Singilin si Duterte sa maluhong pagliliwaliw sa Hongkong


Jaime “Ka Diego” Padilla
Tagapagsalita
Melito Glor Command
New People’s Army – Southern Tagalog

Walang kahihiyang nagawa pa ni Duterte na magliwaliw at mag-shopping sa Hongkong kasama ang kanyang pamilya habang naghihirap ang sambayanang Pilipino. Sa gitna ito ng dinadanas na kawalan ng mabiling bigas, patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at implasyon dulot ng kanyang ipinatupad na TRAIN LAW at mga neoliberal na patakaran. Higit niya pang pinatunayan ang kanyang pahayag na wala siyang pakialam sa naghihirap na mamamayan.

Tigas-mukha niyang pinagagalitan ang mga katunggaling kurap na opisyales habang siya mismo ang nagpapakasasa sa luho. Kailangang ipakita ni Duterte ang lahat ng pinagkakagastusan at iulat ito sa publiko.

Hindi maaaring palampasin ito ng mamamayan. Kailangang kalampagin at sinigilin nila si Duterte sa kanyang pananagutan sa bayan. Hindi papayag ang sambayanang Pilipino na mawaldas lamang ang pondo ng bayan para sa interes ng iilan.###

Singilin si Duterte sa maluhong pagliliwaliw sa Hongkong