Silot-kamatayon batok sa kontra-rebolusyonaryong traydor ginpatuman sg NPA sa Cadiz

Read in: English

Ang pagpareyd sa NPA sadtong 2009 ang mayor nga kaso ni Manalo Porre, 51, isa ka kontra-rebolusyonaryong traydor nga ginsilotan sang kamatayon base sa desisyon sang hukmanan sang banwa kag demokratikong gubyerno sang pumuluyo.

Amo man ang kaso sang iya utod nga si Gerralie “Larry” Porre, nga una na nga ginsilotan sang rebolusyonaryong kahublagan sang nagligad nga Marso.

Ginpatuman sang mga operatiba sang Roselyn Jean Pelle Command – New People’s Army Northern Negros Guerrilla Front (RJPC-NPA) ang silot batok kay Manalo Porre sa Hacienda Dalayapan, Barangay Caduhaan, Cadiz City, alas 5:40 sang aga sadtong Mayo 4.

Pareho sang iya utod nga si Larry, si Manalo isa ka anay elemento sang paramilitar nga CAFGU kag aktibo nga aset sang Philippine Army.

Ang mag-utod nga Porre ang responsable sa patraydor nga reyd sang AFP batok sa NPA sa Aloyan, Caduhaan, Cadiz City sadtong 2009, diin 6 ka Pulang hangaway ang naghalad sang kabuhi kag pila pa ang pilason.

Si Manalo, isa man ka opisyal sang Dalayapan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative ukon DARCO, apang ang iya katungdanan kag gihu sa amo nga kooperatiba, wala pa sang kahilabtanan sa iya mayor nga kaso kag sa madugay na nga desisyon sang hukmanan sang banwa. Nakahibalo man ang NPA sa pila ka reklamo sang mga membro sang kooperatiba batok kay Porre.

Bisan sobra na sa dekada halin sang ginpanaog sang demokratikong gubyerno sang pumuluyo ang desisyon batok sa mga Porre kag sa ila mga kaupdanan, padayon ang rebolusyonaryong kahublagan sa paninguha agud mahatagan sang hustisya ang mga namartir nga mga kaupod.

Ang RJPC magalagas sa gihapon sa mga kontra-rebolusyonaryong traydor pareho sang mga Porre. Ginapaandam sang NPA ang mga malaen nga elemento nga mag-untat na sa ila pagpanghalit sa pumuluyo kag pagpagamit sa pasistang rehimen sa damgo nga pagguba sa kahublagan.

Ang mga sibilyang aset ukon impormer nga nagalagas lang sa kwarta nga ginsaad sang militar kag korapto nga rehimen ni Duterte, kinahanglan nga mag-atubang sa ila mga kaso kag sila ginaabisuhan nga bayaan na ang ila makahuluya nga trabaho antes pa sila makahimo sang indi mapasaylo nga sala batok sa pumuluyo.#

Silot-kamatayon batok sa kontra-rebolusyonaryong traydor ginpatuman sg NPA sa Cadiz