Pitong sibilyan, at hindi NPA, ang binomba ng 5IDPA

,

Mariing kinukundena ng New People’s Army – Cagayan ang walang patumanggang pambobomba mula sa himpapawid ng 5th Infantry Division Philippine Army sa kabundukan ng Sityo Bagsang, Brgy. Sta. Clara, Gonzaga, Cagayan noong ika-29 ng Enero mula alas 4:30 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali na nagresulta sa pagkasawi ng pitong sibilyan. Hindi bababa sa 30 malalaki at maliliit na bomba at rockets ang ihinulog ng dalawang FA-50 fighter jets, attack helicopters, at mga drone na may kasamang istraping mula sa ere. Sinundan pa ulit ito noong Pebrero 3 ng tanghali. Hanggang sa kasalukuyan, tuluy-tuloy ang pagpapalipad ng mga drone at mga helikopter na nagdudulot ng ligalig sa mamamayan.

Ang pakanang palitawing fake news ang pagkamatay ng pitong magsasaka ng Sta. Teresita ay desperadong hakbang upang pagtakpan at takasan ng 5th IDPA ang kanilang pananagutan sa nasabing airstrike. Nais ilinaw ng NPA-Cagayan na walang nangyaring labanan sa pagitan ng NPA at ng AFP, na wala ni isang NPA na nasawi sa naturang pambobomba at hindi kampo ng NPA ang tinarget ng hayok-sa-dugong 5th ID. Bagkus, mga masang nag-uuling sa kabundukang bahagi ng Bagsang ang “dinurog” ng kanilang smart bombs.

Dahil sa matinding kahirapan at kapabayaan ng rehimeng US-Duterte, naitulak sa kabundukan ang mga magsasakang walang lupa sa kapatagan. Nag-uubod, nag-uuway, nag-uuling, nag-iilaw ng isda at nagbibitag sila upang maitawid ang buhay sa araw-araw. Sa halip na tugunan ng gobyerno ang kanilang hinaing para sa tunay na repormang agraryo, sila ay pinapatay at pilit pinalalabas na mga NPA upang bigyang-katwiran ang “pagpapatag sa bundok” sa pamamagitan ng walang-pinipiling pambobomba. Gamit ang buwis ng mamamayan, milyun-milyon ang nilustay ng 5th ID sa walang oras na airstrike.

Labag sa International Humanitarian Law (IHL) at internasyunal na kondukta ng digma ang aerial bombing dahil hindi nito napag-iiba ang mga combatant sa mga sibilyan na di-tuwirang kalahok sa gera. Hindi din ito maituturing na makatarungang labanan dahil walang kakayahang lumaban ang mga target nito na di-hamak na mas maliit at mas mahina.

Nangangatog ang tuhod nina Maj. Gen. Laurence Mina at BGen. Steve Crespillo sa pangalawang beses ng palpak na operasyon at animo’y masaker ng pambobomba. Matatandaang hindi bababa sa 40 sundalo ang namatay matapos nitong bombahin ang sariling tropa noong Setyembre 28, 2021 sa Aridowen, Sta. Teresita.

Hinihimok ang lahat ng mga nagsusulong ng karapatang-tao, mga taong-simbahan, tagapagtanggol ng kalikasan at iba pang sektor na makiisa at palakasin ang panawagan at kampanya laban sa aerial bombing. Dapat panagutin si MGen. Mina at Gen. Crespillo sa pinsalang idinulot ng airstrike at suspendihin ang lahat ng tuwirang lumahok sa pambobomba. Nananawagan ang NPA-Cagayan sa pamilya ng mga biktima na tumindig at igiit ang hustisya na dapat nilang tamasahin. Handa ang NPA na panagutin at parusahan ang lahat ng mg anasa likod ng krimen. Dapat na imbestigahan at maglunsad ng mga Fact-Finding Mission (FFM) ang iba’t-ibang ahensya at organisasyon upang mapalitaw ang katotohanan. Sa gitna ng news blackout, dapat maksimisahin ang iba’t-ibang porma at pamamaraan ng propaganda upang ilantad at kundenahin ang nangyaring pambobomba sa mga sibilyan.

Sa nalalabing apat na buwan ng pasistang rehimen, asahang higit na babaling ito sa mga pinakamasasahol at pinakamadudugong hakbangin upang imaniobra ang “last push” nito sa desperasyong durugin ang CPP-NPA at ang buong rebolusyonaryong kilusan. Lahatang-panig itong salubungin ng militanteng protestang masa at mga taktikal na opensiba ng NPA. Hanggat hindi tinutugunan ng reaksyunaryong gobyerno ang ugat ng armadong tunggalian, hindi kailanman makakamit ang tunay na kapayapaan at hustisyang panlipunan. ###

Pitong sibilyan, at hindi NPA, ang binomba ng 5IDPA