RCSP sang 79th IB-PA sa Gawahon, Victorias City, Nagapangapin sa mga Kontra-Pumuluyo nga Proyekto

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Ang 79th Infantry Battalion – Philippine Army (79th IB-PA) nagtigayon sang Retooled Community Service Program (RCSP) sa Barangay XI (Gawahon), Victorias City nga gin-umpisahan sadtong ika-24 sa Enero 2022. Ang ila operasyon naglangkub sa mga erya sang Proper Gawahon, Hda. Aida sa nasambit nga barangay kag ang mga kaingod nga mga sityo.

Gintigayon ang RCSP sa pwersa sang kaaway para maghawan sa mga erya sa tanan nga posible nga mga balabag aron matagaan alagyan ang mga negosyo sang mga dalagkung komprador-agalong may duta. Sa Brgy. XI (Gawahon), ang RCSP nagasierbe nga nagapangapin sa makawasak nga operasyon sang quarry sa mga burukrata kag pagpalapad sa proyekto nga ekoturismo sa mga agalong may duta.

Para matigayon ang nasambit nga mga proyekto, nakasinati ang mga pumuluyo sa nagkalain-laing paglapas sa tawhanong kinamatarong nga gin-obra sa 79th IB-PA. Ang mga residente nagtaho nga pugos sila nga mangin aset sang paniktik, lakip ang pagpugos sa ila nga mangin “NPA surrenderee”; kun indi, ginhulga sila nga patyon kun indi magkooperar sa reaksyunaryo nga unipormadong persona. Ang pumuluyo nagakahadlok sa ila kabuhi kag ila seguridad, ilabi na ang pasistang militar nagatinir sulod sa komunidad sang sibilyan nga supak sa ila gusto.

Ang mga teroristang kahimuan sang 79th IB-PA kay ginhimo para makontrol ang posible nga sablag sa pagpangwarta sa mga manggaranong pamilya sa ika-3 nga Distrito sa Negros Occidental.

Ang makawasak nga operasyon sang quarry sa sapa sang Malogo, ang gidepensahan kag gin-opereyt sa mga burukrata, pareho sa manughalin nga mayor sang syudad sang Silay nga si Mayor Mark Andrew J. Golez kag ang nagapungko karon nga Barangay Kapitan sang Barangay Consing, EB Magalona, katimbang ang mga tim sang RCSP sa 79th IB-PA nga nag-operasyon sa lapit nga erya.

Isa ka ekspansyon nga proyekto nga ekoturismo, nga nagasakop sa isa ka kapehan, ang gusto lab-uton ni Melvin Ybaῆez sa Hda. Aida, Brgy. XI (Gawahon). Ybaῆez, isa ka agalon may duta, nag-angkon sa duta nga napaidalum sa CARP nga madugay na nga gintikad sa mga pumuluyo. Mas hapos kay Ybaῆez nga magpalayas sa mga mangunguma sa ila palangabuhian sa bulig sa 79th IB-PA nga ara sa lapit kag paga-umpisahan ang pagtukod sa iya pasigarbo nga proyektong ekoturismo kag bodega para sa patuka kag pagkaon sa kasapatan.

Tin-aw gid sa pumuluyong Filipino, ilabi ang yara sa Norte nga bahin sang Negros, nga ang reaksyunaryong armadong pwersa ang tampad nga nag-alagad sa interes sa mga manggaranon, kag indi tigpangapin sa pumuluyo batok sa pagpahimulos sa katawhan kag sa natural nga rekurso.

Ang rehimen nga US-Duterte, ukon ang palaabuton nga administrasyon ni Marcos Jr., indi makadugmok sa kabaskug sa pakigrebolusyon sa pumuluyo kag maangkon ang tagipusuon sa malapad nga masa, kun padayon ang ila nga pagtapak sa damgo sang pumuluyo sa malinong nga pagpangabuhi kag matuod nga pungsudnong kahilwayan.

Ang RJPC-BHB nagapanawagan sa tanan nga patriyotiko sa han-ay sa reaksyunaryo nga unipormadong empleyado nga mangin kabahin sa rebolusyonaryo nga pwersa sa matuod-tuod nga pag-alagad sa pumuluyo. Ang RJPC-BHB naga-abi-abi sa inyu nga suportsa sa bisan ano nga pamaagi nga inyu masarangan.

RCSP sang 79th IB-PA sa Gawahon, Victorias City, Nagapangapin sa mga Kontra-Pumuluyo nga Proyekto