Kalisang, pagpatay, pagsunog og eskwelahan ug fake news naandang buhat sa AFP sa North Cotabato

Tungod kay ang pagpatuman sa balaod militar sa Mindanao miresulta na sa dili maihap nga mga pagyatak sa tawhanong katungod, walay kapilian ang AFP, labaw na ang dunot nga 39th IB ug 19th IB sa North Cotabato, kundili ang pagbaligya og fake news aron tabunan ang paghari sa kalisang, pagpatay ug atake sa mga eskwelahan sa hilit nga mga baryo sa Lumad ug mag-uuma sa probinsya.

Sayong buntag niadtong Nobyembre 15, dili moubos sa 15 ka nagtaptap ug armadong mga membro sa AFP ug paramilitar nga Bagani ang midunggo sa usa ka day care center sa Brgy. Mahongcog, Magpet ug migapos sa nalisang nga magtutudlo nga si Amelita Nebres. Subay sa ilang giandam nga istorya, mideklara ang mga sundalo nga mga membro kuno sila sa NPA Guerilla Front 53 kinsa nagpatuman og silot batuk sa magtutudlo sa iyang kapakyasan nga ihatag ang extortion letter sa mga opisyal sa barangay. Gisunog gilayon sa mga sundalo ang day care center ayha mihawa sa nahitaboan.

Apan kahibulongan ang kahimtang nga nabuhat sa usa ka armadong grupo ang paghulga sa usa ka sibilyan ug pagsunog sa usa ka eskwelahan samtang adunay detatsment sa AFP dili layo sa nahitaboan ug anaa sa tunga sa kabalayan sa mga sibilyan sa Brgy. Mahongcog. Sa tinuod, nahimo nang daw usa ka baraks sa kasudalohan ang maong baryo nga nagsilbing usa ka command post sa tanang mga kontra-insurhensiya ug saywar nga operisyon nga ginapatuman sa 39th IB ug 19th IB. Bisan ang mga masa sa Brgy. Mahongcog ug mga sikbit nga barangay wa nagatuo sa tataw nga bakak sa AFP.

Ang siguradong gituohan sa mga masa sa Magpet ug sikbit nga mga munisipyo mao ang kamatuoran nga ang pasistang mga tropa sa AFP mismo ang maoy hawud sa mangtas nga modus operandi sa pagpanamastamas ug pagbungkag sa mga eskwelahan, pagpangharas sa mga magtutudlo ug estudyante ug pagpatay sa mga membro ug opisyal sa Parents, Teachers and Community Association (PTCA), samtang ang ilang commander-in-chief nga si GRP Pres. Rodrigo Duterte pila ka higayong nagsaad nga “bombahon ang mga eskwelahan sa Lumad ug “patagon” ang ilang mga bukid.

Niadtong Nobyembre 18, gipusil-patay sa mga tropa sa 19th IB ug CAFGU si Esteban Empong, opisyal sa PTCA sa usa ka Lumadnong eskwelahan sa iyang baryo sa Sityo Pag-asa, Brgy. Cabalantian, Arakan, samtang nagpuyo siya sa balay sa iyang paryente sa Brgy. Sagundanon sa munisipyo sa Kitaotao, Bukidnon. Usa ka kanhing magtutudlo sa ilang Lumadnong eskwelahan, pila ka higayong gipasanginlan ug gimandoan nga mosurender si Empong sa 39th IB ug 19th IB kinsa nagbutang og P35,000 nga ganti alang sa iyang ulo.

Niadtong Nobyembre 18, lima ka menor-de-edad nga mga estudyante sa usa ka Lumadnong eskwelahan ang giharang ug gisukit-sukit sa mga membro sa nag-operisyong tropa sa 19th IB sa Sityo Bantaan, Brgy. Bagumbayan sa Magpet. Gisumbag sa mga sundalo ang kilid sa usa sa mga estudyante, gisulod og cellophane bag ang iyang ulo hangtud nga naglisod siya og ginhawa ug gisulayan og gulgol ang iyang liog gamit ang sundang. Atol sa mga “pulong-pulong” nga gilunsad sa 39th IB ug 19th IB, gipasanginlan sa mga sundalo nga eskwelahan sa NPA ang ilang tulunghaan ug mga rebelde kuno ang ilang mga magtutudlo.

Kahinumdoman nga niadtong Oktubre 23, 2015, gikuyogan sa kasundalohan ilalom sa 8th IB ug 23rd IB ang kapitan ug pipila niya ka kauban sa pagguba sa usa ka Lumadnong eskwelahan sa sikbit nga barangay sa White Culaman sa munisipyo sa Kitaotao, Bukidnon. Gipasanginlang “eskwelahan sa NPA” ang maong tulunghaan. Sulod sa pila ka tuig sukad sa ilang pag-abli, gibaton sa mga Lumadnong eskwelahan sa Magpet, Arakan ug Makilala sa North Cotabato ang susamang pasangil, pagpanghulga ug pagpanghadlok gikan sa 39th IB, 19th IB ug uban pang mga abusadong yunit sa AFP nga na-asayn sa probinsya.

Dili na bag-o alang sa mga tropa sa AFP sa North Cotabato ang pagmugna og mga bakak ug pagbaligya niini ngadto as midya. Niadtong Oktubre 19, desperadong gibalita sa 19th IB sa midya ang istorya sa usa ka “45-minutos nga engkwentro” tali sa pwersa sa NPA sa Brgy. Lanao-Kuran sa Arakan, diin “napatay ang usa ka ginganlang Alvin,” “samdan ang 2 ka babayeng rebelde” ug “nasakmit ang usa ka riple nga M14.” Ang maong makuti nga sugilanon labihan ka layo sa kamatuoran, sama sa ilang pangagpas nga ila nang napahuyang ang armadong rebolusyonaryong pagsukol sa masa sa North Cotabato.

Ang giluwatang mga butbot sa mga tropa sa AFP aron tabunan ang ilang pagsunog sa usa ka day care center ug ang nahitabong engkwentro kuno sa Arakan kabahin lamang sa ilang iskema aron hatagag-rason ang padayon ug nagkagrabeng militarisasyon ilalom sa balod militar ug Oplan Kapayapaan. Labaw pa, kining mga bakak nagsilbing taming sa tinuod ug linuog nga mga krimen nga padayong ginapahamtang sa ilang kasundalohan batuk sa mga sibilyan.

Niadtong sayong bahin sa Oktubre, gihulga sa mga sundalo nga nagkampo sa kabalayan ug mga sibilyang istruktura sa Brgy. Balite, Magpet ang mismong delegasyon kinsa nagtumong nga imbestigahan ang mga kaso sa pagyatak sa tawhanong katungod nga hinimoan sa AFP ug mga paramilitar niini. Bisan pa man, natala sa maong delegasyon ang mga kaso sa tortyur, pagpanghulga, pagpanghadlok ug pugos nga pagpasurender sa mga residenteng Lumad ug mag-uuma.

Walay si bisan kinsa ang nalimbong sa gasgas nang propaganda sa AFP nga wala miresulta sa mga pagyatak sa katungod ug pagpatay ang pagpatuman sa balaod militar sa North Cotabato. Daan nang hingpit nga pasista ug korap nga armadong institusyon, ginadasig ang AFP ug ilang mga paramilitar sa mga pagpanghulhog ni Duterte nga buhaton ang labihan ka ngilngig nga mga krimen batuk sa katawhan ug paburoton ang ilang mga bulsa gamit ang pundo gikan sa pagpangilkil ug pugos nga mga pagpasurender sa mga sibilyan.

Kalisang, pagpatay, pagsunog og eskwelahan ug fake news naandang buhat sa AFP sa North Cotabato