Pulang Pagsaludo Alang Kang Ka David ug Ka Em-em, Mga Rebolusyonaryong Martir

Kini nga artikulo adunay hubad sa

Ka Ariel Montero
Tigpamaba, Regional Operational Command

Sa ngalan sa tanang Pulang kumander ug manggugubat ug rebolusyonaryong katawhan sa North Eastern Mindanao Region (NEMR), usa ka mapulang pagsaludo ang among gipahinungod ngadto nilang Kevin “Ka David” A. Banggan, Jimson “Ka Em-Em” C. Pecato ug ang sibilyan nga nabiktima, si Darwin Tejero – mga rebolusyonaryong martir!

Sukad sa pagsampa nila ni Ka David ug Ka Em-Em sa Bagong Hukbong Bayan, nagkat-on sila diha sa mga rebolusyonaryong gimbuhaton nga nag-umol kanila sa pagkadisiplinado, pagka-matinud-anon sa pagpatuman sa mga tahas ug pagka-manggihunahunaon sa ilang mga kauban ug sa masa. Mga maayo silang anak sa masa nga bug-os ug tiunay nga nag-alagad sa katawhan.

Labaw sa tanan, walay kukahadlok nga giatubang nila ang nagsalimoang nga kaaway aron panalipdan ug ampingan ang kaayuhan sa mga masa ug sa rebolusyonaryong kalihukan.

Niadtong Septembre 7, adunay panagsangka nga nahitabo didto sa bukirong bahin sa Sityo Gacob, Brgy. Hinapuyan, Carmen, Surigao del Sur tali sa nag-operisyong pwersa sa 36th IBPA ug sa grupo ni Ka David. Naigo si Ka David apan gisiguro una niya ang kaluwasan sa kauban niyang mga Pulang manggugubat. Taliwala sa paningkamot sa mga Pulang manggugubat nga dalhon si Ka David, wala na kini nahimo tungod kay duha na lang ka dupa ang gilay-on sa pwersa sa kaaway nga nag-atake. Napatyan ang kaaway og usa ka sarhento ug duha ang samaron.

Subay sa saysay sa mga kauban ni Ka David, siguradong buhi pa siya dihang nadakpan siya sa mga pwersa sa kaaway. Inay dapatan og pasiunang pagtambal isip hors d’combat (membro nga wala nay katakus makig-away subay sa natakda sa balaod sa gubat), gigapos ug gipasagdan na hinuon siya sa mga walay puangod nga mga pasista, hangtud siya namatay.
Mas grabe pa, imbes nga dalhon ang iyang patay nga lawas aron mapahiluna, gilabay ug gitago kini ngadto sa pangpang samtang nagpadayon ang kaaway sa ilang operisyon. Kini ang hinungdan nga wala makita sa mga Pulang manggugubat nga nagreskyu kaniya. Ang nakita na lang mao ang uway nga gigapos kaniya, iyang relo, porselas ug shawl didto sa nahitaboan. Pipila ka adlaw human sa panghitabo, gipamahayag ni Ka Sandara, tigpamaba sa Front 30, nga posibleng nadakpan sa mga pwersa sa kaaway si Ka David ug nanawagan nga ipakita siya. Apan, usa ka bulan pa ang milabay human sa ilang operisyong militar ayha pa gipagawas sa 36th IBPA ang patay’ng lawas ni Ka David nga nadugta na.

Sa laing bahin, si Ka Em-Em nakalas atol sa panagsangka niadtong Agosto batok sa mga pwersa sa 29th IBPA didto sa Sityo Cogonon, Brgy. Tagmamarkay, Tubay, Agusan del Norte. Apan ayha siya nakabsan og kinabuhi , nagpakita si Ka Em-Em og dili ordinaryong kaisog sa pagpanguna niya sa usa ka grupo sa mga Pulang manggubat aron tirahon ang naghuramentadong mga pwersa sa kaaway. Walay kukahadlok si Ka Em-Em sa pakig-atubang sa kaaway aron mapanalipdan ang kaayuhan sa mga masa ug sa rebolusyon batok sa dautang laraw sa mga pasista.

Ang gihimo sa mga pwersa sa AFP usa ka tataw nga pagbalewala ug paglapas sa tawhanong katungod, sa International Humanitarian Law ug uban pang internasyunal nga mga balaod sa gubat.

Nibarog si Ka David ug Ka Em-em isip mga matinud-anong membro sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) ug sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) hangtod sa katapusan sa ilang ginhawa. Wala nila yanong gitugyan ang dungog ug prestihiyo sa Partido ug sa BHB taliwala sa mga sakripisyo nga ilang giatubang. Mga rebolusyonaryo sila nga tiunay nga nagmahal ug nag-alagad sa katawhan.

Ang nabiktima nga sibilyan nga si Darwin Tejero namatay niadtong unang semana sa Oktubre didto sa Sityo Palilihan, Brgy. Mahanob, Gigaquit, Surigao del Norte tungod kay naigo sa paturagas nga pagpamomba ug pagpang-istraping sa attack helicopter nga duol sa komunidad isip abag sa nangatake nga mga berdugong pwersa sa 30th IBPA.

Ang gipakitang kaisog ug kalig-on nilang Ka David ug Ka Em-Em nagpamatuod lang nga dakung bakak ug sayop ang ginapagarpar sa rehimeng US-Duterte ug mga pasistang AFP/PNP nga wala na nag-hawid sa tukmang prinsipyo ang mga Pulang manggugubat. Walay pagduha-duhang gihalad nila ang ilang kinabuhi alang sa rebolusyon ug mga masang ilang gialagaran. Mas gipili nila ang mamatay nga nakigbisog kaysa mosurender sa pasistang rehimeng US-Duterte. Panig-ingnan sila sa ilang gawi nga dili kanus-a man masagop sa mga pasistang pwersa sa AFP/PNP. Ang AFP/PNP, isip mga mersenaryo ug reaksyunaryong sundalo, nagasilbi lang sa mga mapahimuslanon ug madaugdaugong mga hut-ong nga dagkung burgesya komprador, agalong yutaan ug imperyalistang US.

Mipanaw man si Ka David ug Ka Em-Em, apan ang ilang kamatayon mamahimong inspirasyon ug labaw pa kining mopataas sa moral ug kaakuhan sa liboan ka mga Pulang manggugubat ug kabatan-onan nga iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa hingpit nga kadaugan. Sama sa uban pang mga martir sa rebolusyon, ang paghalad ni Ka David, Ka Em-Em sa ilang kinabuhi ug ang kamatayon ni Darwin, mopatabunok sa labaw pang pagpaasdang sa gubat sa katawhan aron maangkon sa umaabot ang ginamithi niining sosyalistang katilingban.

Mabuhi ang diwa nilang Ka David ug Ka Em-Em!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!
Mabuhi ang demokratikong rebolusyon!

Pulang Pagsaludo Alang Kang Ka David ug Ka Em-em, Mga Rebolusyonaryong Martir