Teroristang lagim ang hatid ng 98th IB sa Sta. Teresita

Kinukundena ng New People’s Army East Cagayan – Henry Abraham Command (NPAEC-HAC) ang karahasan at panlilinlang ng Bravo ‘Balaraw’ company ng 98th Infantry Battalion sa ilalim ng direksyon ng 5th Infantry Division ng Philippine Army laban sa mga magsasaka sa bayan ng Sta. Teresita, Cagayan.

Nais ilinaw ng HAC na hindi mga miyembro ng NPA ang sampung di-unipormadong armadong kalalakihan na pumunta sa kalapaw ng magsasakang si Aracadio Damian.

Lalong hindi NPA ang nagsunog sa kalapaw ni Damian at iba pang dalawang kalapaw ng mga magsasaka sa Sityo Bungcag, Brgy. Luga ng nasabing bayan.

Sa loob ng halos 53 ng taon, mahigpit na tinatanganan ng BHB ang Tatlong Pangunahing Alituntunin sa Disiplina at Walong Puntong Dapat Tandaan (3-8 Disiplina). Ayon sa Punto Sais sa Walong Punto, ipinagbabawal ang paninira ng mga pananim at iba pang ari-arian ng masa.

Anumang paglulubid ni Capt. Rigor Pamittan ng 5th ID at PCapt. Ranulfo Gabatin, Chief-of-Police ng PNP Sta. Teresita, na isangkot ang NPA sa panunog na nabanggit, kilala ng masang magsasaka ang hukbo na nagtatanggol sa kanilang kapakanan at karapatan sa lupang binubungkal at iba pang mga demokratikong interes. Batid ng masang magsasaka sa bayan ng Sta. Teresita na mga elemento ng AFP ang tanging may kakayahang yurakan ang kanilang mga karapatan at sirain ang kanilang kabuhayan. Sa pamumuno ni 1stLt. Arnold Durias, naglulunsad ang 98th IB ng RCSP sa mga bayan ng Sta. Teresita at Gonzaga. Kaakibat ng kanilang presensya ang iba’t-ibang porma ng karahasan at paglapastangan sa kabuhayan ng mamamayan.

Nananawagan ang NPA East Cagayan sa mga mamamayan ng Sta. Teresita at Gonzaga na maging mapagmatyag sa mga karahasan at panlilinlang na kakambal ng RCSP ng AFP. Huwag magpasindak, sama-sama at organisadong ipaglaban ang mga batayang demokratikong karapatan bilang mga mamamayan. Huwag mag-alinlangang magpaabot ng sumbong at reklamo kaugnay ng mga paglabag ng AFP sa mga karapatang-pantao sa pinakamalapit na himpilan ng mga yunit ng HAC NPA East Cagayan. Higit sa lahat, dapat sama-sama at organisadong kumilos na palayasin ang mga RCSP sa baryo.###

Teroristang lagim ang hatid ng 98th IB sa Sta. Teresita