Pulang Pagsaludo sa mga Rebolusyonaryong Martir nga taga Surigao del Sur

,

Pinakataas nga pulang pagsaludo ang gipaabot sa NPA-Surigao del Sur, mga masa, higala ug tanang rebolusyonaryong pwersa ngadto sa mga Pulang manggugubat nga taga Surigao del Sur nga mabayanihong naghalad sa ilang bililhong kinabuhi alang sa pagpalingkawas sa katawhang gipahimuslan ug gidaogdaog.

Sa mga pamilya, higala ug nagmahal kanila, ang NPA-SDS nagpadangat sa tibuok kasingkasing nga pahasubo. Mga bayani sila sa katawhang Pilipino. Walay pagduha-duhang nibiya sila sa ilang mga pamilya aron mosalmot sa pinakataas nga porma sa pakigbisog, ang armadong pakigbisog.

Sayod sila nga kini lamang ang bugtong sulbad aron mawagtang ang dunot nga sistema sa katilingbang semi-kolonyal ug semipyudal, ug pulihan kini og katilingbang tinuod nga para sa katawhan.

Sulod sa lima ka bulan gikan Setyembre 2021 hangtod Pebrero 2022 kini ang mga Pulang manggugubat nga mabayanihong naghalad sa ilang mga kinabuhi nga taga Surigao del Sur:

Si Ka Kenso, Pebrero 10, 2022 nakutloan sa iyang kinabuhi atol sa pagkareyd sa ilang yunit. Luyo sa iyang kabag-ohon isip pultaymer, madasigon kaayo siya, suod sa mga kauban og masa ug boutan nga kauban.

Si Ka Wolf, napatay kaniadtong Pebrero 8, 2022 atol sa pagka-engkwentro sa ilang yunit tali sa pwersa sa kaaway. Maayong kadre militar, strikto sa disiplina ug kugihan sa pagpatuman sa mga gisangon nga tahas sa iyaha.

Si Ka Kaykay, napatay kaniadtong Nobyembre 2021 atol sa engkwentro sa ilang yunit ug kaaway. Komedyante, hingataw-unon, liksihon ug buotan si kaubang Kay-kay.

Ug si Ka Taw-taw, nakutloan sa iyang kinabuhi kaniadtong Setyembre 17, 2021 atol sa gilunsad nga aksyong militar sa ilang yunit. Buotan, suod sa mga kauban ug masa, madasigon, ug kugihan siya diha sa pagpatuman sa mga rebolusyonaryong tahas nga gisangon kaniya.

Gibuhos nila ang ilang tanang panahon ug katakos diha sa pagpatuman sa mga rebolusyonaryong gimbuhaton aron iasdang ang gubat sa katawhan. Ilang napatigbabawan ang mga sakripisyo ug kalisdanan bisan pa man layo sila sa ilang yutang natawhan. Diha sa mga nataran maisugon silang nibarog.

Magpabiling buhi ang ilang diwa ngadto sa mga masa ug kauban. Ang ilang mga nasugdan mahimong inspirasyon sa tanang Pulang manggugubat nga mopadayon sa pagsubay sa malisod nga dalan sa rebolusyon hangtod nga makab-ot ang hingpit nga kadaugan.

MARTIR SA REBOLUSYON! BANTAYOG NGA DI MATAROG!

Pulang Pagsaludo sa mga Rebolusyonaryong Martir nga taga Surigao del Sur