Saluduhan si Ka Gonyong! Ipadayon ang iyang mga nasugdang tampo!

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Propagandista, manunulat, magtutudlo, tigpasiugda sa gimbuhatong masa—mao kini ang pinakaunang mosantop sa huna-huna sa mga masa ug rebolusyonaryo kung madunggan ang pangalan ni Ka Gonyong o Serb o mas naila sa iyang tinuod nga pangalan nga si Pedro Codaste.

Si Ka Gonyong natawo kaniadtong Enero 16, 1949 sa Butuan City. Iyang amahan usa ka trabahante sa Nasipit Lumber Corporation (NALCO). Nakatrabaho usab si Ka Gonyong sa maong kumpanya sa mubo nga panahon.

Nag-eskwela kanhi si Ka Gonyong sa Father Saturnino Urios University sa Butuan City ug gikuha ang kursong BS Commerce. Samtang nag-eskwela, nakonektahan siya sa Samahan ng Demokratikong Kabataan (SDK) kaniadtong dekada ’70 ug mao kini ang unang nakapahigmata kaniya sa katilingbanong sistema. Nahimo usab siyang myembro sa Kabataang Makabayan ug napugos sa paglihok sa tago sadihang gipanglutos ang mga myembro niini panahon sa balaod militar ni Ferdinand Marcos Sr.

Pagka-1975, nag-pultaym si Ka Gonyong sa New People’s Army kung asa lakip siya sa unang mga batch nga misampa. Nahimo siyang kabahin sa nag-unang nataran nga mipalapad sa kalihukan gikan sa Agusan del Norte padulong sa Magsaysay-Gingoog, Misamis Oriental. Nakasinati si Ka Gonyong sa pipila ka mga unang taktikal nga opensiba ug gimbuhatong masa sa Northern Mindanao Region.

Sa ulahing bahin sa 1975 nadakpan si Ka Gonyong sa Brgy. Culit, Nasipit, Agusan del Norte ug napriso siya sa Provincial Jail, Butuan City. Hinuon, wala ra nagdugay ug nakagawas ra siya.

Sa ulahing bahin sa 1981, nibalik siya pagsampa sa NPA ug nabutang na dayon siya sa teritoryal nga yunit sa District 4, Front 4. Sa dagan, tungod sa mga panginahanglang gimbuhaton, gibalhin siya sa Front Information Bureau (FIB) sa Front 4 niadtong tunga-tunga sa 1982 ug mainitong gidawat ni Ka Gonyong ang maong tahas.

Sa ulahing bahin sa 1983 hangtud 1984 gibalhin na usab ang iyang disposasyon isip kalihim sa District 4, F4A ug nahimong puli-kalihim sa maong front niadtong Hulyo 1984 hangtud sa 1987.

Pagka-1988 hangtud 1990, nahimo siyang kalihim sa Provincial Mass Movement Committee o PMMC sa Agusan del Norte. Panahon kini sa “probinsyalisasyon” kung asa ang tanang nataran gihiusa sa Agusan Norte isip Probinsyal nga Komite. Pagka-1991 hangtud sa 1995 nahimo siyang kalihim sa F4A.

Walay pili si Ka Gonyong sa unsa man nga itahas sa Partido kaniya ug daring o mapangahason sa maong mga tahas.

Dako ang iyang tabang sa pagpanguna sa paglunsad sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id (IBKP) sa NMR.

Maayo nga magtutudlo si Ka Gonyong sa pang-Partido ug pulitikal nga mga pagtuon. Dako ang iyang tampo sa gilunsad nga mga pagtuon sa rehiyon sa batakan hangtud sa abanteng kurso sa Partido. Makugihon ug makanunayon usab ang iyang pagbasa sa mga MLM nga klasikal nga mga balasahon. Dili siya malimtan sa iyang mga magtutuon tungod sa iyang lagsik ug tin-aw nga pagpalawig sa iyang topiko. Dakong tampo usab ni Ka Gonyong ang paghubad sa mga dokumento ug balasahong Ingles o Filipino ngadto sa Bisaya aron mas masabtan kini sa masa ug kauban.

Kugihan usab si Ka Gonyong sa pagsulat og mga materyal sa propaganda nga nagaduso ug nagapatin-aw sa kinatibuk-ang prinsipyo sa rebolusyon. Kasagaran sa iyang mga sinulat naga-unod og pag-analisa sa kasamtangang pulitikal nga kahimtang, pagsaway sa kabangis sa estado ug uban pa. Nagasulat usab siya og mga literatura sama sa tula ug kanta. Sa mga paborableng kahimtang, “jamming” o nagasabay siya sa mga batan-ong rebolusyonaryo sa pagtugtog og gitara ug pagkanta sa iyang gimugnang mga kanta.

Kaniadtong 1998 hangtud 2009, nagbarug si Ka Gonyong isip puli-kalihim sa NCMR.

Napriso siya pag-usab niadtong Disyembre 2010. Nakagawas siya niadtong 2016 tungod kay nahimo siyang usa sa mga peace consultants sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Consultant nga mitambong sa panaghisgot pangkalinaw tali sa gobyerno sa Pilipinas.

Sa gilunsad nga Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) niadtong 2016, apil si Ka Gonyong sa mga nominado sa Komite Sentral. Human niini, nabutang siya sa Political Department ilalom sa National Operational Command ng Bagong Hukbong Bayan. Siya ang nahimong katimbang ni Ka Oris (Jorge Madlos) sa nasudnong panguluhan.

Gidagit si Ka Gonyong sa mga operatiba sa kaaway sa iyang gipuy-an nga balay sa Cagayan de Oro City niadtong Enero 19, 2022. Pagka-Enero 25, gipasiatab dayon sa kaaway nga kuno napatay nila si Ka Gonyong sa usa ka engkwentro sa Kalabugao, Impasug-ong niadtong Enero 21. Sa pagkatinuod, walay nahitabong engkwentro nianang adlawa ug wala usay membro sa NPA sa maong higayona sa nahisgutan nga lugar.

Ang PKP-NCMR nagahatag sa pinakataas nga pagsaludo kang Ka Gonyong. Ginapaabot usab namo ang pagpahasubo ngadto sa iyang asawa ug lima ka anak. Kanunay nga magpabiling buhi ang iyang mga tampo ug mahimo kining sumbanan sa mga sumusunod nga rebolusyonaryo.

Bangis ug minaro man nga ginapatay sa estado ang mga rebolusyonaryo, sama ni Ka Gonyong, apan dili kanus-aman nila mapatay ang rebolusyonaryon. Gani, mas mipataas pa kini sa makihut-ong nga kasilag sa mga batan-ong rebolusyonaryo ug mas mohawan pa kini sa dalan aron i-asdang ug ipadaog ang demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Saluduhan si Ka Gonyong! Ipadayon ang iyang mga nasugdang tampo!