RCSP Unit sang 61st IB Phil. Army, Inutil sa pagpangapin sa pumuluyo

,

Inutil ang yunit sang 61st IB Phil. Army nga nagapatigayon sang Retooled Community Support Program ukon RCSP nga pangapinan ang pumuluyo sang mga kabaryuhanan sang Leon, Iloilo batuk sa naghuramentado nga malain nga elemento. Sa pihak sang ila malawig na presensya sa mga kabaryuhanan sang Cagay, Danao kag Bucari, natigayon ni Ernie Carpio ang sunod-sunod nga pagpangtiro kag pagbuno sang apat (4) ka pumuluyo. Una nga nangin biktima ni Ernie ang duha ka pamatan-on nga taga- Cagay sang gab-i sang Mayo 8. Pagka-aga sang petsa 9 gin-ambus naman sini si ex-brgy. kapitan Zusimo Loquias sang Brgy. Danao. Napatay sa amo nga insidente ang ex- kapitan. Naulamid pa kag nasamaran si Meann Tahum nga nakadungan lang ni Zusimo sa paglakat.

Si Ernie isa ka kontra pumuluyo, kontra-rebolusyonaryo nga malain nga elemento, may killer instinct nga nagabutang sa katalagman sang taga-baryo. Masihit siya sa kadulunan kag bisan sa mga kahimata. Sang nagligad nga Hulyo 2020 ginpalayas siya sang NPA sa intensyon nga paghatag sang kahigayunan nga makapanibag-o. Sa baylo, patraidor pa sini nga gintiro-patay ang isa ka kaupod. Uyat ang salsalon nga disiplina lubos nga naghimugong sang emosyon ang NPA kag naghulat sang pamatbat sang rebolusyonaryong hustisya batuk kay Ernie. Nangin wanted siya sang hukmanan sang pumuluyo gani napilitan magbiya sa lugar.

Ang presensya sang RCSP Unit sa lugar nangin paborable nga kahigayunan para kay Ernie nga makabalik kag hilway nga makahimo sang krimen sa pumuluyo. Suno sa impormasyon nga nakuha sang NPA ginagamit pa siya sang army nga giya sa ila operasyon militar. Antes ang sunod-sunod nga krimen nagsinggitan pa siya kag nagpamahog sa baryo sang Cagay. Nagpangayo bulig ang taga-baryo sa army apang wala sila sang ginhimo nga aksyon para matapna ini.

May kaangtanan sa ini nga kahimtantangan nagapanawagan ang Napoleon Tumagtang Command- New People’s Army sa ululupod nga paghulag sang masa para depensahan ang ila kaugalingon batuk sining serial killer. Ang NPA sa kutob sang masarangan sini, magapadayon sa pagpaluntad sang katawhay kag kalinong sa kaumhan. Maathag nga indi masalig sang pumuluyo ang ila seguridad sa Phil. Army kag PNP . Ginpamatud-an na sang aktwal nga hitabu nga nangin inutil sila sa pagprotekta sang kabuhi sang masa batuk sa malain nga elemento. Nagapamatuod lang ini nga sa punta sang dila lang ang islogan nila nga “to serve and protect”. Base sa pangkalibutanon nga layi para sa tawhanon nga kinamatarung kag ginahinambit man gani ni Atty. Diony Dabuco, regional director sang Commission on Human Rights “kon ang awtoridad mapaltahan sa pagprotekta sang iya constituents nagakahulugan ini sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung.

RCSP Unit sang 61st IB Phil. Army, Inutil sa pagpangapin sa pumuluyo