Sa harap ng paglaban sa nakamamatay na Covid19, operasyong militar ng 4th IB at 203rd Brigade sa Mindoro, nagpapatuloy–NPA-Mindoro

Pagpapatupad ng UCF ni Duterte inutil!

Mariing kinukondena ng Lucio De Guzman Command [LdGC] – NPA Mindoro ang kasalukuyang inilulunsad na operasyon laban sa mga yunit ng NPA at mamamayan ng 4th IB, 203rd Brigade Philippine Army. Pagpapakita ito ng kawalang malasakit sa kapakanan ng mga Mindoreno at mamamayang Pilipino sa harap ng paglaban sa krisis dulot ng nakamamatay na Covid-19. Pagpapakita din ito ng mapanlinlang na katangian ng Unilateral Ceasefire na idineklara ni Duterte.

Ilang linggo ng nagaganap ang operasyon hanggang ngayon sa mga sityo ng Malapad, Anahaw at iba pa sa saklaw ng Barangay Panaytayan, bayan ng Mansalay, Oriental Mindoro. Dalawang kolum na laking platun ng nag-ooperasyong yunit ng nasabing batalyon ang kasalukuyang humahalihaw sa nasabing mga pamayanan na pinaninirahan ng mga katutubong Hanunuo- Mangyan. Pinapatawag at iniimbistigahan ang mga katutubo at mamamayan dahil sa diumanong kinalaman ng mga ito sa NPA at rebolusyonaryong kilusan at inoobliga silang sumuko. Hinahanap din ang mga yunit ng NPA na nagsasagawa ng kampanyang edukasyon sa mamamayan para labanan ang nakamamatay na sakit na Covid-19.

Nauna pa dito, kaagad matapos ang deklarasyong UCF ng rehimeng Duterte, hindi na tumalima ang 203rd Brigade sa Mindoro sa nasabing deklarasyon. Mula Marso 19, 2020 nagtuluy-tuloy ang mga Focused Military Operations at Retooled Community Support Program [FMO/RCSP] ng 76th IB sa mga bayan ng Socorro at ng 4th IB sa mga bayan Bongabong ng Oriental Mindoro. Gayundin sa mga bayan ng San Jose at Rizal sa Occidental Mindoro.

Nilalayon ng pwersa ng 203rd Brigade ng Philipine Army na atakehin at pinsalain ang mga yunit ng NPA at matapos ay baliktarin ang katotohanan na sila ang inatake ng NPA tulad ng ginawa nila sa Puray, Montalban, lalawigan ng Rizal at sa Bungahan, Gumaca at Ilayang Yuni, Mulanay kapwa sa lalawigan ng Quezon.

Hindi lingid sa publiko na kapag may operasyong kontra insurhensya sa kanilang mga pamayanan, ang mga katutubo ay hindi pumupunta sa kanilang mga bukid at kaingin dahil sa pangambang mapagkamalan na NPA ng nag-ooperasyong AFP at PNP. Ito rin ang karaniwang katwiran ng mga AFP /PNP tuwing may nadadamay na mga sibilyan sa kanilang operasyon kung saan mga magsasaka at katutubo ang kadalasang nahahagip.

Patunay ito sa kawalang malasakit ng 203rd Brigade-Philippine Army sa kapakanan ng mamamayan ng Mindoro na saklot na ng kahirapan ang buhay na pinalala ng Covid-19 pandemic at pinalala pang lalu ng militaristang patakarang lockdown na wala namang sapat na suportang pang-ekonomiya at pangkalusugan sa mga apektadong mamamayan. Nakatakda pa itong tumindi sa harap ng pagpalawig ng militaristang lockdown ng pasistang rehimen.

Ang mapanlinlang na layunin ng rehimeng Duterte sa pagdedeklara ng Unilateral Ceasefire ay lalong nagpapatindi sa galit ng mamamayan. Malapit ng mapuno ang salop ng mamamayan laban sa rehimen at nakatakdang sumambulat na ang galit nito bunga ng kagutuman ng mamamayan, kapabayaan, kurapsyon, panlilinlang at karahasan ng rehimen sa panahong ito ng paglaban sa covid-19 pandemic.

Patuloy na nagtitimpi ang rebolusyunaryong kilusan sa pagharap sa atake ng 203rd Brigade bilang pagtalima sa sarili nitong deklarasyon ng tigil putok at upang ibigay ang buong makakaya para epektibong labanan ang nakamamatay na Covid-19. Ganunpaman, palaging nakahanda ang mga yunit sa ilalim ng Lucio de Guzman Command na isagawa ang mga aksyon ng aktibong pagdepensa upang ipagtanggol ang kaligtasan at kagalingan ng mga Mindoreño at ang sarili nito laban sa mga pag-atake ng armadong pwersa ng AFP-PNP-CAFGU.

Ilantad at labanan ang mga pag-atake ng AFP-PNP sa mamamayan at rebolusyoanryong pwersa!

Gawin ang buong makakaya upang labanan ang nakamamatay na Covid-19!

Patalsikin ang higit na nakamamatay na virus na nasa Malakanyang!###

Sa harap ng paglaban sa nakamamatay na Covid19, operasyong militar ng 4th IB at 203rd Brigade sa Mindoro, nagpapatuloy--NPA-Mindoro