Sino si Ronald Bosa?

Enjoy na enjoy siyang magsalita sa mga pagtitipon. Pakiramdam niya, magaling siyang magtalumpati at hangang-hanga sa kanya ang mga tagapakinig. Ang totoo, walang sumeseryoso sa kanyang pinagsasasabi—dahil wala kang anumang mapupulot na makabuluhan sa mga iyon.

Siya si Ronald Bosa alyas Baot na nagpapakilala bilang Ka Bal sa mga pagtitipong inoorganisa ng TF-ELCAC sa iba’t ibang lugar sa Sorsogon para isulong ang programang E-CLIP at siraan ang rebolusyonaryong kilusan sa probinsya.

Dating mandirigma ng NPA si Bosa. Nilayasan niya ang hukbong bayan noong 2006 para takasan ang aksyong pandisiplinang ipapataw sana sa kanya sa kasong pagtataksil sa asawa. Mula noon ay makailang ulit na niyang ginawa ang iresponsableng pagpapalit ng asawa.

Kahit noong nasa labas na siya ng kilusan, patuloy siyang nagpanggap na NPA at ginamit niya ang pangalan ng organisasyon at ng ilang lider ng Hukbo para makapangikil ng hindi kukulangin sa P50,000 mula sa ilang negosyante sa Bulan. Bilang impostor, nakasingil siya ng hindi bababa sa P100,000 mula sa ilang taong nagdulog sa kanya ng problema sa pag-aakalang aktibo pa siya sa kilusan.

Nang matuklasan ang naturang mga transaksyon ni Bosa, sinikap ng organisasyon na pabayaran sa kanya ang mga tinangayan niya ng pera ngunit patuloy lamang niyang tinakasan at pinagtaguan ang kanyang pananagutan. Kasabay ng desisyong patuloy siyang singilin, nagpasya ang organisasyon noong 2010 na hindi na siya maaaring tanggapin sakaling magpahayg siya ng kagustuhang magbalik sa Hukbo.

Gayunman, labag sa naturang desisyon at lingid sa kaalaman ng mga kinauukulan, noong 2015 ay muling siyang nirekrut ni Jason Brul, noo’y lider ng isang yunit ng NPA, at makalipas lang ng ilang buwan ay magkasama na silang sumuko sa reaksyunaryong gobyerno.

Ang maruming kasaysayang ito ni Ronald Bosa alyas Baot ang naghatid sa kanya sa tila ipinagmamalaki niyang trabaho ngayon—bilang opisyal na tagadakdak ng nakakaantok, katawa-tawa at walang kakwenta-kwentang propaganda ng programang E-CLIP sa probinsya. Hindi magkamayaw sa katatawa ang mga kasama at masa nang mapakinggan ang walang kalaman-lamang pagsasalita at paghahamon niya sa programa sa radyo ng 31st IBPA. Sa gayong mga pagkakataon marahil ay nakakalimutan niya ang kanyang mga pagkakautang.

Ang hangad na lamang namin, sana malaki ang isinusweldo sa kanya ng mga handler niya ngayon—dahil sisingilin pa rin namin siya pagsapit ng tamang panahon.

Sino si Ronald Bosa?