Tutulan ang de facto Martial Law na nagaganap sa bansa!

Mariing tinututulan ng Kabataang Makabayan-Rizal ang nagaganap na de facto Martial Law na pinatutupad ngayon ng rehimeng US-Duterte sa bansa sa tabing ng enhanced community quarantine.

Sa paglaganap ng sakit na COVID-19, o Corona Virus Disease -19, higit na nalantad ang katotohanang walang kakayahan ang rehimeng US-Duterte para harapin ang pandemya. Dahil ito sa kapabayaan sa pampublikong serbisyo at pagsasawalang-bahala sa mamamayan kapalit ng paggastos sa militarisasyon. Iniinda na ng mamamayan ang kakulangang ito bago pa man ang paglaganap ng COVID-19.

Malawak ang diskuntento at pagtuligsa ng mamamayan sa Inter-Agency Task Force against COVID-19 at Department of Health dahil batbat sa korapsyon, red tape, at burukratikong pasikut-sikot, ang sistemang pinapatupad ng gobyerno para isakatuparan ang mga plano nito. Nalantad na hindi sinsero ang kanilang mga ipinangakong tulong ng gobyerno, habang tuluy-tuloy ang pagpiit sa mamamayan sa porma ng lockdown, quarantine at social distancing. Kriminal na kapabayaan ng gobyerno ang kabiguan nitong solusyunan ang nagaganap na krisis pangkalusugan na umabot na hanggang sa krisis pang-ekonomiya.

Ngunit ang pinakamalaking kasalanan at krimen na ginagawa ni Duterte ay ang pagpapairal ng na epektibong sumusupil sa halos lahat ng natitirang kalayaan ng mamamayan sa tabing ng enhanced community quarantine. Kasabay ito ng ipinatutupad na JCP-Kapanatagan, EO 70, at NTF-ELCAC para sa layunin nitong durugin ang rebolusyonaryong kilusan.

Marso pa lamang ay may mga puwersa na ng AFP-PNP na idineploy sa mga bayan ng Rizal para mahigpit na ipatupad ang mga hakbanging ito, na pumipiit sa mamamayan na makapaghanapbuhay. Sa kabayanan, walang laya ang kabataang manggagawa na makapunta sa mga pabrika, habang sa kanayunan naman pinipihilan ang mga kabataang magsasaka lumuwas kahit sa kani-kanilang mga kaingin. Matinding gutom ang kinakaharap ng mga pamiluamg hindi makalabas dahil sa quarantine.

Kinukundina rin ng Kabataang Makaayan-Rizal ang hindi makataong pang-aaresto sa sinumang lumalabag sa lockdown gayong matindi na ang desperasyon ng mamamayan na makakuha ng panustos. Hindi sagot ang panggigipit na ito para tugunan ang pangangailangan. Sa halip, takot at gutom ang dinudulot nito.

Ang pag-iral ng de facto Martial Law ay nakakubli sa pinaiiral na lockdown laban sa COViD. Nililinlang at pilit na ipintatanggap na normal na hakbangin ito at ‘di dapat ikabagabag ng mamamayan. Subalit ano mang pagkukubli ay pilit na nalalantad ang totoong karahasan na ipinapataw nito sa mamamayan sa pamamagitan ng kanyang kamay na bakal ang paghuli at pagkukulong sa mga lumalabag sa lockdown. Ibayong sinusupil din nito ang mga karapatan ng mamamayan sa malayang pagsasalita at pagtitipon.

Sa halip na harapin kung paano solusyunan ang nakakamamatay na sakit, inuna pa nito ang kanyang kontra-insurhensiyang pakana sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na operasyong militar. Hindi sinsero ang rehimeng US-Duterte na tulungan ang mamamayang Pilipino sa harap ng nakamamatay na sakit na COVID-19. Lalo nitong dinadala sa kamatayan ang mamamayan sa kanyang militaristang hakbang laban sa COVID-19. Imbes na ilaan ang mga pondo para sa pagbili ng mga gamot, PPE, at pagkain para sa mamamayan, bulto-bulto nitong inilalaan ang pondo ng mamamayan para sa walang tigil na operasyong militar, panganganyon, aerial bombing at straffing sa mga komunidad sa buong bansa upang bigyang-daan ang kanyang hibang na pangarap na durugin ang rebolusyonaryong kilusan at supilin ang lumalakas na panawagan ng mamamayan na patalsikin ang isang tiraniko, kurakot at inutil na rehimen.

Nananawagan ang Kabataan Makabayan sa taumbayan, lalu’t higit sa kapwa naming kabataan, na labanan at papanagutin ang rehimeng US-Duterte. Wala tayong maaasahan sa bulok na gobyernong walang ibang alam kung ‘di pasismo laban sa mamamayan. Kung kaya’t ang bigat ng ating tungkulin upang makamit ang katayuang makatarungan na hindi na natin kailangan limusin pa ang dapat na nasa sa atin na; ang kailangan natin ay isulong ang pambansang demokrasya sa pamamagitan ng demokratikong rebolusyong bayan!

Ipinapanawagan sa mamamayang Pilipino, lalong higit sa mga kabataan, na magbuklod at kumilos hindi lamang upang wakasan ang militaristang pamamalakad ng gobyerno, kundi para isulong ang pambansang demokrasya at hustisyang panlipunan. ###

Tutulan at Labanan ang Enhanced Community Quarantine!

Labanan ang De Facto Martial Law!

Kabataan tumungo sa kanayunan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Tutulan ang de facto Martial Law na nagaganap sa bansa!