Serye sang Taktikal nga Opensiba Sabat sang Pulang Hangaway sa mga Kalakasan sang Militar sa Kaumhan sang Central Panay

,

Read in: Pilipino

Serye sang mga taktikal nga opensiba ang ginlunsar sang mga pulang hangaway sa idalum sang Mt. Baloy Command batuk sa mga naga-operasyon nga tropa sang AFP sa kaumhan sang Central Panay halin Hulyo 2020 tubtub katung-anan sang Setyembre 2020 nga nagtuga sang kaswalidad sa hanay sang kaaway.

Hulyo 21, 2020-isa ka harrassment operation ang ginlunsar batuk sa mga tropa sang militar nga nagapatigayon sang Retooled Community Support Program sa Sitio Tina, Brgy. Acuña, Tapaz, Capiz. Isa ang kumpirmado nga napilasan sa hanay sang kaaway.

Agosto 9, 2020. Isa patay kag isa ang pilason sang ginpalukpan sang mga pulang hangaway ang RCSP troops sang 12th IB sa Brgy. Roosevelt, Tapaz, Capiz.

Setyembre 16, 2020. Harrassment sa RCSP troops nga nagatener sa bunkhouse sang DENR sa Brgy. Masaroy, Calinog, Iloilo.

Setyembre 17, 2020. Ginpalukpan sang command-detonated roadside bomb sa may Brgy. Binulosan Piqueño, Calinog, Iloilo ang bag-o lang tapos lunsar sang combat operation nga tropa sang AFP sa nabukid nga bahin sang Tapaz, Capiz kag Calinog, Iloilo. Antes sini, sang Setyembre 13, ginpangkumpiska sang mga militar ang mga home-made shotgun sang mga pumuluyo (ginagamit nila pangdepensa batuk sa mga kriminal kag kawatan sang sapat) kag nagpinalupok banda alas nuwebe tubtob alas diyes sang aga kag ginpagwa nga may naka-engkwentro sila nga 5 ka katapo sang BHB sa Sapa sang Bidang sa Sityo Igang, Brgy. Siya, Tapaz, Capiz.

Ini nga mga serye sang opensiba ang sabat sang pulang hangaway sa mga reklamo sang pumuluyo batuk sa mga militar. Nakalab-ot sa amon ang madamo nga reklamo nga nagapakigsimpon sa mga residente ang mga halin sa gwa nga mga tropa sang militar nga waay nagapatuman sang mga protocol agud malikawan ang paglaton sang Covid-19, kaangay sang paggamit sang face mask kag pagpatuman sang physical distancing. Dugang pa ang mga tropa mismo sang militar ang nagapanghaylo sa pumuluyo nga mag-inom sang makahulubog nga ilimnon kag may isa ka kaso nga nagpatigayon sila sang pa-disco sa isa ka barangay kag nagpanagtag sang makahulubog nga ilimnon nga nagresulta sa kinagamo sang pila ka mga residente bangud ara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Ini ang kabaliskaran sa ginahimo nga pagpamahog kag pagpamintas sang PNP kag AFP sa mga sibilyan nga waay nagasunod sa mga protocol nga ginapatuman sang rehimeng duterte.

May kaso man sang pagpangransak sa pamalay sang mga sibilyan kag pagpangsamad sa ila pananom nga sorsa sang ila pangabuhian. Nakalab-ot man sa amon ang mga kaso sang intimidasyon, harrassment kag pagpangumbinsi nga magsurender sa pila ka mga sibilyan nga ginapatu-patuan sang militar nga tagasuporta sang NPA.

Nagapawagan kami sa tanan nga mga residente sang mga barangay nga presente ginaatake sang 12th IB/PA sa mga banwa sang Tapaz, Capiz (Brgy. Tacayan, Acuña, Roosevelt, Aglinab, Lahug kag Katipunan) kag Calinog, Iloilo (Masaroy, Garangan, Marandig, Caratagan kag Binulosan Piqueño) nga iduso ang ila kinamatarung nga indi pagpasugtan nga teneran sang mga militar ang ila mga panimalay kag ang mga pampubliko nga pasilidad, indi pag-ipaidalum sa ilegal nga interogasyon, pamahug,surbeylans kag iban pa nga mga pagpang-ipit. Ang ini nga mga ginahimo sang militar ang nagabutang sa mga sibilyan sa malala nga peligro indi lang sa mga crossfire kundi bisan sa katalagman sang paglaton sang Covid-19.

Liwat man namon nga ginapaabot ang panawagan sa mga sibilyan nga indi mag-upod o magsimpon sa mga tropa sang militar sa pagpanaw kag pagbyahe agud makalikaw sa crossfire, amo man ang indi pagsuksok sang mga bayo nga kaangay sang uniporme nga ginagamit sang militar agud indi matapangan nga kaaway. #

Serye sang Taktikal nga Opensiba Sabat sang Pulang Hangaway sa mga Kalakasan sang Militar sa Kaumhan sang Central Panay