Walang naganap na labanan sa pagitan ng 203rd Brigade at NPA noong Pebrero 26

,

Nabigo sa paraang mabangis, bumaling naman sa panlilinlang sa sambayanan!

Malaking kasinungalingan ang deklarasyon ng 203rd Brigade na nagkaroon ng 30 minutong labanan sa pagitan nila at sa NPA noong Pebrero, 26, 2022. Dagdag na palamuti sa kasinungalingang ito na nakubkob daw nila ang kuta ng NPA sa So. Alyanon, Brgy. Lisap. Nakuhanan pa ng piktyur ang sinasabing kuta, pero wala ni isang patak ng dugo o bangkay ng NPA na kanilang na-piktyuran samantalang ipinangangalandakan nila sa mga masa na nalipol nila ang mga Pulang mandirigma.

Ang totoong naganap sa nabanggit na araw ay ang dalawang beses na paghulog nila ng bomba mula sa FA50 na gumising sa natutulog na residente sa mga sityo ng Alyanon at Bahayaw, parehong saklaw ng Brgy. Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro sa pagitan ng ala-1 at alas-2 ng madaling araw noong Pebrero 26. Sinundan naman ito ng panganganyon kung saan nagpakawala sila ng hindi bababa sa walong (8) bala ng howitzer mula alas-5 hanggang alas-7 ng umaga. Bandang alas-7 nag-istraping ang dalawang Blackhawk helikopter at saka nagbaba ng kanilang panagupang tropa. Naulit pa ang paglapag ng karagdagang tropa bandang alas-10 ng umaga.

Ang nakubkob diumano nilang kampo ay isang pansamantalang pwestong matagal nang nilisan ng isang yunit ng NPA. Bahagi ng taktikang gerilya ng mga yunit ng NPA ang pagdispers, pagtipon at pagliipat saan man at kailanman may pangangailangang gawin ang alinman sa maniobrang angkop sa sitwasyon.

Kaya ang kanilang pag-iimbento ng kwento na ikinalat pa sa social media at publiko ay nagpapakita ng desperadong hakbang na ipakitang tagumpay ang kanilang operasyon na binubuhusan ng malaking pondo ng bayan . Pagbibigay-katwiran din lamang ito sa inilunsad nilang walang habas na pambobomba, panganganyon, istraping at panghahalihaw sa lugar. Tiyak na kabiguan ang patutunguhan ng kanilang todo-largang operasyon sa final push ng kontra-rebolusyonaryong gera ng JCP-Kapatagan at NTF-ELCAC. Hindi nila maitatago ang kanilang kasinungalingan dahil hawak ng mamamayan ang katotohanan. Sa tamang panahon huhusgahan ng mamamayan ang palalo, inutil, pasista at anti-mamamayan na rehimeng Duterte at ang kanyang mga berdugong tropang 203rd Bde sa Mindoro.##

Walang naganap na labanan sa pagitan ng 203rd Brigade at NPA noong Pebrero 26