Sabat sang LPC-NPA sa mga Kabutigan nga mga Pahayag ni Col. Benedict Arevalo Commanding Officer sang 303rd Bde PA sa Negros

Daw munga nga manok nga naga-ugtak sa pagbinutig si Col. Benedict Arevalo sa iya mga palayag sa isa ka bayaran nga programa sa isa ka radio station sa Bacolod kahapon Dominggo nga adlaw Nobyembre 4, 2018. Desperado, malisyuso kag lunsay kabutigan ang pagpasibangud ni Col. Arevalo sa CPP/NPA nga amo ang nagmasaker sa 9 tanan ka mangunguma nga mga katapo sang National Federation of Sugar Workers (NFSW) sa Purok Fire Tree, Hda. Nene, Brgy. Bulanon, Sagay City sadtong Oktubre 20, 2018 alas 9:30 sang gab-i.

Drawing lamang ang pag-akusar kag pagfile sang PNP sang kaso sa 2 ka mga lideres sang NFSW kag paghingabot sa pila pa ka mga organizers sini, labi na ang pag-angot sa ginpakana kag maniobra sang utok-pulbura kag pasistang militar sa pagpanguna ni Lorenzana sang Department of National Defense, Gen. Galvez sang Armed Forces of the Philippines (AFP), Gen Albayalde sang Philippine National Police (PNP) kag iban pa sa isyu sang “Red October” sa kuno pagdiscredit sa gobyernong Duterte.

Labaw nga “kuris-kuris” pa gid ang pagpasaka sang kaso sang Sagay PNP sa isa ka abogado sang National Union of People’s Lawyer (NUPL) kag KARAPATAN nga nagcostudy sa 14 anyos nga survivor sa nasambit nga Sagay Masaker sa pagpanguna ni PSupt. Mansueto.

Maathag nga may dako nga interes ang PNP kag AFP nga mauyatan ang survivor nga minor de edad. Tuyo sini nga tursihon kag ilihis ang matuod nga mga panghitabo kag sirkumstansya. Dugang pa, para sa AFP, PNP kag iban pa nga authorities sang gobyerno, mahapos ang pagblack-mail kag pag-intimidar sa pamilya kag mismo sa biktima lamang ma-justify ang mga pagpasibangud sang AFP, PNP, probinsyal kag lokal nga burukrasya sang gobyerno sa pagpanguna ni Gobernador Alfredo Maranon sang Negros Occidental, Mayor Fredie Maranon III sang Sagay City kag iban pa nga nagahari nga sahi-agalon may duta sa isla sang Negros dira sa mga natungdan nga legitimate legal democratic people’s organization kaangay sang NFSW, KARAPATAN kag NUPL.

“Masanag pa sa hayag sang bulan” ang pagdemonisa sang mapintas nga estado ni Rodrigo Duterte sa mga organisasyon kag asosasyon sang mga sandigan nga sektor diin amo ang kongkreto kag praktikal nga nagabulig sa sahing anakbalhas diin masami nangin biktima sang pagpamigos kag paghimulos sa ila sosyo-ekonomiko, demokratiko kag pulitikanhon nga mga kinamatarung.

Ang pagposisyon sa “nakatiwangwang” nga duta paagi sa “Bungkalan” sang mga mangunguma kaangay sa Hda. Nene sa Sagay City, isa ka lehitimo nga kinamatarung kag paghimakas sang sahing anakbalhas para mabuhi, sa pihak sang pagka-inutil sang Department of Agrarian Reform (DAR) sa pagpatuman sang tunay nga reporma sa duta. Kag ang pag-angkon sang puluy-an sa “nakatiwangwang” nga pabahay program sang estado, kinamatarung man ini sang mga imol nga taga-syudad kag homeless people nga maka-angkon sang balay pasilongan resulta sang lapnagon nga demolisyon, eviction kag ejection para tabugon kag idislokar ang mga imol nga taga-syudad sang inutil nga housing agency sang gobyerno pabor sa mga dumuluong nga kapitalista kag imperyalistang Estados Unidos kag China. Subong man, sa katumanan sang nagasalampaw nga korapsyon sa Build..Build..Build nga programa sang US-Duterte nga rehimen.

Ang matuod “lipsync” na lang ang pagkanta kag pagputak ni Col. Benedict Arevalo sa una nga ginkanta kag konklusyon nila Gen. Galvez kag Col. Desoyo sang AFP, Gen. Albayalde, Gen. Bulalacao, Col. Castil kag PSupt. Masueto sang PNP.

Kadungan man sini ang iresponsable nga pagkorus ni Gov. Alfredo Maranon kag Mayor Fredie Maranon III. Imbes nga buligan gilayon ang mga biktima, una pa ang pagpangako nga maghatag sang P500K nga cash bounty sa makatudlo sang mga perpetrators. Ini nga lihok ni Governor Maranon kag Mayor Fredie Maranon, isa ka maathag nga paghinabon sa matuod nga isyu sa problema sa duta, palangabuhian kag pagpamatay sang mga mangunguma sa iya kaugalingon nga balwarte.

Makahuluya sa isa ka gobernador sang probinsya nga naghambal samtang nagalapuyot pa ang imbestigasyon; nga “Scripted ang natabo nga pagmasaker kag pagpamatay sa 9 tanan ka mga mangunguma sa Sagay City.” Ini nga kinaiya ni Gobernador Alfredo Maranon, isa ka elitista, iresponsable, tamaran magpalibog kag magtuon, nagalikaw sa kamatuoran kag kampante nalang sa pagpahid sang ila higko sa iban labi na sa mga biktima tubtob maalimunaw na ang ginapangayo nga hustisya sang mga biktima kag sang mga pamilya sini.

Matapos ang Oktubre 20, 2018 nga Sagay Masaker, si Pres. Rodrigo Duterte wala mapunggan ang libagon sini nga mga palayag sa publiko, nagapamahug kag nagamando sa AFP kag PNP nga sugod karon “wala na sang manga-gaw sang duta” kag wala na manga-gaw sang mga balay” kay arestuhon… kon magpamalibad, tiruhon kag pat
patyon.

Gani, husto lang ang hurubaton sang mga katigulangan nga nagasiling: “Ang isda indi mahulik sa iya ikog kundi sa iya baba” kag “Kon sobra na sa Gantangan..dapat na nga Kalison”

Gani ginahangkat sang LPC-NPA ang tanan nga Negrosanon nga magpasakop sa rebolusyonaryong hublag. Tukuron ang malapad nga nagahiliugyon nga prente batok sa US-Duterte nga rehimen kag iban pa nga nagahari nga sahi sang Dalagkong Komprador Burgesya kag despotikong Agalon may Duta. Suportahon ang biktima sang Sagay Masaker kag ibuyagyag ang kamatuoran sa tunga sang pagbaha sang mga kabutigan kag pagpatalang nga ginapalapnag sang AFP kag PNP.

Dapat hangpon naton, ang matuod nga reporma sa duta kag ang hustisya para sa mga biktima sang pasismo sang estado magahalin sa Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa

Sabat sang LPC-NPA sa mga Kabutigan nga mga Pahayag ni Col. Benedict Arevalo Commanding Officer sang 303rd Bde PA sa Negros