Sibilyang pinaslang sa San Fernando, Camarines Sur, patunay ng terorismong hatid ng anti-komunistang atas ni PNP Chief Eleazar

Read in: English

Pekeng balita ang ipinalabas ng AFP at PNP na labanan sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur nitong unang bahagi ng Agosto. Sibilyan at hindi kasapi ng NPA ang pinaslang na si Arnel Marco Olitoquit. Pinatunayan mismo ito sa idinulog na hinaing ng pamilya ni Olituquit sa social media matapos mawala ang biktima noong Agosto 7 at ibalitang napaslang sa isang labanan noong Agosto 9.

Ang pagpaslang kay Olitoquit ay patunay ng papatinding karahasang hatid ng anti-komunistang atas ni PNP Chief Guillermo Eleazar hindi lang sa Masbate, kundi sa buong Kabikulan. Bago pa man ang naturang atas, marami nang sibilyan ang pinaslang ng PNP sa ilalim ng kanilang kampanyang Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations (SACLEO).

Masahol pa, nakatuntong ang atas na ito ni Eleazar sa patung-patong na anomalya at korupsyong bumabalot sa PNP, AFP at sa kontrainsurhensyang makinaryang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Inatas ni Eleazar na dumugin ng operasyong pulis ang Masbate sa kasagsagan ng pagtuligsa ng publiko sa kanyang pahayag na dapat itigil na ng Commission on Audit ang pagpapalabas ng mga ulat nito sa midya na naglalantad ng mga kaso ng pandarambong at anomalya sa PNP. Ang nadiskubreng P6.6 milyong maanomalyang ginastos ng PNP Region V ay tiyak na ipinangpondo sa mga pekeng labanan at para sa pagpatay sa mga sibilyang tulad ni Olitoquit.

Higit na paglubha ng krisis ang dulot ng papatinding panlilinlang at karahasan ng rehimeng US-Duterte. Higit sa paglaban sa militarisasyon ng kanilang komunidad, paglalantad sa mga pang-aabusong militar at pulis at pagkundena sa tumitinding pasismo at terorismo ng estado, walang ibang solusyon ang mamamayan kundi ang panghawakan ang armadong rebolusyonaryong pakikibaka. Sa paglulunsad ng demokratikong rebolusyon, hindi lamang mapapabagsak ang bulok na sistemang nagluluwal sa abang kalagayan ng masa, kundi maitatayo ang isang sistemang magluluwal ng tunay na kalayaan at kaunlaran.

Sibilyang pinaslang sa San Fernando, Camarines Sur, patunay ng terorismong hatid ng anti-komunistang atas ni PNP Chief Eleazar