Pulang pagbati sa matagumpay na opensiba ng NAAC-NPA Rizal, Unang putok sa 2021, hudyat ng papasiglang mga aksyong militar ng NPA-ST

,

Pulang saludo sa dalawang matagumpay na ambus ng Narciso Antazo Aramil Command (NAAC)-NPA Rizal laban sa isang platun ng pinagsanib na pwersa ng 80th IBPA at PNP-Rizal sa Matan ng Sityo Dapis, Brgy. Puray, Rodriguez noong Enero 4 sa ganap na 9:30 ng umaga at 2:30 ng hapon. Nagresulta ito sa isang patay at maraming sugatan sa hanay ng pasistang tropa. Tiniyak naman ng NPA Rizal na walang madadamay na sibilyan sa aksyong militar.

Binabati ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog (MGC-NPA ST) ang NAAC sa pagdadala ng unang putok sa rehiyon. Diniskaril nito ang mga pinakawalang operasyong militar at pulis sa Rizal matapos ang bagong taon. Magiging inspirasyon ito ng iba pang larangang gerilya sa Southern Tagalog para maglusad ng mga kontra-atake laban sa mersenaryong AFP-PNP.

Ang opensiba ng NPA Rizal ay paggawad ng hustisya sa mga rebolusyonaryong martir at biktimang mga sibilyan ng 80th IBPA at PNP Rizal at terorismong inihahasik ng rehimeng US-Duterte. Tapat ang mga yunit ng NPA sa ilalim ng MGC sa tungkulin nitong ipagtanggol ang mamamayan sa mga atake ng rehimen. Ibayong rebolusyonaryong paglaban ang tugon ng NPA ST sa paninibasib ng AFP-PNP sa rehiyon.

Nagbubunyi ang mamamayan ng Southern Tagalog sa aksyong militar ng NPA Rizal laban sa mga karumal-dumal na krimen ng AFP-PNP. Kinasusuklaman ng mamamayan ang walang tigil na mga focused military operations (FMO) ng AFP at PNP sa buong 2020 na nagdulot ng labis-labis na pagpapahirap at paghihinagpis sa bayan. Sa tala ng Ang Bayan simula Enero hanggang Oktubre ng 2020, may 1,357 biktima ng paglabag sa karapatang tao ang SOLCOM sa Southern Tagalog.

Ang aksyong militar ng NPA Rizal ay hudyat ng papasiglang mga taktikal na opensiba ng NPA ST sa 2021. Inaatasan ng MGC ang lahat ng yunit ng NPA sa ilalim nito na maglunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa mga berdugong tropa ng AFP-PNP upang hakbang-hakbang na pahinain ang teroristang pwersa ng rehimeng Duterte at papurulin ang kanilang pananalakay laban sa mamamayan. Nakahanda ang mga Pulang mandirigma ng MGC na paigtingin ang pakikidigmang gerilya upang dalhin sa panibagong antas ang digmang bayan sa rehiyon.###

Pulang pagbati sa matagumpay na opensiba ng NAAC-NPA Rizal, Unang putok sa 2021, hudyat ng papasiglang mga aksyong militar ng NPA-ST