Sad-an ang 71st IB sa linuog nga pagpatay sa 2 ka sibilyan sa Mabini, ComVal

Ang ngil-ad nga kaluha nga pasismo ug kawalay-tulubagon subling namiktima og alaot nga mga sibilyan sa Southern Mindanao ilalom sa mangtas nga pagpatuman sa rehimeng US-Duterte sa balaod militar ug sa Oplan Kapayapaan. Sayo sa kabuntagon niadtong Marso 28, duha ka batan-ong sibilyan ang gipamatay samtang laing usa pa ang grabehang gisamdan sa mga membro sa 71st Infantry Battalion sa Sitio Mangurayan, Brgy. Anitapan sa Mabini, Compostela Valley.

Gihulagway sa mga taho gikan sa mga masa ang ngilngig nga sugilanon sa walay kaluoy nga pagpanamastamas sa 71st IB sa kinabuhi sa mga sibilyan ug ang ilang pagsulay nga tabonan ang ilang krimen. Dala ang walay lain kun dili flashlight og minugna nga jolen gun (marble gun), nanulo og baki, milo ug uban pang mananap ang mga mag-uumang sila Franklin Tirol, Zaldy Tirol ug laing usa pa sa dihang walay pasidaan silang gipamusil sulod sa pila ka minuto sa mga membro sa 71st IB. Diha-dihang namatay si Frnaklin samtang ang ig-agaw niyang si Zaldy namatay usab pila ka oras pagkahuman gihatod sa ospital. Giaresto usab sa mga tropa sa AFP ang samdan nilang kuyog.

Sa dihang nahibaloan nga mga sibilyan ang gipaulanan og bala sa ilang tropa, dali-daling naningkamot ang Civil Military Operations sa 71st IB nga mipagula og peke nga balita sa midya aron manghunaw sa ilang responsibilidad sa krimen. Gipagarpar sa mga pasistang bakakon nga kuno mga membro sa NPA ang mga batan-on, ug gani nagpakita pa og mga litrato sa ilang napatay nga mga sibilyan sa panalagma nga hatagan og pasangil ang ilang krimen, “nakumpiskang” mga himan sama sa improvised explosive device ug lain pang kagamitan. Namakak pa sila nga kuno samdan ang usa nila ka tropa.

Apan ang pagkundenar ug kusganong panghimakak sa inahan ni Franklin Tirol nga ang duha mga membro sa NPA nagbutyag sa bakak sa 71st IB. Walay paglaom ug nabakho, nabalaka usab siya nga iduso ang iyang katungod nga makaangkon og hustisya alang sa iyang anak ug pag-umangkon. Bisan ang taphaw nga pagpangutana sa mga molupyo sa komunidad magpamatuod nga sibilyan ang gipamatay nga mga batan-on.

Dili kini ang unang higayon nga gipakita sa 71st IB ang ilang yanong kawalay-pagtagad sa tawhanong katungod apan naluwas gihapon sa tulubagon. Sa probinsya, ilado ang ilang pwersa nga “child-killer battalion” kinsa mipatay sa 7-anyos nga si Sunshine Jabinez niadtong Setyembre 2011 sa Pantukan ug sa 8-anyos nga si Roque Antivo niadtong Abril 2013 sa Mabini. Niadto usab Disyembre 6, 2013, gipatay usab sa pwersa sa 71st IB si Pedro Tinga, ang 57-anyos nga lider sa Lumad nga Mansaka sa Maco. Gawas nga nagpabiling gawasnon ang mga sad-an niining makalilisang nga mga krimen, apan padayong naga-angkon og kawalay-tulobagon ang 71st IB sa pagsabwag og kalisang sa ginalihokan niining mga erya. Tataw nga gisunod sa ilang pwersa ang pasistang buhat sa kanhi nilang kumander nga si Jovito “The Butcher” Palparan, kinsa napamatud-an nang sad-an sa pagpanglugos ug pagpatay sa mga estudyante sa UP nga sila Sherlyn Cadapan ug Karen Empeño.

Ang kampanya sa pagmasaker ug genocide sa rehimeng US-Duterte batuk sa mga mag-uuma ug Lumad tataw nga timaan sa malupigong paghari ni Duterte. Ang pagpamatay sa Mabini nahitabo 2 lang ka adlaw ayha ang Negros masaker diin 14 ka mag-uuma (walo sa Calaon City, upat sa munisipyo sa Majuyod ug 2 sa Catalina City) and walay kaluoy nga gipangmasaker sa mga pulis ug sundalo ilalom sa pasangil nga kampanya kontra-kriminalidad niadtong Marso 30.

Gimandoan na ang tanang yunit sa NPA ilalom sa Comval – Davao Gulf Sub-Regional Operations Command nga ipaneguro nga mahatagan og rebolusyonaryong hustisya ang mga pamilya sa biktima. Kinahanglang ilhon, imbestigahan ug pasakaan og kaso ang mga sad-an sa Hukumang Bayan ug, human sa pagtaral nga ipahigayon sa mga organo sa pulitikanhong gahum ug subay sa nagtunhay nga kahimtang sulod sa baseng gerilya, pahamtangan og angay nga silot.

Atong gina-awhag ang mga opisyal sa mga lokal nga reaksyunaryong gobyerno sa Mabini ug Compostela Valley nga tabangan ang mga pamilya sa pagkab-ot og hustisya alang sa pagpatay sa duha ka batan-on. Kinahanglan usab nga i-demanda ang pagbuhi sa giaresto nilang kuyog nga sa kasamtangan padayong anaa sa kamot sa kaaway taliwala sa gisinati niining trauma. Kinahanglang ibutyag ug kusganong ikundena ug papanubagon ang 71st IB sa mga salaod niini.

Ginaawhag usab nato ang mga yanong sundalo sa 71st IB nga nahibalo sa kamatuoran sa salaod sa AFP ug sa paningkamot niini nga tabonan ang maong linuog nga krimen. Walay dungog, bisan pa sa pagdawat og suholan nga nabulit sa dugo, diha sa pag-alagad sa pasistang makinarya sa pagpamatay nga nagapangbiktima sa susama natong mga Lumad ug mag-uuma.

Labaw sa tanan, atong ginaawhag ang masang Lumad ug mag-uuma sa Compostela Valley nga ipakita ang ilang kasilag pinaagi sa padayong pagdemanda nga papanubagon ang 71st IB sa mga salaod niini sa katawhan ug hingpit nga pagpalayas kanila sa probinsya. Pinaagi lang sa lain-laing porma sa pagsukol, sama sa pagsalmot sa nagkakusog nga kalihokan sa katawhan batuk sa nagkagrabeng pasismo ug kawalay-tulubagon sa rehimeng US-Duterte ug labaw na ang pagsampa sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog nga ginalunsad sa NPA, masanta ang terorismo sa estado ug mapahamtangan og rebolusyonaryong hustisya ang mangtas nga kaaway.

Sad-an ang 71st IB sa linuog nga pagpatay sa 2 ka sibilyan sa Mabini, ComVal