Serye sang Aksyon Militar Madinalag-on nga Ginlunsar sang LPC-NPA Central Negros

Sa pihak sang masingki kag lapnagon nga militarisasyon sa Central Negros kag bug-os nga isla paagi sa “no let-up military operations,” pagdugang sang mga pwersa militar sa hanay sang AFP ang 94th IBPA, Regional Mobile Force Battalion (RMFB-Region 7) sa PNP, mga CAFGU kag pagtukod sang mga detachments sini, pagbutang sang mga PDT’s sa mga baryo sa kuno “Peace and Development”, pagpamahug, padayon nga pagpamatay sang mga inosenteng mangunguma, sibilyan, mga aktibista kag iban pa nga porma sang human right’s violations kag bayolasyon sa CARHRIHL.

Pabilin nga paslaw kag “sumbag sa hangin” ang rehimeng US-Duterte paagi sa iya “spoiled brats” nga AFP, PNP, para-militar kag iban pa nga pwersa militar sang reaksyunaryong estado lamang punggan ang mga kadalag-an kag pag-uswag sang rebolusyonaryong hublag dira sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas sa New People’s Army upod sa rebolusyonaryong organisasyon masa dira sa malig-on kag lapnagon nga pagtukod sang baseng masa, agraryong rebolusyon kag pagpasingki sang inaway banwa sa pagsulong kag pag-angat sang armadong paghimakas padulong sa halintang sang estratehikong pagkapatas.

Sa baylo, bulan sang Oktubre 2018, asud-asod nga ginlunsar sang LPC-NPA ang mga aksyon militar sa Central Negros bilang sabat sa mga pagpanghangkat ni Duterte nga “wasakon ang rebolusyonaryong hublag paagi sa mabangis kag mapintas nga kampanyang Oplan Kapayapaan. Dugang pa, serbe ini nga tikang sa pagpatuman sang rebolusyonaryong hustisya sa mga biktima. Subong man, kasugpon pa ini sang mga taktikal nga opensiba nga madinalag-on nga ginlunsar sang LPC-NPA sang naglabay nga mga binulan halin Enero 2018. Kag kabahin man ini sang mga signipikanteng kontribusyon sang LPC-NPA sa paghatag duag sa ika-50 nga Anibersaryo sang PKP sa palaabuton nga Disyembre 26, 2018.

Oktubre 30, 2018-duha ka PNP-RMFBn Region 7 detatsment sa Guihulngan City, Negros Oriental ang halos dungan nga ginharas sang mga yunit sang NPA. Alas 11:00 sang aga ang RMFBn Region 7 detachment nga nahamtang sa border sang Brgy Balugo kag Hinakpan, Guihulngan. Samtang alas 11:30 sang aga sa amo gihapon nga adlaw ginpaulanan man sang bala sang NPA ang RMFBn HQ nga nahamtang sa sityo Liko, Brgy Bulado, Guihulngan. Nagresulta sang kapin sa 10 minutos nga linukpanay kag pagkapilas sang 1 ka katapo sang PNP nga si PO1 Elvis John Lucasan. Suno sa mga residente malapit sa nasambit nga mga PNP detachment madamo pa sang mga kaswalti sa hanay sang mga kapulisan, apang hungod lamang ini nga ginhinabon sa publiko.

Oktubre 29 pasado 1:00 sang hapon-ginsilotan kamatayon sang NPA si Civil Defense Officer Rusty Cabinade sang Moises Padilla, Negros Occidental. Ginhimo ang pagsilot sa sityo Mamballo, Quinten Remo sa nasambit nga banwa. Si Cabinade ang nagapanguna sa pagpamahug sa pumuluyo gamit ang ila mga armas kag poder sa mando ni Mayor Magsie Peña. Nakumpiska ang 1 ka .45 cal. pistol kag 1 man ka handheld radio.

Oktubre 13-pagsilot patay kay retired 11th IBPA Intelligence Officer nga si Celzo Pidochino sa sityo Manggapa, Brgy Masulog, Canlaon City. Tuig 2010 may standing order (SO) na si Pidochino sa hublag bilang legitimate military target sang NPA. Samtang retired military officer si Pidochino, padayon ini nga nagapagamit sa militar. Masupog siya nga nagasunod sa hulag sang NPA kag mga masa sa lugar bilang intel asset sang AFP idalum sa 94th IBPA paagi sa pagtukod sang mga ahente militar sakop sang mga Brgy sang Masulog kag Budlasan tanan sang Canlaon City, Negros Oriental. Gingamit sini ang iya poder kag armas sa pagpang-agaw sang duta sa pila ka mga mangunguma malapi sa iya ginapuy-an. Nakumpiska ang 1 ka granada kag iban pa nga mga dokumento kaangot sa iya trabaho bilang tagpaniktik sang militar.

Oktubre 5-ginsilotan man ang aktibo nga CAFGU nga si Lando Soreño sang Candalanon CAFGU detachment, Brgy. Trinidad, Guihulngan. Si Soreno ang aktibo nga giya sang militar sa pagpanaka-saka sa mga kabalayan sang mga inosenteng mangunguma sa nasambit nga lugar. Pagpamahug sa mga masa kag paggamit sang ngalan sang NPA sa pagpatalang sa mga pumuluyo sa panahon sang mga operasyon militar nga ginalunsar sang Peace Development Team (PDT) sa lugar. Natabo ang pagsilot kay Lando Soreño sa sityo Lagsing, Brgy. Mani-ak, Guihulngan, Negros Oriental.

Ginapanawagan sang LPC sa tanan nga state security forces, para-military forces kag mga goons, nga likawan ang pagtuman sa mga desperado nga mando sang inyo mga matag-as nga opisyal sa AFP kag PNP. Labi na sang inyo mga poderoso, utok-pulbura kag pasista nga mga amo (lords) kaangay ni Pres. Rodrigo Duterte, Gen. Galvez sang AFP kag Gen. Albayalde sang PNP.

Indi man magtuman sang mga i-responsable nga mando ni Gov. Alfredo Marañon sang Negros Occidental, Mayor Magdaleno Peña sang Magallon, Gen. John Bulalacao sang PRO-6, Col. Alberto Desoyo sang 303rd Bde PA kag Col. Rodulfo Castil sang NOCPPO.

Ang inyo pagpatuman sang ila mga mando, magadabok lang sang nagabalingaso nga kalayo sang armadong rebolusyon sa mga kaumahan kag pagdugok sang pigos nga pumuluyo nga magpasakop sa demokratikong paghimakas masa sa kasyudaran sa isla sang Negros.

Serye sang Aksyon Militar Madinalag-on nga Ginlunsar sang LPC-NPA Central Negros