Tutulan at labanan ang banta ng pag-upo ng isa pang Marcos sa Malacanang!

, ,

Iisa ang sigaw ng sambayanan: walang banta sa buhay ni Marcos, Jr., siya ang banta sa buhay ng mamamayang Pilipino! Nasa rurok ng kaipokrituhang sabihin ni Bongbong Marcos na “iisa lang ang buhay ng tao” matapos niyang makatanggap umano kamakailan ng banta sa kanyang buhay. Tunay na isang malaking kalokohan, samantalang bitbit niya ang legasiya ng kanyang amang diktador na si Ferdinand Marcos na kumitil sa buhay ng libu-libong Pilipino noong panahon ng batas militar. Kabilang dito ang maraming mga magsasakang nakibaka upang mapabagsak ang diktadurya.

Gayon na lamang ang pagpapahalaga niya sa kanyang buhay habang daan-daang libong Pilipino ang nagkakandamatay hindi lamang sa pabayang pagtugon sa Covid-19 kundi dahil na rin sa utos ng ama ng kanyang katambal na si Sara Duterte, na patayin ang lahat ng hindi yumukod sa kanya. Pinahalagahan ba nila ang buhay ng mamamayan? Habang ipinag-uutos ang kill, kill, kill, narinig ba sila ng publikong igiit na iisa ang buhay ng tao at dapat pangalagaan?

Manapa’y maging ang mga pulis ay alerto at mabilis na tumugon agad sa bantang ito kay BBM, habang tinutulugan lamang nila ang mga imbestigasyong dapat na isinasagawa para makamit ang hustisya sa mga tulad nina Jaymar Palero, Marlon Naperi na pinatay sa Guinobatan noong Hulyo 26, 2021 at sa mag-asawang sina Sylvestre Fortades, Jr. at Rosemarie Galias, mga kasapi ng Anakpawis Partylist na walang awang pinaslang sa Barcelona, Sorsogon noong Enero 15, 2022.

Sadyang wala namang nakapagtataka rito. Matagal nang alam ng masa na tanging ang sariling buhay at interes lamang ang mahalaga para sa naghaharing uri. At tiyak na gagalaw lamang din ang reaksyunaryong hukbo upang ipagtanggol ang kapakanan ng kanilang mga amo.

Para sa masang anakpawis, ang pagtatangka ni BBM na umupo bilang tagapagmana ng diktadurya ng kanyang nasirang ama ang mas malaking bantang hinaharap ngayon ng taumbayan. Nagkakamali si BBM sa pagtutulak ng taktikang ito na para bang makukuha niya ang simpatya ng masa dahil pinagtatangkaan umano ang kanyang buhay. Minamaliit niya ang kaisipan ng mamamayang hindi na muli magpapaloko at magpapagapi sa isa pang diktador.

Dahil dito, gagawin ng mamamayan ang lahat ng kinakailangan upang siguruhing hindi na mapaupo ang isa pang Marcos o isa pang Duterte sa Malacanang. Hindi nila nalilimutan ang paglustay ng pamilyang Marcos sa buhay ng lahat ng pinaslang nila. Nananatili ang pakikibaka upang mapanagot ang mga Marcos at hindi na maulit ang madilim na bahaging ito ng kasaysayan.

Tutulan at labanan ang banta ng pag-upo ng isa pang Marcos sa Malacanang!