Pulang pagsaludo ngadto sa tinuod nga sundalo sa katawhan sa ika-52 nga anibersayo sa New People’s Army!

,

Ang mga rebolusyonaryong mamumuo ilalom sa RCTU-SMR nagapadangat sa among Pulang pagsaludo isip pagtimbaya ngadto sa New People’s Army sa iyang ika-52 nga anibersaryo sa pagkatukod. Ang pagkatukod sa New People’s Army usa ka dakung kadaugan sa hut-ong pinahimuslan sa nasud tungod natibuok sulod sa organisasyon ang hiniusang kagustuhan sa masang Pilipino nga mosukol pinaagi sa armadong pakigbisog nga gigiyahan sa prinsipyong Marxismo-Leninismo-Maoismo ilalom sa Partido Komunista sa Pilipinas. Hangtud karon padayon nagagampan ang New People’s Army sa istorikong misyon niini isip hinagiban sa katawhan sa pagsukol ug paglumpag sa reaksyunaryong estado sa nagharing hut-ong.

Sa kasamtangan, ang katawhang Pilipino nagasinati sa kinagrabehang kalisod ug kagutom tungod sa pagpasagda sa gobyerno ni Duterte. Dili moubos sa 14 milyong Pilipino ang walay trabaho. Padayon usab nga nagadaghan ang ihap sa mga mag-uuma nga nawad-an og panginabuhian, kinsa mokabat na sa dili moubos sa 2 milyon gikan 2017 sukad sa
pag-implementar sa Rice Tariffication Law, ug sa dugay nang ginapatuman nga land-use conversion sa mga yutang agrikultural ug kawalay tiunay nga repormang agraryo.

Misulbong usab ang mga presyo sa palaliton hilabina sa mga pagkaon tungod sa walay suporta ngadto sa agrikultura ug pagpasagda sa mga kartel sa agrikultura sa paghakop sa binilyong ginansya. Grabe ang gisinating kalisod sa mga kabus sa lungsod tungod gawas sa walay saktong panginabuhian, halos walay ayuda ang gobyerno ni Duterte ngadto kanila. Daghan usab ang mga nawad-an og panimalay ug nadislokar tungod sa ambisyoso ug tinubdan sa korapsyon nga Build-Build-Build Program ni Duterte.

Ang pagka-inutil ni Duterte samot mitingkad panahon sa Covid-19 pandemya. Gawas sa walay pagpangandam, palpak ang pamaagi sa pag-alkontra sa sakit tungod sa dili seryoso ug walay katakus ang gipadumala sa Task Force nga gitukod. Usa ka tuig na ang milabay gikan sa pagkuyanap sa pandemya sa nasud apan karon wala gihapon masugpo ang pagkuyanap sa sakit ug gani mas midaghan pa ug mas mipaspas pa karon ang pagkuyanap. Ang P126 bilyon nga utang sa nasud alang sa pagsugpo sa Covid wala matagamtaman sa katawhan ug gani ang mga bakuna nga ginagamit karon sagad hinatag sa ubang nasud.

Ang klarong nabulahan sa kasamtangan mao si Duterte, iyang pamilya, mga higala niini, ug ang imperyalistang mga nasud sama sa US, China, ug Japan. Ang bahandi ni Duterte ug mga oligarkiya sa nasud misaka og 381% gikan 2016 hantud 2019. Sa pikas bahin, ang nasudnong utang sa Pilipinas mikabat na sa kinatas-an sa kasaysayan ngadto sa P9.8 trilyon.

Gawas sa gigutman ug gipalisdan sa walay pulos nga gobyernong Duterte ang katawhan, gipasamot pa ang kasakit ug pagpandaug-daug pinaagi sa pagpanumpo ngadto sa katawhang mobarog alang sa ilang katungod ug kaayohan sa katilingban. Gipahamtang sa pasistang Duterte ang dikatudruya niini pinaagi sa Martial Law ug Anti-Terror Law. Libo-libong mag-uuma, mamumuo, kabus sa lungsod, lumad, moro, abogado, ug mga propesyunal ang gipamatay sa berdugong Duterte sa lima ka tuig nga paghari niini. Padayon sab ang pagpasaka og mugna-mugnang kaso sa mga aktibista nga legal nga nakigbisog.

Sa ingon niining kahimtang sa nagkagrabeng kalisod ug pagpanumpo sa nagharing hut-ong, walay laing masaligan ang katawhan nga mohatag kanila og rebolusyonaryong hustisya kundili ang New People’s Army. Pinaagi sa pagpahamtang og silot batuk sa mga kriminal ug mapahimuslanon, mohatag kini og dugang kadasig karon ngadto sa katawhan aron mobarog alang sa ilang demokratikong katungod. Ang paglumpag sa reaksyunaryong estado ug paglupig sa reaksyunaryong hukbo mao ang pungkay sa paghatag og hustisya sa katawhan.

Bisan pa man sa grabeng pag-atake sa reaksyunaryong estado ngadto sa armadong pakigbisog nga ginalunsad sa NPA, dako ang among pagsalig nga mapatigbabawan ug mapildi kini sa among tinuod nga hukbo sa katawhan tungod sa kahustohon sa programa sa rebolusyon. Milungtad ug milig-on ang New People’s Army tungod sa mabayanihong pagsalmot sa hut-ong mamumuo ug sa uban pang hut-ong sa armadong pakigbisog. Pinaagi sa pagtuon sa taas nga kasinatian sa rebolusyon, paghupot ug saktong pagpraktika sa MLM, siguradong nga makab-ot sa katwahang Pilipino ang kadaugan sa demokratikong rebolusyon.

Mabuhay ang ika-52 nga anibersaryo sa New People’s Army!
Mabuhay ang Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan!
Saludo ngadto sa tinuod nga sundalo sa katawhan!

Pulang pagsaludo ngadto sa tinuod nga sundalo sa katawhan sa ika-52 nga anibersayo sa New People’s Army!