Patraydor na atake ng AFP matapos ang epektibidad ng SOMO

Kinukundena ng RJC-BHB-Bikol ang sinkronisadong atake ng AFP, ilang oras matapos magsimula ang epektibidad ng unilateral and reciprocal ceasefire ng GRP at NDFP.
Nasa posturang aktibong depensa ang BHB. Sa pang-aatake ng militar, tungkulin ng BHB na ipagtanggol at ilayo ang sarili mula sa tiyak na kapahamakan.
Ngayong araw, binigo ng mga pulang mandirigma ng Armando Catapia Commannd-BHB Camarines Norte ang pagkubkob ng mga elemento ng 92nd DRC, alas-10 ng umaga, sa Brgy. Baay, Labo, Camarines Norte. Ang nasabing barangay ay nasa gitna ng kagubatan ng Mt. Labo at humigit-kumulang 10 kilometro ang layo sa pinakamalapit na kampo ng 902nd Brigade sa Tulay na Lupa.
Samantala, bandang alas-10 ng umaga, ginalugad din ng mga elemento ng 903rd Brigade and Brgy. San Isidro, Donsol, Sorsogon.
Bilang tugon sa utos ni Duterte, nagpahayag si Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi maganda ang SOMO at SOPO. Ipinapahiwatig ng pahayag ni Lorenzana na hindi seryosong susundin ng AFP-PNP-CAFGU ang suspensyon ng operasyong militar.
Nanawagan ang RJC-BHB-Bikol sa lahat ng yunit ng BHB na magmatyag sa patraydor na atake ng AFP. Gayundin, hinihikayat ang lahat ng mamamayan na aktibong suportahan ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan at ilantad ang mga maniobra ng mga utak-pulbura sa gabinete at kanyang mga galamay na pigilan ang pag-usad ng usapang pangkapayapaan.
Patraydor na atake ng AFP matapos ang epektibidad ng SOMO