Paslawon ang Masingki nga Militarisasyon sa Central Negros — NPA-Central Negros

Arogante kag militarista si Maj. Gen. Eric Vinoya sang 3ID Philippine Army-Commanding Officer nga nagpalayag “no let up fight vs. 2 viral enemies.” Ginatumod ni Vinoya ang COVID virus kag ang Communist Party of the Philippines/New People’s Army.

Ang pasismo kag makasiligni nga SEMPO 1 kag 2 sadtong Disyembre 27, 2018 kag Marso 30, 2019 diin nagpatay sang masobra 20 ka mga inosenteng sibilyan, ilegal nga nag-aresto kag nagdislokar sa pangabuhian sang mga mangunguma sa Negros Oriental partikular na sa Guihulngan City, Canlaon City, Manjuyod, Ayungon, Mabinay kag Santa Catalina. Ini nga nagkalatabo sa Negros Oriental ang matuod nga virus nga dala sang mersenaryong AFP kag PNP antis pa ang Coronavirus pandemic. Tubtob subong nagapadayon pa ini nga virus nga nangin bangungot kay Maj. General Eric Vinoya, bug-os nga yunit sang AFP, kwerpo sang kapulisan kag sa US-Duterte nga rehimen.

Daw buka nga plaka ang pasulit-sulit nga tinikal ni Vinoya nga ubuson pamatay ang NPA kag wasakon ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan.

Masingki nga militarisasyon sa kaumahan, padayon nga redtagging sa mga demokratikong organisasyon sang pumuluyo kag EJK, paghingabot kag pagpamatay sa mga aktibista sa kasyudaran ang ginapatuhoy ni Vinoya. Bangud sini segurado ang NPA nga magdugang naman sa malaba nga listahan sang human rights violations nga direkta ginkomiter sang AFP, PNP upod kay Presidente Rodrigo Duterte .

Bugtaw nga nagadamgo si Maj. Gen. Eric Vinoya. Dapat mahangpan ni Vinoya nga kon padayon ang pagluntad sang human rights violations, padayon man nga maga-usbong ang paghimakas sang pumuluyo tubtob ang masa maga-usoy sa husto nga banas sang armadong rebolusyon. Dumdumon ni Vinoya nga ang masa ang makahulusga kag ang masa lubos nagasuporta sa New People’s Army nga absoluto nga ginapamunuan sang Communist Party of the Philippines. Rason nga wala sang kalutusan ang NPA sa basehan nga pila na ka pasistang rehimen ang nagligad.

Ginahangkat sang Leonardo Panaligan Command New People’s Army nga indi bastante ang pagmando sa imo mga tinawo kundi upod ka sa imo mga buko sa pagdugmok sa NPA agud matilawan mo ang ginabatyag nga pag-antus sang imo mga tropa sa patag-awayan. Ang pagmando sa rank and file nga tropa sang AFP kag PNP para sa personal nga interes, pogi-points, luho kag kapritso magadabok sang hiliusa nga pag-alsa sang tinawo batok sa ila awtokratiko, pasista, militarista nga mga matag-as nga opisyal tubtob sa marumpag ini.

Sa tanan nga armadong yunit sang LPC upod sa katapuan sang rebolusyonaryong organisasyon masa, lubos nga alagaran ang pumuluyo sa pagpangibabaw batok sa pandemya nga COVID-19 kag malawig na nga pag-antus sang mga mangunguma, mamumugon, imol nga taga-syudad kag iban pa nga sektor sa lapnagon nga gutom kag kaimulon bunga sang kawad-on sa duta kag palangabuhian dala sang himalatyon nga sistema sang katilingban Pilipino. ###

Paslawon ang masingki nga militarisasyon sa larangan gerilya kadungan sa pagpaslaw sang martial law sang rehimeng US-Duterte!

Isulong ang armadong paghimakas kag pasingkion ang inaway banwa!

Paslawon ang Masingki nga Militarisasyon sa Central Negros -- NPA-Central Negros