Tibuok-nasud nga planadong bakak, gipakaylap sa rehimeng US-Duterte batok sa BHB — NDF-NEMR

 Taliwala nga adunay unilateral ceasefire sa Government of the Republic of the Philippines (GRP) ug National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug awhag sa United Nations (UN) nga hunong-buto sa tibuok kalibutan, padayong naglunsad og mga operisyong militar ang Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP) batok sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Nagresulta kini sa daghang mga banatan sa BHB sa tibuok nasud nga nakapahiagom og pipila ka mga kaswalti sa han-ay sa AFP ug PNP nga gikasuko kaayo ni Duterte.

Bunga niini, gipagawas dayon sa AFP, PNP ug ni Duterte nga ang BHB nangharas ug nangilog kuno og mga “hinabang nga pagkaon” gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug local government units (LGU) alang sa mga apektado sa COVID-19. Dayag kaayo nga kining maong mga pagpangdaot usa ka tibuok-nasud nga planadong bakak nga gilunsad sa rehimeng US-Duterte batok sa BHB.

Tumong niini nga dauton ang dungog sa BHB nga aktibong naglunsad og kampanya alang sa pagpanalipod batok sa COVID-19 diha sa mga natarang gerilya. Tumong usab niini nga matabunan ang ilang mga padayong kombat operisyon taliwala nga nagsagubang ang katawhan sa dakong problema sa COVID19.

Dinhi sa NEMR, pusot-pusot dayon ang tagawtaw sa AFP ug PNP niining maong mga bakak kun adunay mga insidente sa panagsangka tali sa BHB ug mga pasistang tropa.  Sukad Marso 19 hangtud Abril 2020, mokabat na sa lima ka panagsangka ang nahitabo sa tibuok rehiyon.

Gani, niining maong mga panagsangka tulo ka higayon nga naigo ang mga pwersa sa BHB sa lainlaing hinungdan sa mga nanulong nga pwersa sa AFP. Nasakmitan ang BHB og pipila ka tag-as nga kalibreng mga pusil. Naobliga ang BHB-NEMR nga makigsangka aron panalipdan ang kaugalingon batok sa makadaut nga atake sa mga pwersa sa AFP.

Sama sa pagka-reyd sa BHB-Agusan del Sur sa mga tropa sa 3rd SFB niadtong Abril 17, 2020 sa buntag, didto sa kabukiran sa Sityo Mikit, Brgy. San Martin, Prosperidad, Agusan del Sur.  Dili tinuod nga nagdepensa ang 3rd SFB AFP sa nag-apod-apod og hinabang tungod kay kaniadto pang Abril 14, malinawong nanghatag ang DSWD ug LGU sa Prosperidad, Agusan del Sur og hinabang-pagkaon ngadto sa mga lumulupyo sa tulo ka barangay (San Martin, Libertad ug Mabuhay). Busa, dakung bakak ang gipasiatab sa AFP nga nagplano ang BHB nga mangharas sa mga pwersa sa 3rd SFB ug mangilog og pagkaon sa mga lumulupyo atol sa pag-apod-apod sa hinabang. Tataw nga hinimo-himo ra kini sa 3rd SFB ug sa 401st Brigade aron mahatagan og rason ang ilang pagpanulong.

Sa pagkatinuod, ang BHB-NEMR ang aktibong nibulig karon sa katawhan sa kabanikanhan sa rehiyon aron paspas mapakaylap ang mga impormasyon mahitungod sa mga lakang sa paglikay nga matakbuyan sa COVID-19. Nagtabang kini sa pag-organisa ug pagpalihok sa mga komite sa panglawas sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa aron maatiman ang panglawas sa katawhan.  Nagdasig ug naghiusa kini sa mga mag-uuma aron pakusgon pa ang produksyon sa pagkaon. Ug sa ingon, makatabang kini sa mga katawhan sa lungsod ug syudad sa padayong suplay sa pagkaon ilabina sa panahon sa pagnihit tungod sa lahutay nga community quarantine.

Walay ingon niini nga lakang ang gihimo sa mga pwersa sa AFP sa kabanikanhan gawas ra sa pagpanghasi ug pagpangdakop base sa tinumo-tumong kaso ngadto sa mga sibilyan niining panahon nga nag-atubang kita sa problema sa COVID 19.

Klaro nga gihimo kining maong tibuok-nasud nga planadong mga bakak sa AFP ug PNP aron tabunan ang ilang katrayduran ug iresponsableng pagbalewala sa makitawhanong panawagan sa United Nations alang sa hunong-buto. Nahimong pad-anan usab kini ni Duterte alang sa iyang taktika sa saywar ug sa pagkondisyon sa hunahuna sa katawhan sa dayag nga deklarasyon sa martial law sa tibuok nasud. Gihimo usab kining pasangil ni Duterte aron ipagawas nga ang CPP-NPA-NDFP dili interesado sa hinabing pangkalinaw nga sa pagkatinuod siya ang kanunay nagdiskaril niini.

Gipadayon sa AFP ang mga pagpanulong o mga kombat operisyon batok sa BHB bunga sa pagka-utok pulbura niini ug paglikay nga makibhangan ang ilang badyet.  Nabalaka sila nga posibleng ibalhin ang ubang parte niining maong badyet ngadto sa pagtubag sa nagkadakung epekto sa problema sa bayrus. Aron mahatagan kini og rason ngadto sa publiko, gikinahanglan niini nga maghimo-himo og pasangil. Sa ato pa, ang padayong paglunsad sa mga operisyong militar sa kabanikanhan magseguro nga walay putol ang pagpangukurakot sa mga opisyal sa militar niining maong mga pundo nga gitagana sa inteledyens, mga kahimanang militar, E-CLIP ug uban pa. Gisuportahan usab kini ni Duterte tungod kay ang militar lang ang iyang sandigan sa lahutay nga paghari sa poder.

Busa, hugot ibutyag ug batukan kining maong mga pakana sa rehimeng US-Duterte ug sa AFP/PNP, ug sa plano niining pagtukod og diktadurang paghari. Suklan ang pagharing militar! Tapuson ang rehimeng US-Duterte!

 

 

 

Tibuok-nasud nga planadong bakak, gipakaylap sa rehimeng US-Duterte batok sa BHB -- NDF-NEMR