Sabat sang AGC-NPA sa traidor kag butigon nga pahayag sang 3rd IDPA

Kon indi ignorante, isa ka butigon, istupido, traidor kag mapaniplang ining spokesperson sang 3rd Infantry Division sa iya pahayag nga ila ginsuspende ang direkta nga military action kontra sa CPP-NPA-NDF pero indi nagakahulugan nga pabayaan ang mga NPA nga mag “terorisa” sa pumuluyo gani kinahanglan sila nga maglunsar sang combat operation. Nagapamatuod lang nga ang pagdiklara sang ceasefire sang rehimen US-Duterte isa ka mapaniplang nga paagi agud wasakon ang rebolusyonaryong kahublagan gamit ang Covid-19 nga isyu.

Ang NPA indi “terorista” bangud nagapakig-away ini para sa interes sang malapad nga pumuluyo. Ang termino nga “terorista, nagapangilkil sa pumuluyo” pabalik-balik nga maitum nga propaganda sang berdugong AFP/PNP gani indi na ini bag-o kag indi na mapatihan sang pumuluyo. Tuyo sini nga hinabunan ang mga kapalpakan kag pagsupak sa kaugalingon nga mandato.

Ang rehimen US-Duterte kag ang idu-ido sini nga mersenaryo kag berdugo nga AFP/PNP amo ang matuod nga terorista. Nagaserbi nga goons kag armado nga hubon sang mga agalon mayduta kag dalagko komprador burgesya, nagapadayon pagpangbomba sa mga komyunidad, pagransak sang mga pamalay sang mga mangunguma ilabi na sa mga kabukiran, pagmatay sang mga ordinaryo nga mga sibilyan kag sistematiko nga nagapang-atake kag nagalapak sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo sa tunga sang gina-atubang nga krisis sa ikaayong lawas sang pungsod.

Ang pag-imposar sang Enhanced Community Quarantine kag pag-extend tubtob sa April 30 nagakahulugan nga magpadulong sa lubos nga pagdiklara sang Martial Law sa bug-os nga pungsod. Segurado nga makahalit ini sa palangitan-an sang minilyon ka pumuluyo. Ang pagpatigayon sang EJK-tokhang style nga nagpatay sang masobra 30,000 ka tawo, 89 ang biktima partikular sa Negros. Pagmasaker sang siyam ka mangunguma sa Syudad sang Sagay. Ang pagpatigayon sang SAURON 1 & 2 sa syudad sang Guihulngan kag Canlaon City sa Negros Oriental kag mga banwa sang Manjuyod, Siaton kag Sta. Catalina nga nagpatay sang 20 ka tawo kag madamu ang ginpangdakop kag ginpasakaan sang patu-pato nga mga kaso base sa ginpangtanum nga armas kag eksplosibo kag madamu pa nga porma sa paglapas sang tawhanon nga kinamatarung. Sa mata sang pumuluyo makita nila kon sin-o ang matuod-tuod nga terorista.

Panawagan sa pamunuan sang AFP-PNP ilabi na sa mga nasanagan nga mga rank and file nga may pag-ulikid sa kaayuhan sang pumuluyo, kon sensero kamu sa inyo gindiklara nga unilateral ceasefire, inyo untaton ang combat operation nga ginalunsar sa kaumhan kag kabukiran kag buligan ang mga pumuluyo sa pag-away sang makamamatay nga Covid-19 virus pareho sang ginahimo sang NPA nga pag-organisa, pagmobilisa kag paghulag sa pumuluyo agud matapna ang paglapta sang makamamatay nga virus.

Sa tanan nga NPA kag mga yunit milisya sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command (AGC), istrikto nga sundon ang gindeklara nga uinilateral ceasefire kag ipaseguro ang aktibo nga depensa sa tanan nga nasakupan nga Larangan Gerilya. Matinguha nga malikawan ang ginalunsar nga combat operation sang AFP/PNP sa minimum apang kon may kabudlayan sa paglikaw kag mabutang sa piligro, ipatigayon ang depensibang aksyon agud madepensahan ang pumuluyo kag ang aton hanay sa maksimum. ###

Sabat sang AGC-NPA sa traidor kag butigon nga pahayag sang 3rd IDPA