Prisohon si Imelda! Pabayron ang mga Marcos sa pagpangawkaw ug pagpanumpo!

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Si Imelda Marcos, nga gihukmang sad-an sa mga korte sa Pilipinas sa pito ka graft nga may kinatibuk-ang 77 ka tuig nga pagkabilanggo, nakita kagahapon nga misaka sa entablado sa kongreso sa Pilipinas aron motambong sa pagproklama sa iyang anak nga si Ferdinand Jr., isip midaog sa miaging eleksyon sa pagkapresidente.

Ang maong talan-awon usa ka grabeng insulto sa kolektibong makasaysayanong panumduman sa katawhang Pilipino, kansang 36 ka tuig na ang milabay, mibangon sa ilang minilyon aron palagputon ang mga Marcos human sa halos duha ka dekada nga pagpangawkaw ug korapsyon ubos sa paghamtang sa martial law.

Gipasigarbo ni Imelda ang iyang kagawasan ug ang hingpit nga paghibalik sa iyang pamilya sa gahum, nga sa pagkatinuod, dugay ra unta siyang iaresto ug ibalhog sa prisohan sa tanang krimen nga nahimo nila ug sa iyang diktador nga bana samtang anaa pa sa gahum. Ang kagawasan ug gahum nga gipahimuslan karon ni Imelda ug sa tanang mga Marcos maoy klarong pagpakita sa padayong inhustisya nga gipahamtang ngadto sa katawhang Pilipino.

Ang anak nga babaye ni Imelda, si Imee, nga karon usa ka senador, walay ulaw sa nga nagpakiluuy kung paunsa sila “nag-antus” sa miaging upat ka dekada. Sa pagkatinuod, nagpasiatab sila sa ilang kahigayunan sa pagtuis sa kasaysayan, pagbalit-ad sa hukum sa katawhan, ug pagmugna pag-usab sa ilusyon sa “kabantugan” sa diktaduryang Marcos pinaagi sa pagtabon sa tanang mga krimen niini ug pinaagi sa paghakop ug pagkatagbaw sa bahandi.

Ang pulitikanhong nagharing sistema sa mga dinastiya sa mga burukrata kapitalista hilabihan kaayo ka dunot tungod sa paghatag dalan niini sa paghibalik sa mga Marcos. Gawas sa pipila ka mga progresibo sa kongreso, nagpadayag sa kalipay ang mga reaksyunaryong pulitiko sa pagkakita kang Ferdinand Jr., uban sa iyang mga igsoon ug inahan.

Ang pagpakita og gahum sa mga Marcos labaw pang nagpasuko sa katawhang Pilipino. Ang ilang kolektibong singgit: Prisohon si Imelda! Pabayaron siya sa tanan niyang krimen sa pagpangawat sa kwarta sa katawhan nga balik-balik nga napamatud-an atubangan sa mga korte, dinhi ug sa gawas sa nasud. Angayang dili siya pakitaag kaluoy sa tanang pag-antus sa katawhan ilalum sa ilang makawkawong paghari.

Prisohon si Imelda! Pabayron ang mga Marcos sa pagpangawkaw ug pagpanumpo!