at palayasin ang mga ito sa kanilang komunidad.

Nananawagan ang SBC-BHB Albay sa masang Albayano na pangibabawan ang takot at pananahimik, at ipakita ang nagkakaisang tapang laban sa berdugong 49th IBPA. Karapatan, lupa at buhay ang kapalit ng patuloy nilang panghihimasok. Dapat tayong kumilos at magkaisa. Kundenahin at ilantad ang mga pang-aabuso ng militar. Gawing plataporma ang magaganap na UN General Assembly upang panagutin at singilin ang teroristang si Duterte sa kanyang mga krimen at manawagan sa kanyang pagpapatalsik. Tanging sa inyong pagkakaisa at paglaban mabibigo ang kanilang atake.

Nananawagan din ang SBC sa LGU at mga sibilyang upisyal na gawing inspirasyon sina Brgy. Capt. Dayandante at Treas. Orlina sa pagpanig at aktibong pagtugon sa daing at paglaban ng mamamayang inyong pinangakong pagsilbihan. Nasa inyong poder bilang sibilyang otoridad ang tutulan ang militarisasyon sa inyong komunidad. Ito ang panahon para pahigpitin pa ang suportahan ninyong mga LGU officials. Dinaranas ngayon ng inyong mga komunidad ang pandarahas, pagpapasurender, pang-aagaw ng lupa at bigwas ng batas anti-terror. Hahayaan niyo bang patuloy na ilagay ng militar sa panganib ang kalusugan at buhay ng inyong mga taumbaryo? Papayag ba kayong mawalan ng poder at hayaan ang walang taning na kontrol ng militar? Hahayaan ba nating magkaroon pa ng mga susunod na Chair Dayandante at Treas. Orlina?

Nananawagan ang SBC sa midya, mga taong simbahan at iba pang sektor na makilahok sa masang Albayano sa kanilang paglaban sa militarisasyon. Dinggin at ipalaganap ang kanilang hinaing. Tulad ng sambayanan, kapwa ninyo ninanais ang demokrasya at kalayaan, kaya hindi dapat kayo pumayag na maging instrumento ng pagpapatahimik at panunupil ng rehimeng US-Duterte!

Sumasalig ang masang Albayano sa armadong pakikibaka ng Bagong Hukbong Bayan-Albay dahil ito ang pinakamaasahan nilang armas laban sa kontra-mamamayang gera ni Duterte. Sa ganitong diwa, hindi maglulubay ang mga Pulang mandirigma ng prubinsya na ipagtanggol ang masang Albayano sa atake ng 49th IBPA at ibigay sa kanila ang rebolusyonaryong hustisyang marapat nilang tamasahin. ##

Panagutin si Duterte at NTF-ELCAC sa Teroristang Pananalasa ng 49th IB sa Masang Albayano! Hustisya Para Kina Brgy. Chair Luzviminda Dayandante at Brgy. Treasurer Albert Orlina!