Pulang pagsaludo alang sa Cabacnitan 5!

Pinakataas nga pulang pagsaludo alang kanilang Romeo “Ka Marlon” Nabas, 54, Joseph “Ka Bryan” Bautista, 33, Marvin “Ka Cris” Terig, 22, Edionela “Ka Mia” Nuera, 18 ug Jhon Rey “Ka Jesson” Bucar, 20, sa bug-os ug mabayanihong paghalad sa ilang kinabuhi sa nahitabong kapin sa usa ka oras nga panagsangka tali sa mga pasistang tropa sa estado—47th IB—didto sa Barangay Cabacnitan, Bilar niadtong Mayo 25, 2021.

Nagbangutan ang tibuok rebolusyonaryong pwersa sa tibuok probinsya ug sa Pilipinas kaduyog sa nagbangutan nilang pamilya. Sila ang tinuod nga bayani sa masa ug katawhang Pilipino nga nakigbisog alang sa kagawasan ug kaugalingnan sa nasud. Busa mas bug-at pa sa bukid ang kahulugan sa ilang kamatayon.

Sukwahi sa AFP ug mga paramilitar, nga nag-alagad sa mga langyaw ug nagharing hut-ong sa katilingban nga mas gaan pa sa balahibo ang kahulugan sa ilang kamatayon. Ang maong panagsangka nagresulta sa lima ka sakop sa Pulang manggugubat ang na-kalas samtang dili matino ang gidaghanong patay sa militar tungod kay ila kining gilimod sa publiko. Nakit-an pa sa masa ang mga tiil sa gitapok nga patay sa kaaway nga naka-combat shoes pa ug gitabunan og trapal.

Mga rebolusyonaryo ug dili mga kriminal ang NPA. Sukwahi kini sa pamahayag sa 47th IB ug PTF-ELCAC. Ang mga napatay sa mga taktikal nga opensiba nga gilunsad sa NPA, batok sa mga aset sa militar ug CAFGU, mga lihetimong target sa armadong panagsangka. Nakakompiska og mga armas ug bala ang NPA gikan kanila.

Mahimong madakpan ug mapatay ang mga rebolusyonaryo, apan ang rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan, dili. Samtang nga anaa pa ang mga nagharing hut-ong nga nagpahimulos sa gihariang mga hut-ong sa mag-uuma, mamumuo, mangingisda ug uban pang kabus sa katilingban, ang armadong rebolusyon sa katawhan magpadayon gyud.

Ang grabeng krisis ug kadunot sa alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal nga nagharing sistema, mao’y usa ka nangunang basehan sa katawhang Bol-anon (sa partikular), nga subayon ang dalan sa armadong pakigbisog aron bag-ohon kini. Tungod niini, daghan pang motumaw nga mga rebolusyonaryong pwersa ug pulang manggugubat nga moasdang sa gubat sa katawhan hangtod sa kadaugan.

Ang angay nga buhaton sa AFP sa pagkakaron, mao ang adto itutok ang ilang armas sa mga tropa sa China nga nangilog sa atong teritoryo sa West Philippine Sea aron depensahan ang soberanya sa Pilipinas. Dili ngadto sa rebolusyonaryong katawhan nga nakigbisog alang sa kaligkawasan ug kaugalingnan sa nasud.###

Pulang pagsaludo alang sa Cabacnitan 5!