Wakasan ang paghahari ng mandarambong, tiraniko at diktador na si Rodrigo Roa Duterte! Biguin ang pagtatangkang rebisahin ang kasaysayan!

Sa okasyon ng ika-49 taong pagkakadeklara ng Batas Militar ng yumaong mandarambong, tiraniko at diktador na si Ferdinand E. Marcos (FM), mahigpit na kasama at katuwang ng sambayanang Pilipino ang NDFP-ST sa hangarin nitong wakasan ang paghahari ng kasalukuyang mandarambong, tiraniko at diktador na si Rodrigo Roa Duterte at sa pagbigo sa pagtatangka ng pamilyang Marcos at kanilang mga kapanalig na baguhin ang kasaysayan ng bansa at lipusin ng kasingungalingan ang panahon ng paghahari ng Batas Militar ng diktadurang Marcos.

Taas kamaong binabati ng rebolusyonaryong kilusan ng Timog Katagalugan ang iba’t ibang mga grupo at organisasyon na nagsasagawa ngayon ng mga pagkilos upang gunitain ang mapait na bahagi sa kasaysayan na sinapit ng sambayanang Pilipino sa kamay ng diktador na si Marcos at sa pamilya nito nang ipataw sa bansa ang Batas Militar noong Setyembre 21, 1972. Patuloy nilang ipinapahayag ang kanilang panindigan na hindi na dapat pang maulit ang pag-iral ng Batas Militar sa bansa at biguin na mailuklok sa kapangyarihan ang isa pang potensyal na diktador sa katauhan ni Bongbong Marcos.

Kabilang din ang NDFP-ST sa mga kumukondena sa pamilyang Marcos at ng kanilang mga tagasuporta sa patuloy nitong pagtatangkang rebisahin ang kasaysayan hinggil sa krimen ng diktador na si Ferdinand E. Marcos laban sa sambayanang Pilipino sa panahon ng kanyang paghaharing militar. Pinipilit ng pamilyang Marcos na palabasing bayani ang amang diktador sa kabila ng katotohanan na ang paghahari ni Marcos ay nabalutan ng malawakang katiwalian, pandarambong sa kaban ng bayan, pagsadsad ng ekonomiya ng bansa, mga pagpatay at malawakang paglabag sa karapatang pantao.

Bago ang kaarawan ng yumaong diktador noong Setyembre 11 at ilang araw bago ang ika-49 taong deklarasyon ng Batas MIlitar, sunod-sunod ang mga pahayag sa midya at iba pang plataporma ng mga kaanak ng diktador, lalo na si Bongbong Marcos na tatakbong Presidente ng Pilipinas. Pinalilitaw nila na si Marcos ang pinakamahusay na Presidente ng Pilipinas na nagbigay ng kaunlaran sa bansa. Subalit ang lubos na nakagagalit ng damdamin ay ang pagtatangka ng pamilyang Marcos na baguhin ang husga ng kasaysayan sa krimen ng diktadura hanggang ibagsak ito ng popular na pag-aalsa ng mamamayan sa EDSA. Pinalilitaw ng pamilya at tagasuporta ng mga Marcos na mabuti ang idinulot ng Batas Militar sa sambayanang Pilipino sa pag-aakalang malilinlang at mapapaniwala nila ang taumbayan. Pilit at patuloy na itinatanggi ng pamilyang Marcos at mga kapanalig nila, kabilang si Duterte, ang katotohanang ang panahon ng Batas Militar ng pamilyang Marcos ang isa sa pinakamadilim na bahagi sa kasaysayan ng sambayanang Pilipino.

Subalit hindi kailanman maaaring pasinungalingan ang mga kabuktutan ng 14 na taong pasistang paghahari ni Ferdinand E. Marcos. Sa tala ng iba’t ibang grupo sa karapatang pantao nasa 3,257 ang pinaslang (summary executed) kabilang ang 892 biktima ng masaker. May kabuuang 352 ang mga nawawala at pinaniniwalaang pinatay na rin ng mga ahente ni Marcos. Nasa 35,000 ang biktima ng torture at pagmamalupit at 70,000 naman ang mga ikinulong. Maraming mga detenidong pulitikal na kababaihan ang nakaranas ng sekswal na pang-aabuso at panggagahasa mula sa mga ahente ni Marcos na ang marami ay buhay na saksi at magpapatotoo kung gaano kalupit at ka-brutal si Marcos. Hindi rin kayang pasubalian ang mga testimonya ng libo-libo pang mga buhay na saksi at biktima ng Batas Militar na patuloy na naghahangad ng hustisya.

Ang pagkapanalo ng kaso ng 9,539 na biktima ng batas militar noong 1995 sa US District Court sa Hawaii ang patunay sa atrosidad ng rehimeng Marcos. Ipinag-utos ng Korte ang paggawad ng bayad-pinsala sa mga biktima ng kabuuang $1.96 bilyon na bahagi ng $10 bilyong nakaw-na-yaman ng mga Marcos. Noong Nobyembre 2018, napatunayan ng Sandiganbayan na nagkasala si Imelda Marcos sa pitong (7) kasong graft dahil sa iligal nitong paglalagak ng $200 milyon sa isang Swiss Foundation noong siya’y Gobernador ng Metro Manila mula 1975-1986. Napatunayan ng Sandiganbayan na ang mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos ay nagtayo at nangasiwa ng isang Swiss Foundation, gamit ang mga alyas na pangalan, upang itago ang kanilang ninakaw na pera ng bayan. Dagdap pa ang pagsasabatas ng Republic Act No.10368 o ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 kung saan sa nasa 75,749 na mga aplikante, 11,103 lamang na mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ni Marcos ang nabigyan ng reparasyon.

Ang mga naturan sa unahan ang magpapasubali sa pagsisikap ng pamilyang Marcos na rebisahin ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga ginawang atrosidad sa mamamayang Pilipino ng dating diktador.

Malalim ang sugat na iniwan ng Batas Militar ni Marcos sa sambayanang Pilipino, lalo na sa mga pamilya at mga nabubuhay pang mga biktima nito. Ang pagtatangkang rebisahin at baluktutin ang mga pangyayari sa panahon ng Batas Militar ay lalong nagpapadugo sa sugat na hanggang ngayon ay hindi pa humihilom dahil na rin sa kawalan ng hustisya, kawalan ng pag-amin at paghingi ng kapatawaran ng pamilyang Marcos sa lahat ng naging biktima ng Batas Militar.

May dahilan at batayan ang mga sama-samang pagkilos at pamamahayag ng iba’t ibang grupo at sektor ng lipunang Pilipino para labanan at biguin ang pagtatangka ng ilan na rebisahin at baluktutin ang mga kaganapan at resulta nang ipataw ni Marcos ang Batas Militar sa bansa. Lalong may dahilan at batayan na kumilos ang taumbayan para matatag na labanan ang umiiral na de facto Martial Law na ipinatutupad sa bansa ng pasistang rehimeng US-Duterte. Dapat patuloy na magpunyagi sa paglaban ang taumbayan upang wakasan na ang tiwali, tiraniko at teroristang paghahari ni Duterte at handlangan ang pagnanais niyang makapanatili sa kapangyarihan lagpas sa kanyang termino. Kung tutuusin, sa loob lamang ng mahigit na limang (5) taong panunungkulan ni Duterte, nahigitan na niya ang brutalidad at atrosidad na ginawa ni Marcos sa mamamayang Pilipino sa loob ng labing apat (14) na taon.

Labas kay Ferdinand E. Marcos, maihahanay na rin si Duterte sa kilalang mga diktador sa mundo tulad ni Adolf Hitler ng bansang Alemanya, Idi Amin ng Uganda, Francois “Doc” Duvalier ng Haiti, Augusto Pinochet ng Chile, Fulgencio Batista ng Cuba, Park Chung-hee ng South Korea at Suharto ng Indonesia.

May kahaharapin ding kaso si Duterte sa International Criminal Court (ICC) na mga krimen laban sa sangkatuhan na maramihang pagpatay sa ilalim ng kanyang gera kontra-droga.

Unti-unting nagkakaroon ng linaw ang posibilidad ng tambalang Bongbong Marcos bilang Presidente at Rodrigo Duterte bilang Bise Presidente sa darating na halalan sa Mayo 2022. Dapat hadlangan at biguin ng sambayang Pilipino na makapaghari sa bansa ang isang potensyal na diktador at kasalukuyang diktador. Lalo lamang nilang ilulubog ang bansa sa kumunoy ng kahirapan, pagsasamantala at kaapihan. Patuloy nilang itataguyod ang interes at kapakanan ng mga dayuhan kaysa sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtupad ng mga anti-mamamayan at neo-liberal na mga patakaran ng imperyalistang kapangyarihan tulad ng US at China.###

Wakasan ang paghahari ng mandarambong, tiraniko at diktador na si Rodrigo Roa Duterte! Biguin ang pagtatangkang rebisahin ang kasaysayan!