Parangal sa 2 pulang mandirigmang namartir

Ang New Peoples Army – Surigao del Sur ug tibuok rebolusyonaryong pwersa sa probinsya naghatag og pagsaludo sa duha ka pulang manggugubat nga mitahan sa ilang kinabuhi alang sa rebolusyonaryong kawsa. Nagpadangat kami og pahasubo ngadto sa mga pamilya ug higala nila ni Marvin “Ka Max” Bautista ug Jonel “Ka Lotlot” Mira.

Sa sistemang mapahimuslanon ug madaug-daugon, tahas sa gipahimuslan ug gidaug-daog ang maglunsad og rebolusyon aron usbon kini. Tahas sa NPA ang paglunsad og armadong rebolusyon – tahas nga bantugan tungod kay prinsipal kini nga nataran sa pakigbisog aron ilingkawas ang katawhan gikan sa hilabihan kauyamot ug pagkaulipon; tahas nga nanginahanglan og sakripisyo, lakip ang kamatayon.

Atubangan sa kabangis sa estado, maisugong mibarug ug misukol ang mga Pulang Manggubat diha sa mga natarang gerilya. Niadtong Abril 29, 2022, samtang nagpatuman sa gimbuhaton, namartir ang duha ka Pulang Mangugubat human kini naambush sa kaaway didto sa bukirong bahin sa lungsod sa Lanuza. Walay dala nga tag-as nga kalibreng armas maong walay kapasidad silang makigpinusilay. Bisan sa kamatuoran nga mahimo lang silang dakpon, gitusak-tusak sa bala sa kaaway ang ilang mga lawas. Namartir ang duha ka pulang manggugubat nga wala miluhod ug miyukbo sa mga pasista. Pasidunggan nato kini nga mga mangugubat.

Dul-an 7 ka tuig nga tibuok-panahong nag-alagad sa mga kabus si Ka Max, nga naila usab nga si Ka Lotik sa ubang masa ug kauban. Niini nga gidugayon, gipakita niya ang kaisog diha sa pagsukol sa pasistang kaaway. Atubangan sa daghang sakripisyo ug kalisdanan, inanay nga napanday niya ang kaisog nga mobarug pinaagi sa mga pagtuon sa mga talamdan ug kasinatian, ug pakigduyog sa masa. Nahimong modelo siya sa iyang mga Katribong Mamanwa nga makigbisog alang sa ilang mga katungod. Hingpit nga maunungon, mainiton ug lagsik nga nagpatuman sa mga gimbuhaton si Ka Max.

Si Ka Errol usa ka mapangahason nga batan-on. Nagkat-on siya sa mga gimbuhaton sa nataran sama sa pakig-atubang sa masa ug pagpakig-away sa kaaway. Gipakita niya ang kadasig ug kalagsik sa usa ka rebolusyonaryo sa pagpatuman niya sa mga tahas.

Sila Ka Max ug Ka Errol mga matinu-anong rebolusyonaryo. Giumol niini ang kaugalingon, kadungan sa pakigbisog, aron mas mamaayo pa ang pag-alagad sa masa. Wala gihakog ang kaugalingon, makatampo lamang sa pagpaasdang sa gubat hangtud sa kadaugan. Nakalas man ang ilang kinabuhi, bug-at pa kaysa bukid Diwata ang bili niini.

Sa malisud nga dalan sa pakigbisog, dili malikayan nga adunay makalas. Nasubo man kita sa ilang pagkahanaw, apan dili kini rason aron kita motikyop. Atong pasidunggan ang tanang rebolusyonaryong martir, partikular nila Ka Max ug Ka Lotlot, pinaagi sa pagpaasdang pa sa gubat sa katawhan nga ilang nabiyaan. Alang sa tanang pulang manggugubat, ang pagpasidungog nato nila Ka Max ug Ka Lotlot ipakita pinaagi sa paghupot sa mga pagtulun-an sa ilang kasinatian ug mas maisogon nga mopapel isip tinuod nga hinagiban sa kabus ug nilupigan.

Mapulang pagsaludo ngadto kang Ka Max, Ka Errol ug tanang rebolusyonaryong martir!

Martir sa rebolusyon, bantayog nga dili matarog!

Parangal sa 2 pulang mandirigmang namartir