Puno sa kadasig nga gisaulog sa rebolusyonaryong pwersa sa Bohol sa Sentrong Kabisayaan ang ika-52 nga kasumaran sa subling pagkatukod sa PKP

,

 

Nagtapok ang mga yunit sa NPA ug mga rebolusyonaryong masa sa Bohol atol sa ika-52 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas. Gihimo ang pagsaulog pinaagi sa paglunsad og mga pagtuon, pag-inambitay og pakigpulong ug kulturanhong gimbuhaton.
Ang subling paghibalik sa armadong pakigbisog sa isla sa Bohol ilawom sa pagpamuno sa PKP, timailhan sa padayong nagkalapad, nakakusog ug nagkalawom nga pagsulong sa armadong pakigbisog sa tibuok nasud bisan pa man sa grabi ka mapig-otong paningkamot sa rehimeng Duterte nga dugmokon kini pinaagi sa iyang kontra insurhensyang kampanyang Oplan Kapanatagan (NTF-ELCAC-Whole of Nation Approach).

Ang rehimeng Duterte ang numero-unong rekruter sa NPA. Gimugna ni Duterte ang paborableng mga kondisyon nga mopaabante sa armadong rebolusyon sama sa pagpahamtang sa de facto Martial Law sa tibuok nasud ginamit nga hinagiban ang Anti-Terror Law nga nagresulta sa grabing pagpangabuso ug pangyatak sa mga tawhanong katungod. Gisinati karon sa katawhan ang walay samang kalisod sa panginabuhian ug kawalay katungod ug kagawasan sibil sa natad sa ekonomiya, politika ug kultura. Samtang, grabe ka gawasnon ug buhong ang anaa sa gahum bunga sa walay samang korapsyon sa mga inutang gikan sa gawas sa nasud gamit ug gikapital ang isyu sa pandemyang Covid-19 aron makapangutang og trilyones pesos nga nagtumong sa dinagkong korapsyon. Sa pikas bahin, gipasagdan ang pagsulbad sa suliran sa Covid-19 pandemya, gani gipagrabi pa pinaagi sa pagkontrol sa gawasnong paglihok sa katawhan nga miresulta sa grabing kalisod ug kagutom sa katawhang Bol-anon ug katawhang Pilipino.

Ang NTF-ELCAC nga programang kontra-insurhensya ni Duterte sa tibuok Pilipinas nga diin gihimong model niini ang Bohol, (whole of nation approach/Gomez Model) seguradong mapakyas. Tungod kay wala kiniy katuyuan sa pagsulbad sa suliran sa katawhang Pilipino sama sa suliran sa kawala ug kakulang sa yuta sa mga mag-uuma ug kawalay katrabahuan sa mga alang alang mamumuo ug mga propesyunal ug uban pang kabus nga katawhan. Walay laing solusyon para masulbad ang giantus nga suliran sa katawhan gawas sa pagsubay sa dalan sa armadong rebolusyon pinaagi sa pagpasulong sa malanatong gubat sa katawhan. Kini lamang ang bugtong gamhanang hinagiban sa katawhan nga dili bisan kanus-a mapukan aron lumpagon ang gahum sa mga mapahimuslanong hut-ong ug tukoron ang bag-ong Gobyerno sa Katawhang Pilipino.

Panawagan sa mga local government officials ug mga ahensya niini nga dili mosuporta sa NTF-ELCAC sa rehimeng US-Duterte tungod kay dili kini makatarunganon. Ug ang anaa sa militar ilabina sa mga CAFGU nga moundang na ug manginabuhi nga simple ug ang uban nga gikampanya sa militar nga pasudlon sa Cafgu dili na gyud mosulod tungod kay walay igong basihanan nga suportaran ninyo ang dunot na nga alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal nga sistema sa katilingbang Pilipino. ##

Mabuhi ang ika-52 nga anibersaryo sa PKP-MLM!
Mabuhi ang NPA!
Mabuhi ang NDFP!
Kabatan-onan, Salmot sa NPA!
Isulong ang malanatong gubat sa katawhan!

Puno sa kadasig nga gisaulog sa rebolusyonaryong pwersa sa Bohol sa Sentrong Kabisayaan ang ika-52 nga kasumaran sa subling pagkatukod sa PKP