Pulang saludo alang kang Romeo “Ka Marlon” Nabas

Read in: English

Nagpaabot sa pinakataas ug rebolusyonaryong pagsaludo ang Komite sa Partido sa Bohol-Partido Komunista sa Pilipinas, kanilang Romeo “Ka Marlon” Nabas ug lain pang upat.

Anak si Ka Marlon sa usa ka ubos-sa-tunga sa kasarangang mag-uuma ug lumad nga taga Rizal, Batuan.

Nagsugod sa paglihok si Ka Marlon sa rebolusyonaryong kalihukan gikan sa 1984-2021, ang panahon sa pagbuylo sa rebong kalihukan sa probinsya. Anaa siya sa Propaganda Organizing Team (POT) nga nag-opereyt sa interyor nga bahin sa Bohol. Nahimong sakop sa Partido Komunista sa Pilipinas niadtong 1985.

Sa panahon sa paglihis, maisogon siyang mibarog sa paglunsad sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id.

Usa si Ka Marlon sa mga kadre nga nagtukod sa mga prenteng gerilya sa Bohol (F1 ug F4), Cebu (F5), Negros (Southeast Front). Dako ang nahimong tampo ni Ka Marlon sa pagpakusog sa armadong pakigbisog ug pagtukod og baseng masa sa maong mga probinsya, lakip dinhi ang malampusong walay-buto nga reyd sa hedkwarter sa RMG niadtong 1999 sa Rizal, Batuan, Bohol.

Sa tuig 2010 nadakpan si Ka Marlon sa mga pasistang tropa sa kaaway didto sa Bacolod, Negros Occidental. Nakasinati og tortyur, pagdagmal sa kalawasan ug gibilanggo siya hangtod 2012. Apan tungod sa kalig-on sa baruganan ug diwa nga alagaran ang katawhan, wala siya malisang atubangan sa kabangis sa kaaway. Mibalik siya sa paglihok sa rebolusyonaryong kawsa human makagawas.

Hangtud nga nahimong sakop sa Komiteng Rehiyonal sa Negros Island ug hangtud sa pagkatukod sa gitapong duha ka rehiyon sa Negros ug Sentral Bisayas—NCBS (Negros, Cebu, Bohol, Siquijor) Regional Party Committee—niadtong tuig 2016. Nahimong CO sa 2nd SDG sa Negros Island si Ka Marlon sa maong tuig. Usa siya sa mga kadre’ng natudlo nga ideploy balik alang sa subling pagpundar ug pagpakusog sa armadong pakigbisog sa Bohol sa tuig 2017. Natudlo nga Puli-Kalihim sa Bohol Party Committee ug CO sa Provincial Operational Command sa NPA-Bohol.

Usa si Ka Marlon sa lima ka kauban nga namartir ug mabayanihong mihalad sa katapusang yugto sa ilang kinabuhi sa nahitabong kapin sa usa ka oras nga panagsangka niadtong Mayo 25, 2021 sa Barangay Cabacnitan, Bilar.

Wala mahadlok si Ka Marlon ug ubang mga kauban nga makalas man bisan ang ilang kinabuhi atubangan sa kaaway. Nawala man siya kanato, apan ang iyang nahimong tampo ug gibilin dili mawala.

Dili kita angay nga mahadlok. Himuong inspirasyon nato ang tibuok ug bug-os nga diwa sa pag-alagad sulod sa 37 ka tuig nga gipakita ni Ka Marlon ug sa uban pang mga kauban sa atong pag-alagad sa katawhan.

Pulang saludo alang kang Romeo "Ka Marlon" Nabas