Parusa sa tropa ng 12th IB, paggawad ng hustisya para sa mga biktima ng masaker at walang humpay na pasistang panunupil ng militar at kapulisan

Read in: Hiligaynon

Pinarusahan ng isang yunit ng NPA sa ilalim ng Mt Baloy Command ang isang tropa ng 12th IBPA na sangkot sa masaker at maramihang pang-aaresto at pagkulong sa mga magsasakang Tumandok noong madaling araw ng Disyembre 30, 2020. Sa inisyal na ulat ng yunit ng BHB na nagsagawa ng aksyon (patuloy pang kinukuha ang karagdagang detalye sa pangyayari), napatay si Cpl Frederick Villasis noong pasadong alas 10 ng umaga sa may Brgy, Lahug, Tapaz, Capiz. Nakuha mula sa kanya ang isang Glock na pistola.

Si Cpl Villasis ay isang lehitimong target ng aksyong militar ng NPA dahil maliban sa regular na kasapi ng AFP na nasa opensibang operasyon, siya ay armado at sangkot sa mga mabibigat na krimen laban sa mga mamamayan. Ilan dito ay ang sumusunod: Simula Hunyo 2020 sina Cpl Villasis at mga kasamahan ay nagkampo sa sentro ng Brgy Lahug, inukopa ang paaralan at multi- purpose hall ng barangay, minanmanan at ginipit ang mga galaw ng mga residente pati ang kanilang nakagawiang pamumuhay, tinakot upang piliting magsurendir sa militar at magdeklara ng persona non grata laban sa NPA. Ang kampanya ng panunupil na ito ng kaaway na tinagurian nilang RCSP ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan.

Sa pag-iimbestiga ng NPA pagkatapos ng madugong masaker at marahas na pang-aaresto sa mga magsasaka, napag-alaman na ang mga tropang ito ng 12th IB-RCSP na nakaposisyon sa mga barangay ng Lahug, Tacayan, Aglinab, Acuna, Roosevelt sa Tapaz at Garangan, Masaroy sa Calinog, Iloilo ang nagsagawa ng surbeylans at naging guide sa mga pumasok na mga mersenaryong tropa ng CIDG-6, PRO-6 at CIDG-NCR para tiyakin at tukuyin ang kanilang mga target na sibilyan. Ito ang dahilan kung bakit madaling natukoy ng mga taga-labas na mga tropa ang pagkakilanlan at mga bahay ng 9 na kanilang pinatay at 16 na hinuli at ikinulong sa kabila ng kadiliman noon. Isinagawa ang maramihang pagpatay at pagkulong gamit ang gawa-gawang mga kaso at tanim na mga ebidensya. Matatandaang ang ginamit nilang search warrant mula sa isang pabrika ng mga warrant sa NCR ay pinawalang bisa ng RTC sa Capiz noong Hunyo 2021.

Napakaipokrito ng mga opisyal at tagapagsalita ng 3IDPA at 12th IBPA na mag-atungal ng “hustisya”, “karapatan”, “batas” sa nangyari kay Cpl Villasis, samantalang sila’y bingi, bulag at manhid sa mga nakakabinging hiyaw para sa katarungan at karapatan ng mga mahihirap na biktima ng kanilang karumal-dumal na mga krimen.

Parusa sa tropa ng 12th IB, paggawad ng hustisya para sa mga biktima ng masaker at walang humpay na pasistang panunupil ng militar at kapulisan