Rebolusyonaryong hustisya gipatuman, tropa sa AFP igo sa 2 ka panagsangka sa Comval

Malampusong giatubang sa mga Pulang manggugubat ilalom sa ComVal-Davao Gulf Sub-Regional Command ang tropa sa AFP sa duha ka panagsangka sa Mabini ug Maco sa Compostela Valley, nga miresulta sa daghang kaswalti sa kaaway ug sa ingon mipahamtang og rebolusyonaryong hustisya batuk sa mga pasista kinsa sad-an sa pagpatay sa 2 ka sibilyan ug uban pang seryosong pagpangabuso batuk sa mga masa sa probinsya.

Niadtong Abril 3, mga alas 6:45 sa buntag, gikasangka sa mga Pulang manggugubat ang tropa sa 71st IB sa Sitio Bagong Silang, Brgy. Teresa sa Maco, diin 4 ka pasistang sundalo ang kumpirmadong patay ug pipila ang grabehang samdan, lakip ang commander sa Alpha Company nga si 1Lt. Serwin E. Matas. Bag-o niini, niadtong Marso 30, tulo (3) usab ka sundalo sa 66th IB ang patay mga alas 9:30 sa Sitio Dasuran, Brgy. Golden Valley sa Mabini. Sukwahi sa peke nga balita sa AFP, walay kaswalti nga nahiagoman ang NPA.

Niaging semana, gipatay sa tropa sa 71st IB ang mag-ig-agaw nga sila Franklin ug Zaldy Tirol, parehong mga mag-uuma, kabuntagon niadtong Marso 28 sa Sitio Mangurayan, Brgy. Anitapan, Mabini ug desperadong gipasanginlan ang duha nga kuno mga membro sa NPA kinsa namatay sa engkwentro.

Pagkahuman sa mga panagsangka niadtong Marso 30 ug Abril 3, pila ka higayong nanganyon ang pasistang kaaway gamit ang 105 howitzer, nagpaulan og rocket fire gamit ang MG520 attack helicopter ug nagkarga sa ilang mga kaswalti gamit ang mga helicopter. Sulod sa pila ka adlaw, padayong migamit ang AFP og mga helicopter aron i-deploy ang ilang tropa, magpadala og suplay ug maglunsad og aerial reconnaissance.

Daan nang walay suporta gikan sa masa sa erya, nakati ang kaaway nga mosulod sa gerilyang base diin nahimo silang bulnerable sa mga opensiba sa NPA. Dugang pa, ang pagsalig sa AFP sa paggamit og modernong himang militar—gamit ang kwarta sa katawhan—pamaagi lang aron tabunan ang ilang kapakyasan nga kuhaon ang suporta sa masa kinsa padayon nilang ginabiktima sa ilang kontra-rebolusyonaryong gubat.

Kining bag-ohay lang nga mga panagsangka, nga naghatag og dakung hapak sa kaaway, nagpahimakak sa mga gimik sa AFP sama sa proklamasyong “persona non-grata” nga kuno gipagula sa mga local government unit batuk sa NPA. Ang kamatuoran nga kaya gihapong momaniobra sa mga Pulang manggugubat sa ilang eryang gilihokan ug atubangon ang kaaway sa ilang kaugalingong inisyatiba nagpamatuod lang nga hingpit nga gitagamtam sa NPA ang suporta sa masa, dili susama sa tropa sa AFP nga gikasilagan sa masa maong buta ug bungol nga nagasulod sa mga base sa rebolusyonaryong kalihukan.

Gawas sa ilang taas nga listahan sa mga krimen ug pagpangabuso, ginagamit usab ang 71st IB ug 66th IB isip investment defense force, o mga binayrang irong-tiggukod, sa mga plantasyon sa saging ug uban pang kapitalistang pamatigayon nga nagapangilog og yuta sa mga Lumad ug mag-uuma ug naggaguba sa kinaiyahan, sama sa Apex Mining Company. Kini ang hinungdan nganong gikalipay sa masa ang saktong pagpahamtang og rebolusyonaryong hustisya batuk sa duha sa pinakamangtas nga tropa sa AFP sa rehiyon.

Pulos pagarpar ang bag-ohay lang nga hulga ni Duterte nga magdeklara sya og “rebolusyonaryong gyera,” usa ka haw-ang nga pagpanghadlok nga walay laing gasuporta kun dili ang iyang pasistang mga itoy sulod sa AFP ug PNP. Sa pagkatinuod, daan na kining nagtunhay nga maduguong gyera alang sa padayong pagpatunhay sa malakolonyal ug malapyudal nga reaksyunaryong sistema apan maisugong ginasuklan sa masang Pilipino pinaagi sa gubat sa katawhan.

Rebolusyonaryong hustisya gipatuman, tropa sa AFP igo sa 2 ka panagsangka sa Comval