Serye ng mga taktikal na opensiba, inilunsad ng Celso Miguez Command Laban sa pasistang 31st IBPA at CAFGU

Nagdiriwang ang mamamayang Sorsoganon sa isinagawang serye ng taktikal na opensiba laban sa pasistang 31st IBPA at CAFGU.

Noong Agosto 2018 bandang alas 8 ng gabi, isinagawa ang harassment sa detatsment ng Alpha Coy 31st IBPA sa Barangay Casay, bayan ng Casiguran at bandang alas-9 ng gabi sa kampo ng 22nd CAA-CAFGU sa Sityo Bungsaran, Barangay Rizal, Gubat.

Setyembre 2, bandang alas-2 ng hapon ay hinaras ang isang kumpanya ng 31st IBPA na naglulunsad ng operasyong militar sa Sityo Lokot, Brgy. Sta. Cruz, Barcelona.

Nito namang Setyembre 9, pinasabugan ang kampo ng Charlie Coy ng 31st IBPA sa Sityo Cabugaan, Brgy. San Isidro, Bulan.

Sa gitna ng walang tigil na mga operasyong militar sa iba’t ibang bayan ng Sorsogon, hindi natinag ang mga kasapi ng Celso Minguez Command upang patawan ng kaparusahan ang pasistang mga elemento ng 31st IBPA na patuloy na naghahasik ng terorismo sa mga komunidad.

Ang mga operasyong militar ng 31st IBPA ay alinsunod sa deklarasyon ng Armed Forces of the Philippines na kakalahatiin ang pwersa ng NPA sa loob ng tatlong buwan. Sa panahong ito ay hindi NPA ang inaatake nila kundi mga sibilyan na nakaranas ng panggigipit, sapilitang pagpapasuko, mga walang pakundangan at walang-galang na pagtira sa mga eskwelahan, barangay hall at barangay health centers. Lantarang paglabag ang mga ito sa isinasaad sa internasyunal na batas ng digma, taliwas sa mga ginawang taktikal na opensiba ng CMC na mahigpit na tumatalima dito at sa CARHRIHL.

Magsilbi sana itong babala sa 31st IBPA sa kanilang anti-mamamayan at kontra-insurhensyang operasyon.

Kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga balakin ng mga berdugo at pasistang pwersa ni Duterte. Mananatili ang mahigpit na suporta ng mamamayang Sorsoganon sa kanilang tapat na Bagong Hukbong Bayan at ganoon din ito sa kanila.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Serye ng mga taktikal na opensiba, inilunsad ng Celso Miguez Command Laban sa pasistang 31st IBPA at CAFGU