Traydor sang Rebolusyon, Gin-silotan

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Gin-ambusan sang mga operatiba sang Bag-ong Hangaway sg Banwa idalum sa Roselyn Jean Pelle Command-Northern Negros Guerilla Front (RJPC-BHB) si Jimmy Dela Cruz, ukon si Ka Guanzon, sa Sitio Binabuyan, Barangay Cambayobo, sa banwa sang Calatrava sadtong ika-4 sang Pebrero 2022 sang alas 8:00 sang aga. Si Dela Cruz isa ka anay myembro sang BHB nga nangin aset sa paniktik sa 79th IB-PA.

Si Dela Cruz, halin sa syudad sang Himamaylan, nangin katapo sang BHB sadtong 2017 tubtob 2020. Gintugutan siya sa RJPC-BHB nga magtinir sa sonang gerilya (SoGer) para makabulig sa iya pag-rekober sa iya mga trauma kag makapangabuhi bilang sibilyan. Tuig 2021, ang mga masa sa nasambit nga SoGer nagreklamo sa dili pagsunod ni Dela Cruz sa mga palisiya nga ila kasugtanan kag nag-AWOL sa erya sulod sa pila ka bulan. Pagtapos nga nadula siya kag nagbalik sa erya, naka-obserbar ang mga masa sang mga bag-o nga gawi kag nagapamangkut sa iya mga hulag, nga ila man ginpabalo sa RJPC-BHB. Nakabalo ang mga masa nga si Dela Cruz ang may ara sang mandamyento de aresto sa patu-pato nga mga kaso pero ila na-obserbaran nga komportable lang siya nga makisalamuha sa mga tropa sang gobyerno sa lain-laing erya.

Sa imbestigasyon nga gin-obra sa isa ka yunit sa RJPC-BHB, nahibal-an nga si Dela Cruz ang ginkontrolar sa isa ka grupo sang mga anay myembro sang BHB nga nangin aset sang AFP, sanday Ka Dodong George, Richard “Ka Prince” Gallego kag iya asawa nga si Ka Mia. Si Dela Cruz ang ila napabaliskad kag may misyon nga mangin deep penetrating agent (DPA) sa RJPC-BHB.

Nagarespeto ang RJPC-BHB sa mga nangin desisyon sa anay katapo sang BHB nga ginbuhian ang ila mga armas kag nagpili nga mabuhii sa isa ka normal nga kabuhi, basta indi nila pagahalitan ang mga rebolusyonaryong masa kag ang bilog rebolusyonaryong kahublagan paagi sa pagkooperar sa AFP, pareho sang ginbuhat ni Dela Cruz.

Si Dela Cruz nangin traydor sa rebolusyonaryong kahublagan kag ang rebolusyonaryong korte sang pumuluyo nagasentensya sa iya sang silot kamatayon. Ang RJPC-BHB dasig nga nagpatuman sa desisyon kag nagsilot kay Dela Cruz.

Nalipatan na sang mga traydor sang rebolusyon ang prinsipyo sa simpleng pangabuhi kag wala kakapoy nga paghimakas, kag nasilaw sa linibo nga kwarta, kabaylo ang kabuhi sa mga pumuluyo nga nagpakita sa ila sang pagkamabuot kag pagkama-abi-abihon.

Nagabinutig ang 79th IB-PA, upod ang mga traydor sang rebolusyon, nga ang RJPC-BHB ang nagapanghuyang kag natandog sa serye sa pagkooperar sang mga traydor nga nagresulta sa pagkamartir sa mga kaupod kag mga masa.

Hugot nga nagaisahanon ang mga Pulang komander kag hangaway sang RJPC-BHB sa pagpunting kag pag-igpaw sa mga kahuyangan, kag nagkambyo paisa-isa sa mga kapyerdehan pakadto sa kabaskugan. Tutom ang RJPC-BHB sa pag-alagad sa pumuluyo sa bisan ano nga pamaagi nga kaya, bisan sa pagbaylo-baylo sa kahimtang.

Nagapanawagan ang RJPC-BHB sa mga kontra-rebolusyonaryo kag anay kaupod nga mag-untat na sa mga makahuluya nga obra kag mag-surender sa pinakalapit nga yunit sang Partido kag BHB ukon sa rebolusyonaryo nga masang organisasyon. Kami nagapaandam sa mga anay kaupod indi kamo luwas sa pagpatuman sa paghatag hustisya.

Traydor sang Rebolusyon, Gin-silotan