PNP kag AFP manabat sa ila wala untat nga teroristang pagpang-atake sa mga mangunguma sa Central Negros — NPA-Central Negros

 

Wala untat ang terorista nga aktibidad sang PNP sa idalum sang NORPO kag AFP sa idalum sang 30rd Bde PA sa pagpang atake sa pumuluyo sa kaumahan sa Central Negros. Preska pa sa panumduman sang pumuluyo ang Disyembre 27, 2018 sadtong ginhimo ang Guihulngan City, Negros Oriental nga laboratoryo sang Oplan Sauron sa idalum sang Anti-Insurgency Joint Operation sang AFP kag PNP Oplan Kapanatagan. Sa diin mangtas ang mga PNP sa pagpamuno ni Gen. Debold Sinas kag AFP sa idalum sang 303rd Bde PA sa wala kaluoy nga mga pagpamatay sa mga inosente nga mga sibilyan kag iligal nga pagpang aresto gamit ang hinimo-himo nga mga kaso nga nagresulta sang 7 ka gilayon nga biktima sang pagpamatay, masobra 50 ang iligal nga gin aresto kag pagkadislokar sa palangabuhian sang madamu nga mga mangunguma. Ginsundan ini sang Marso 30, 2019 sa diin 14 ang ginpamatay sa amo gihapon nga pamaagi, kag sunod-sunod na nga gingamit ini nga operasyon sa nagkalain-lain nga isla sa pungsod.

Tub-tob sa subong nagapadayon pa ini nga sahi sang pagpang atake sang gobyernong Duterte gamit ang mangtas niya nga mga idu buang nga AFP kag PNP. July 12, 2020 liwat nga nagtigayon sang Oplan Sauron ang masobra 100 ka elemento sang 303rd Bde PA kag PNP Guihulngan City sa Sitio Anahw, Brgy. Trinidad Guihulngan City. Ila ginsulod ang 2 ka puluy-an sang mangunguma kag nagpinalupok sang ila armas, ginpang ukay ang mga kagamitan sa sulod sang balay kag ginpangita si Crasiolo Landeza kag Macario Fat nga temprano pa nanglawig sang ila mga sapat kag nagkadto sa ila mga uma. Ginapahug pa ang mga asawa nga kon indi makita ang ila mga bana sila nga mga asawa kag kabataan amo ang ila balikan kag patyon. Ini isa ka sahi sang terorista nga aktibidad nga ginahimo sang AFP kag PNP batok sa mga mangunguma nga nagapangabuhi sang malinong upod sa ila pamilya.

Ang LPC-NPA lubos gid nga nagakondena sang padayon nga pagpang atake sang MIlitar kag kapulisan sa Central Negros kag segurohon man sang NPA nga magbayad sang mahal ang ini nga mga tropa sa ila mga kaso sa pumuluyo ilabi na ang ila gin-utang nga dugo sa mga mangunguma. Ang LPC-NPA maga imbistigar man sa mga katapu sang 62nd IBPA nga imbolbado sa pagpangkastigo sa mga sibilyan kag pagpamahug sa pumuluyo sa Brgy. Luz, Guihulngan City amo man ang pagpangsunog sa mga pamalay kag mga kagamitan sang mangunguma.

Ginaklaro man sang LPC-NPA nga ang pag SPARU kay Cpl. Mark Anthony Quiocson sang 62nd IBPA kag CAA Mackie Pacunla nga asset man sang 62nd IBPA nga wala sang paglapas sa laye sang Gyera tungod sila mga Lihitimo nga military target. Ina gin-athag sa CARHRIHL (Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law) kaag IHL ( International Humanitarian Law). Ang mga maathag nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung kag laye sang gyera amo ang paglamita sa mga sibilyan, mga lihitimo nga mngunguma, mga kabataan kag kababaihan pareho sang ginahimo sang militar kag PNP mga pagpangkastigo sa mga sibilyan kag pagpamahug sa mga kabataan kag mga kababaihan.

Sa subong indi lang ang krisis sa pandemya ang gina atubang sang pumuluyo kundi masobra pa sa virus ang krisis nga ginaatubang nila sa pagpang atake sang militar kag kapulisan. Gin pa grabe pa ini sang Anti-terrorism law nga intrumento sang rehimen para gapuson kag busalan ang kinamatarung sa pagpahayag sang pumuluyo ilabi sa mga kritiko, oposisyon sa pulitika kag tapnaon ang rebolusyonaryo nga paghimakas sang pumuluyo. Instrumento man ini para hugakumon ang daku nga pundo para sa COVID-19 kag makapagusto sa pagpangutang sa luwas sang pungsod kag hilway nga makapamaligya sang mga propyedad sang Pilipinas.

Nagdugang ini nga hangkat sa pumuluyo kag rebolusyonaryo nga pwersa para mas pa nga pabaskugon ang paghimakas sang pumuluyo para ibagsak ang rehimeng Duterte kag pabaskugon ang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sang pumuluyo.

PNP kag AFP manabat sa ila wala untat nga teroristang pagpang-atake sa mga mangunguma sa Central Negros -- NPA-Central Negros