Tirso Quitomo, impormer ng AFP/PNP, kaaway ng mamamayan!

,

Iginawad ang pinakamabigat na parusa kay Tirso Quitomo nitong Marso 26, 2021, alas otso ng umaga, nakatira sa Salvacion, bayan ng Pasacao.

Si Quitomo ay ginagamit ng kaaway sa mga operasyong militar upang alamin at pasukin ang mga baryo, nagtututuro at nagpapahamak sa masa.

Bilang espiya ng kaaway, siya ay lehitimong target ng rebolusyonaryong kilusan. Nananawagan kami sa mga espiya ng AFP-PNP-CAFGU: Huwag ninyong hayaang gamitin kayo sa sagadsaring pananalanta sa masang Bikolano. Kasusuklaman kayo ng masang anakpawis at maisasalang kayo sa hustisya ng hukumang bayan.

Nananawagan ang NGC BHB – West Camarines Sur na sa gitna ng pandemya, gutom at pamamasista ng rehimeng Duterte, higit tayong magkaisa at sama-samang igpawan ang krisis na ito.

Tirso Quitomo, impormer ng AFP/PNP, kaaway ng mamamayan!