Protektahan ang mga mamumugon sa ikaayong-lawas! Bungkagon ang IATF kag tapuson ang inutil nga pagdumala ni Duque kag ni Duterte!

 

Nagapakig-isa ang Revolutionary Council of Trade Union (RCTU) -Negros sa tanan nga mga mamumugon sa ikaayong lawas kag bug-os nga pumuluyo sa pagpanawagan nga pauswagon sa mas komprehensibo nga plano ang kalidad sang sistema pang-ikaayong lawas sa pagsabat sang madasig nga pagsaka sang kaso sang Covid-19 bunga sang kangil-ad nga kapabayaan kag ka-inutil sang IATF, DOH kag sang reaksyunaryo nga gobyerno ni Duterte.

Ginbuyagyag sang mga panawagan sang mga doktor, nars, eksperto sa medisina, medikal frontliners kag mamumugon sa ikaayong lawas ang depektibo kag inutil nga tikang sang reaksyunaryo nga estado sa pagtapna sang bayrus. Makita ini sa wala nagaka-santo kag militarista nga pagdumala ni Duque, sang IATF nga gina-dominar sang mga nagretiro nga heneral kag sang utok-pulbura mismo nga si Duterte.

Ang masobra lima ka bulan nga pag-lockdown ang nagresulta lamang sa indi na magnubo sa 100,000 ka nagpositibo sa Covid-19, malala nga gutom kag kaimulon sa diin nagbunga sang krisis sa ikaayong lawas kag tuman nga pag-usmod sang ekonomiya.

Bangod sa kawad-on sang konkreto kag siyentipiko nga plano ang palpak kag inutil nga administrasyon ni Duterte, padayon nga nagadamo kag nangin madasig ang paglapta sang bayrus sa diin halos indi na kaya akomodaron sang mga hospital sa pungsod. Buta na mangin ang mga hotel para sa mga gin papuli nga OFW kag LSI. Sa syudad sang Bacolod, lima na ka mga hotel ang nagpamalibad nga magbaton pa sang mga OFW bangod sa wala pa sila mabayaran sang OWWA, mangin ang Don Salvador Benedicto Memorial Hospital sa syudad sang La Carlota ang nag-anunsyo na man nga temporaryo nga indi magbaton sang mga pasyente tungod pipila sa ila nga mga medikal fronliners ang apektado na man sang bayrus.

Tuman ka paslaw ang nangin pamaagi sang gobyerno ni Duterte sa pag-away paano tapna-on ang paglapta sang Covid-19. Ang nagataas nga kaso sang nagpositibo sa bayrus sa pungsod, ang nagalala nga kahimtangan sang palangabuhi-an sang pumuluyo kag ang pagpanawagan sang mga medikal frontliners para sa mas komprehensibo nga tikang medikal paano tapnaon ang paglapta sang bayrus ang nagapamatu-od nga wala sang kapasidad ang inutil, korap kag garuk nga rehimen ni Duterte sa pagsabat sa krisis nga gina-atubang sang pungsod sa pihak sang dugang nga gahum kag tuman ka dako nga budget nga gin-alokar para sa pagtapna sang pandemya.

Gani nagapanawagan ang RCTU-Negros upod sa malapad nga rebolusyonaryo nga hanay sang pumuluyo nga nagakadapat lamang nga bungkagon ang IATF kag islan ini sang mga propesyunal sa ikaayong lawas kag eksperto sa medisina. Magdihon sang mas komprehensibo nga plano nga may konkreto kag siyentipiko nga pamaagi, medikal nga solusyon upod na dira ang maki-pumuluyo nga mass testing kadungan sa pagprotekta sa kaayuhan sang aton mga mamumugon sa ikaayong-lawas subongman ang pagpaseguro sang nagakadapat nga ayuda kag libre nga serbisyo medikal para sa pumuluyo.

Sukton kag pasabton ang pabaya nga rehimen ni Duterte sa padayon sini nga pagpanghugas-kamot sa mga panawagan sang pumuluyo! Klaro nga wala sang ikasarang ang inutil nga gobyerno ni Duterte nga dumalahan ang pungsod, wala na sang lauman ang masang pigos sa gobyerno nga ginapangibababaw ang kabangis kag pasismo. Gani makatarungan lamang nga tapuson kag dugmukon ang korap, traydor kag berdugo nga rehimen. ###

Protektahan ang mga mamumugon sa ikaayong-lawas! Bungkagon ang IATF kag tapuson ang inutil nga pagdumala ni Duque kag ni Duterte!