Taas nga pasidungog ngadto sa BHB, ang tinuod nga hukbo sa masang linupigan!

Ginaila ang Marso isip Kalibutanhong Bulan sa Kababayen-ang Mamumuo—usa ka panahon aron saulogon ang militante ug rebolsyonaryong pakigbisog sa kababayen-an alang sa katungod, kaangayan, ug kalingkawasan gikan sa tanang porma sa diskriminasyon ug pagpahimulos. Labaw pa sa usa ka kasaulugan, ang Marso bulan usab sa pagsukol.

Dungan sa paghinumdum sa Bulan sa Kababayen-an, buot ipaabot sa Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa Southern Mindanao (MAKIBAKA-Southern Mindanao) ang Pulang pagtimbaya sa ika-52 anibersaryo sa tinuod nga hukbo sa katawhan, and Bagong Hukbong Bayan.

Ginasaludohan usab sa MAKIBAKA-Southern Mindanao ang tanang mga Pulang manggugubat nga naghalad og kinabuhi alang sa pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan batok sa pasista, korap, ug reaksyunaryong rehimeng US-Duterte. Sa 52 ka tuig, nilahutay, nagpabiling lig-on ug prinsipyado ang BHB ug ang tibuok rebolusyonaryong kalihukan taliwala sa bangis nga atake sa estado.

Nahiagoman sa kababayen-ang Pilipino ang mas grabeng kapit-os tungod sa mga epekto sa pandemyang Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Sukad Marso 2020, wala gihapon natubag sa reaksyunaryong panggamhanan ni Duterte ang mga panawagan sa katawhan alang sa ayuda sa panginabuhi, ug dugang badyet alang sa serbisyong panglawas. Niburot ang nasudnong utang sa Pilipinas, samtang ginahatagan og prayoridad ang modernisasyon sa AFP imbes nga palambuon ang Covid testing ug contact tracing. Niabot na sa sobra 600,000 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 ang nasud Pilipinas, apan nagpabiling nangulahi ang pagpaneguro sa luwas nga bakuna—giuna ang korapsyon ug pagpangupit og pondo imbes nga dugangan ang ayuda alang sa mga kabus ug mamumuo nga nawad-an og panginabuhian. Nagpadayon pud ang mga demolisyon sa mga dakbayan ug sentrong lungsod taliwala sa panawagang moratorium ug temporaryong paghunong sa konstruksyon sa mga dagkong proyektong pang-imprastruktura.

Gawas sa ekonomikanhong kapit-os, nigrabe ang pulitikanhong pagpamig-ot batuk sa mga ligal nga organisasyong masa, mga unyon, mga relihiyoso, ug uban pang mga sektor sa katilingbang Pilipino nga buot mubutyag sa kahiwian sa estado ug magpasibaw sa mga panawagan alang sa hustisya. Dinhi mismo sa rehiyon, daghang mga aktibista ug tigpanalipud sa katungod sa mga mag-uuma ug mamumuo ang gipasakaan og tinumu-tumong mga kaso.

Nagkaigting sad ang mga atake sa rehimen batok sa katawhang Lumad. Kaniadtong Pebrero, gisulong ug iligal nga giaresto sa pwersa sa Philippine National Police (PNP) ang mga estudyante, datu, ug boluntaryong magtutudlo sa usa ka Lumad Bakwit School sa Cebu City. Ginakundena sa MAKIBAKA-Southern Mindanao ang pag-aresto ug padayong pagpriso kang Roshelle Porcadilla, usa ka magtutudlo gikan sa han-ay sa mga Lumad, ug ang ginahimong dili tawhanong pagtratar ug tortyur sa PNP, Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug local government unit (LGU) sa Talaingod, Davao del Norte kaniya samtang anaa siya sa presohan.

Ang pag-aresto kang Teacher Roshelle ug sa iyahang mga estudyante ug mga kaubanan nagpamatuod sa dautang laraw sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ug ni Duterte nga bungkagon ang mga napundar nga kadaugan sa pakigbisog sa kalumaran sa Mindanao. Dili pud halayo nga mahitabo usab ang pag-atake sa mga alipores ni Duterte batok sa sangtwaryo sa UCCP Haran, Davao aron pugsanong papaulion ang mga Lumad nga nagbakwit tungod sa subsob nga militarisasyon sa kabanikanhan pinaagi sa “rescue operations” isip takuban.

Bisan sa Bulan sa Kababayen-an, makasubo pamalandungon nga walay puas gihapon ang mga abuso ug kapintas batok sa mga kababayen-an, Lumad, ug sa mga tawo ug grupo nga nanalipud alang sa edukasyon, katungod ug pagdepensa sa yutang kabilin.

Busa, ginadasig sa MAKIBAKA-Southern Mindanao ang tanang kababayen-an nga mubarog ug mulihok aron sa pagpakgang sa mga pasistang atake sa rehimen ni Duterte. Pinaagi lamang sa pagsalmot sa rebolusyon, hingpit nga makab-ot sa kababayen-an ug katawhan ang kagawasan.

Mabuhay ang kababayen-ang nakigbisog!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa kadaugan!

Taas nga pasidungog ngadto sa BHB, ang tinuod nga hukbo sa masang linupigan!