Pulang pagsaludo kag pasidungog sa mga martir sang Amin

Ang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army (AGC-NPA) sa isla sang Negros nagapakig-unong sa kalisod sang pamilya, kaabyanan kag kaupod sa pagtaliwan sang duha ka kaupod sa dugu-on nga kamot sang pasista kag berdugo nga militar sa natabu nga raid sa Sityo Santos, Barangay Amin, Isabela, Negros Occidental sadtong March 9, 2022.

Ang pagtaliwan nila Virgelio Marco “Ka Bedam” Tamban kag Ben Jack “Ka Yuhan” Rueles nagtuga sang halit kag kasubo bangud nadulaan kita sang mga tampad nga kaupod nga nagserbisyo sa interes sang pumuluyo nga wala naga-ulikid sa kaugalingon nga ila ginpamatud-an tubtob sa katapusan sang ila ginhawa.

Wala sang enkwentro nga natabu, basi sa alegasyon sang berdugo nga militar, kundi isa ka raid sa balay sa diin nagatulog ang tatlo ka kaupod. Natigayon nga madakop ang duha ka kaupod nga nagakatulog kag ginpamatay samtang ang isa nakatigayon nga makapalagyo nga pilason kag nadakpan man sang ulihi.

Kabaliskaran sa pahayag sang butigon nga brigade commander sang Philippine Army nga si Pasaporte nga may natabu nga engkwentro agud hatagan rason ang paglapas sa laye sa gera.

Base sa laye sa gera, ang madakpan nga kaaway nga wala na sang kapasidad nga magbato o hors de combat, indi nagakadapat nga patyon. Kabigon ini nga Prisoner of War (POW) kag mahimo nga pasakaan sang kaso kon may nagaka-igo nga ebidensya apang indi madula ang iya sibil kag politikal nga kinamatarung.

Bangud sa mandu sang berdugo nga Duterte sa AFP/PNP nga Òkill them allÓ, kinaandan nga gawi sang mersenaryo nga AFP/PNP nga maghimo sang istorya agud hinabunan ang makasiligni nga ginahimo sini. Pareho sa natabu nga pag-raid sang September 30, 2021 sa apat ka NPA sa Hasyenda Builder, Barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental nga nag-ayo sa tagbalay nga sa ila matulog bangud ginatrangkaso, isa-isa sila nga ginpamatay kag ginpaggwa nga may engkwentro nga natabu. Gindala pa ang tagbalay nga tubtob subong wala na makabalik.

Si Florita Ceballos upod sa driver gin-abduct sadtong November 9,2021 samtang nagasakay sa single nga motorsiklo, kag sang November 14, 202 ginpaggwa nga may natabu nga engkwentro sa Sityo Belo, Barangay Buenavista, Hamamaylan, Negros Occidental kag napatay ang duha. Makita sa ila patay nga lawas nga naka-agi sang torture.

Handum sang pasista nga rehimen US-Duterte nga tapuson ang problema sa ÒinsurhensyaÓ antes matapos ang iya termino, ang mersenaryo nga AFP/PNP daw idu buang nga nagasunod. Nagtuga ini sang lapanagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung pareho sang mga pagpang-salvage, red-tagging pakadto sa ekstra hudisyal nga pagpamatay, ilegal nga pagpang-aresto, patanum sang ebidensya kag pagpasaka sang himo-himu nga kaso, pagpangransak sa mga pamalay kag madamu pa.

Ang pagtaliwan sang mga kaupod masubo para sa aton apang indi ini makabandog sa aton panindugan. Nadulaan kita sang mga kaupod nga tampad nga nagapakig-away para sa interes sang pumuluyo. Sila ang aton insperasyon agud ipadayon ang wala nila matapos nga misyon sa paghilway sa pumuluyo sa tuman nga paghimulos kag pagpamigos sang reaksyonaryo nga gobyerno nga ginarepresentar sang dalagku nga agalon may duta, dalagku nga komprador burgisya kag imperyalista nga Estados Unidos.

Aton tagaan sang pinakamataas nga pasidungog ang mga martir kag baganihan sa rebolusyon paagi sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba agud pabayaron sang mahal ang mga may utang sang dugo sa rebolusyon kag pumuluyo! Isulong ang armado nga rebolusyon tubtob sa kadalag-an! ###

Pulang pagsaludo kag pasidungog sa mga martir sang Amin