Sa malingkawasnong adlaw sa mga kababayen-an: MAGHIUSA! PAKYASON ANG INUTIL UG DIKTADOR NGA ESTADO NI DUTERTE! SUKLAN ANG #DuterTERORISMO!

Atong handumon ang mahinungdanong papel sa kababayen-an atol sa ika 110 ka tuig sa pagsaulog sa International Women’s Day sukad kini gideklara sa International Socialists Congress niadtong Marso 19, 1911. Ug nahimong opisyal kining gideklara niadtong Marso 8, 1921. Samtang ika 46th nga tuig na gikan sa pagsagop sa United Nations (UN) ang maong pagsaulog sukad niadtong 1975.

Nagsugod ang pakigbisog sa mga kababayen-an alang sa katilingbanon, ekonomikanhon ug pulitikal nga mga katungod niadtong panahon pa sa 18th siglo sa Uropa (Europe) hangtod sa hatungang bahin sa 20th siglo.

Usa sa mahinungdanong kadaugan nga nakab-ot sa kababayen-an ang pulitikanhong katungod nilang mobotar o mopili og opisyales sa goberno. Sa Pilipinas, natugutan ang mga kababayen-an nga makabotar og lokal ngadto sa probinsyal nga mga opisyales niadtong 1937.

Walay rebolusyon sa kalibutan ang midaog nga wala gisalmutan sa kababayen-an! Tungod sa dakong papel niini sa pagpa-asdang pakigbisog alang sa katungod, kaangayan ug hustisya.

Sa Rusya

Nahipatik sa kasaysayan ang dakong papel sa mga kababayen-an niadtong Pebrero 24, 1917 sa St. Petersburg. Nanguna sila sa paglunsad og mga protesta batok sa kawad-on sa pagkaon, ubos nga kondisyon sa panimuyo ug ang kaguliyang tungod sa World War I. Nakatampo kini sa pagsulbong sa Rebolusyon sa Rusya diin nakapalagpot kini sa diktador nga si Nicholas II.

Sa Pilipinas

Sa semi-kolonyal ug semi pyudal nga katilingbanong sistema lisod ug gidaug-daog ang kahimtang sa kababayen-ang mag-uuma ug mamumuo. Nag-unang problema nila ang kawalay yuta, walay disenteng benepisyo ug makabuhing suholan sa pagpanarbaho ug ang diskriminasyon tungod sa pyudal nga panglantaw. Ang pagtan-aw nga huyang, walay katakus magdisisyon ug haum lamang sa bulohatong-balay ug pag-alima sa mga bata ang kababayen-an.

Sa burges nga panglantaw usab, giila nga igbabaligya ang babaye. Gigamit siya sa kapitalista isip instrumento aron mapadaku ang iyang puhunan. Gigamit siyang pandani sa mga mamalitay, pangdispley, dulaan ug tig-lingaw sa lalaki.

Mas gipasamot pa niini ang kahimtang ug kalisod nga gisinati sa kababayen-an ilalom sa diktador US Duterte. Ilabina sa pagtubag sa inutil nga rehimen sa pandemyang COVID19. Daghan ang kababayen-ang mamumuo ang nawad-an og trabaho ug napugngang manginabuhi samtang ang mga kababayen-ang mag-uuma nahunong sa pagpanguma tungod sa dili makitawhanong mga palisiya ug regulasyon sa reaksyonaryong goberno lambigit sa pandemya.

Dugang pa, taliwala sa nagkagrabeng krisis: nagkataas nga presyo sa mga palaliton ug bayranan walay igo nga hinabang ang gihatag sa goberno.

Busa angayan lang nga mahimong aktibo ang 65% nga mga kababayen-an sa nasud diha sa pagpa-asdang sa pakigbisog. Manguna sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa pagsukol niining kabangis ni US Duterte. Susama sa dakong tampo sa kababayen-an niadtong pagpalagpot kay Ferdinand Marcos. Ang kagutom, kawad-on ug katilingbanong inhustisya sa nasud tungod sa terrorismong gipahamtang ni Duterte sa katawhan mahimong mokadlit sa nagkalayong kasuko sa katawhang Pilipino. ###

Sa malingkawasnong adlaw sa mga kababayen-an: MAGHIUSA! PAKYASON ANG INUTIL UG DIKTADOR NGA ESTADO NI DUTERTE! SUKLAN ANG #DuterTERORISMO!